MS10-014: Luka w zabezpieczeniach protokołu Kerberos umożliwia ataki typu „odmowa usługi”

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-014. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kdcsvc.dll5.0.2195.7361149,77603-Dec-200903:13x86

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628419,84003-Dec-200907:09x64SP2SP2GDR
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628419,84003-Dec-200907:05x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628219,64802-Dec-200917:16x86SP2SP2GDR
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628220,16002-Dec-200917:23x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628614,91203-Dec-200907:08IA-64SP2SP2GDR
Kdcsvc.dll5.2.3790.4628615,93603-Dec-200907:04IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kdcsvc.dll6.0.6001.18374311,29603-Dec-200913:54x86
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30003-Jan-200819:11Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6001.22574312,83203-Dec-200913:34x86
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30001-Apr-200919:14Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6002.18157310,78403-Dec-200913:06x86
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30016-Apr-200800:48Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6002.22280312,83203-Dec-200913:29x86
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30003-Apr-200921:47Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kdcsvc.dll6.0.6001.18374404,48003-Dec-200914:16x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30003-Jan-200818:18Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6001.22574406,52803-Dec-200913:52x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30001-Apr-200916:43Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6002.18157404,48003-Dec-200913:37x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30003-Sep-200819:04Not Applicable
Kdcsvc.dll6.0.6002.22280406,52803-Dec-200913:33x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30003-Apr-200921:07Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,774
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,092
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,826
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,099
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977290~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,835
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,513
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,537
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,517
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_064bd49273ac0c23d44ae7d72c556f83_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18157_none_1c3583738b8474e6.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_3ad36150a93d614ba5e2d779d99c6da4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22574_none_424d1cd25c18937b.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_50be2d3a990fa27e7688df8b9ef398f3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18374_none_de6dd1a51612823e.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_8b7e6d7742f2e488412f59b973f06de4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22280_none_dece7aa30b040929.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18374_none_8b701fb694760354.manifest
File versionNot Applicable
File size42,276
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)15:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22574_none_8bf9be67ad93a045.manifest
File versionNot Applicable
File size42,276
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)15:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18157_none_8d6f343a918969c2.manifest
File versionNot Applicable
File size42,276
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)14:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22280_none_8dd15f3baac5abfe.manifest
File versionNot Applicable
File size42,276
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_57ccfd194a1fb7ca987c09113507bae5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22574_none_3bdf6e9f6b0ee5d3.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7072ae58cf3d443df38051e97b129d38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22280_none_2398661a22a0feaa.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9172461a68d234952203414ef1533f68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18157_none_8dfbcd8ba5242df2.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c11fb34893c2c587438596b533631114_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18374_none_d565ae14e6d8d3d5.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18374_none_e78ebb3a4cd3748a.manifest
File versionNot Applicable
File size42,320
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22574_none_e81859eb65f1117b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,320
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)15:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18157_none_e98dcfbe49e6daf8.manifest
File versionNot Applicable
File size42,320
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)16:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22280_none_e9effabf63231d34.manifest
File versionNot Applicable
File size42,320
Date (UTC)03-Dec-2009
Time (UTC)17:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,521
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,106
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,844
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977290_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,113
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977290~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,853
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,523
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,547
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,527
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,550
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977290_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,237
Date (UTC)04-Dec-2009
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 977290 — ostatni przegląd: 15.02.2010 — zmiana: 1

Opinia