Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

WPROWADZENIE

Udostępniono dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Ten dodatek Service Pack jest aktualizacją systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2, w której uwzględniono opinie klientów i partnerów.

Dodatek SP1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 to zalecana kolekcja aktualizacji i ulepszeń dla systemu Windows, instalowana jako jedna aktualizacja.

Komputer z dodatkiem SP1 dla systemu Windows 7 jest bezpieczniejszy i bardziej niezawodny. Dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2 udostępnia zestaw kompleksowych innowacji do wirtualizacji klasy korporacyjnej. Obejmuje między innymi nowe funkcje wirtualizacji z technologiami pamięci dynamicznej i Microsoft RemoteFX.

Informacje ogólne o dodatku SP1 dla systemu Windows 7 przeznaczone dla indywidualnych użytkowników końcowych można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Jak uzyskać dodatek Service Pack 1

Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1

Aby uzyskać dodatek SP1 dla systemu Windows 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008 R2

Aby uzyskać dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc techniczną dotyczącą dodatku Service Pack 1

Pomoc techniczna dotycząca dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7

Indywidualni użytkownicy końcowi mogą porozmawiać o problemach dotyczących dodatku SP1 dla systemu Windows 7 na forach witryny Microsoft Community. W tym celu należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Informatycy mogą porozmawiać o problemach dotyczących dodatku SP1 dla systemu Windows 7 na forum informatycznym poświęconym systemowi Windows 7. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać asystowaną pomoc techniczną dotyczącą dodatku SP1 dla systemu Windows 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Aby uzyskać pomoc online dotyczącą rozwiązywania problemów związanych z instalowaniem dodatku SP1, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Opcje pomocy technicznej dotyczącej dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2008 R2

Informatycy mogą porozmawiać o problemach dotyczących dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2 na forum informatycznym poświęconym systemowi Windows 7. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać asystowaną pomoc techniczną dotyczącą dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać informacje o poprawkach i aktualizacjach zabezpieczeń wchodzących w skład dodatku Service Pack 1

Aby zapoznać się z listą poprawek i aktualizacji zabezpieczeń wchodzących w skład dodatku SP1, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Poprawki i aktualizacje zabezpieczeń wchodzące w skład dodatku SP1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Uwaga Obecnie lista poprawek i aktualizacji zabezpieczeń jest dostępna tylko w języku angielskim. 

Więcej informacji o dodatku Service Pack 1

Informacje o tym, co jest zawarte w dodatku SP1 dla systemu Windows 7, przeznaczone dla indywidualnych użytkowników końcowych można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:Informacje o wersji, przewodnik po wdrażaniu oraz inne zasoby dotyczące dodatku SP1 przeznaczone dla informatyków i użytkowników zaawansowanych można znaleźć w następujących witrynach Microsoft TechNet w sieci Web:UwagaPo zastosowaniu dodatku Service Pack 1 ustawienie uruchamiania usługi klienta DHCP jest zmieniane z „wyłączone” na „automatycznie”. Aby tego uniknąć, zastosuj poprawkę opisaną w artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB) 2684965. Aby uzyskać więcej informacji na temat artykułu KB 2684965, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2684965 Właściwość Typ uruchamiania w usłudze klienta DHCP jest zmieniana na Automatycznie w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2


Właściwości

Identyfikator artykułu: 976932 — ostatni przegląd: 08.01.2017 — zmiana: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

Opinia