Podczas przenoszenia danych za pośrednictwem interfejsu USB z komputera z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, który jest wyposażony w mikroukład USB EHCI firmy NVIDIA i co najmniej 4 GB pamięci RAM, występują problemy

Symptomy

Przykładowy scenariusz:
 • Jest używany komputer z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.
 • Komputer jest wyposażony w mikroukład USB EHCI (Enhanced Host Controller Interface) firmy NVIDIA.
 • Komputer jest wyposażony w co najmniej 4 GB pamięci RAM.
 • Użytkownik próbuje skopiować dane z komputera na zewnętrzne urządzenie magazynujące USB.
W tym scenariuszu występuje jeden z następujących problemów:
 • Komputer przestaje odpowiadać.
 • Następuje zatrzymanie operacji kopiowania.
Uwagi
 • Ten problem może również wystąpić w przypadku korzystania z urządzeń USB innych niż urządzenia magazynujące.
 • Może on również wystąpić podczas wykonywania operacji wejścia/wyjścia na urządzeniu magazynującym USB. W takiej sytuacji operacje wejścia/wyjścia kończą się niepowodzeniem.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujące pliki zostały udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z zainstalowaniem tej aktualizacji.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Uwagi
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbccgp.sys6.1.7600.1638575,26413-Jul-200923:51x86
Usbhub.sys6.1.7600.16445258,56024-Oct-200904:00x86
Usbccgp.sys6.1.7600.1638575,26413-Jul-200923:51x86
Usbhub.sys6.1.7600.20557258,56024-Oct-200903:55x86
Usbd.sys6.1.7600.163855,88813-Jul-200923:51Not Applicable
Usbehci.sys6.1.7600.1644541,98424-Oct-200903:58x86
Usbhub.sys6.1.7600.16445258,56024-Oct-200904:00x86
Usbohci.sys6.1.7600.1638520,48013-Jul-200923:51x86
Usbport.sys6.1.7600.16385284,16013-Jul-200923:51x86
Usbuhci.sys6.1.7600.1638524,06413-Jul-200923:51x86
Usbd.sys6.1.7600.163855,88813-Jul-200923:51Not Applicable
Usbehci.sys6.1.7600.2055741,98424-Oct-200903:54x86
Usbhub.sys6.1.7600.20557258,56024-Oct-200903:55x86
Usbohci.sys6.1.7600.1638520,48013-Jul-200923:51x86
Usbport.sys6.1.7600.16385284,16013-Jul-200923:51x86
Usbuhci.sys6.1.7600.1638524,06413-Jul-200923:51x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usbccgp.sys6.1.7600.1638598,81614-Jul-200900:06x64
Usbhub.sys6.1.7600.16445343,04024-Oct-200904:28x64
Usbccgp.sys6.1.7600.1638598,81614-Jul-200900:06x64
Usbhub.sys6.1.7600.20557343,04024-Oct-200904:24x64
Usbd.sys6.1.7600.163857,93614-Jul-200900:06x64
Usbehci.sys6.1.7600.1644551,71224-Oct-200904:27x64
Usbhub.sys6.1.7600.16445343,04024-Oct-200904:28x64
Usbohci.sys6.1.7600.1638525,60014-Jul-200900:06x64
Usbport.sys6.1.7600.16385324,60814-Jul-200900:06x64
Usbuhci.sys6.1.7600.1638530,72014-Jul-200900:06x64
Usbd.sys6.1.7600.163857,93614-Jul-200900:06x64
Usbehci.sys6.1.7600.2055751,71224-Oct-200904:24x64
Usbhub.sys6.1.7600.20557343,04024-Oct-200904:24x64
Usbohci.sys6.1.7600.1638525,60014-Jul-200900:06x64
Usbport.sys6.1.7600.16385324,60814-Jul-200900:06x64
Usbuhci.sys6.1.7600.1638530,72014-Jul-200900:06x64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.


Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

NADAL POTRZEBUJESZ POMOCY?

Jeśli ten artykuł nie zawiera odpowiedzi, której szukasz, kliknij ten przycisk, aby zadać pytanie innym członkom społeczności w witrynie Microsoft Community:Właściwości

Identyfikator artykułu: 976972 — ostatni przegląd: 26.10.2012 — zmiana: 1

Opinia