Poprawka: Otrzymujesz COMException wyjątek podczas uruchamiania aplikacji sieci Web programu ASP.NET w usługach IIS 7.0 lub usług IIS 7.5


Objawy


Zainstalowany jest program Internet Information Services (IIS) w wersji 7.0 lub usług IIS 7.5. Możesz uruchomić aplikację Microsoft ASP.NET Web w usługach IIS 7.0 lub usług IIS 7.5. Jednak aplikacja sieci Web sporadycznie przestanie działać. Ponadto następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Przyczyna


Ten problem występuje z powodu błędu w metodzie IHttpConnection::IsConnected . Jeśli metoda IHttpConnection::IsConnected jest wywoływana natychmiast po przerwaniu połączenia klienta sieci Web, metoda niepoprawnie zwraca wartość true , a nie
wartość false . W związku z tym wystąpi wyjątek COMException .

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć usług IIS 7.0 lub usług IIS 7.5 zainstalowane na komputerze, na którym jest uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:
  • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
  • Windows 7
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 z dodatkiem SP2
  • Windows Server 2008 R2

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji z procesorem x 86 systemów Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Iiscore.dll7.0.6001.22628190,97609-Feb-201014:40x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 i Windows Vista z procesorem x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Iiscore.dll7.0.6001.22628290,30409-Feb-201015:01x64
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Iiscore.dll7.0.6001.22628545,79209-Feb-201016:31IA-64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Iiscore.dll7.5.7600.20906198,14422-Feb-201105:56x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Iiscore.dll7.5.7600.20906314,36822-Feb-201106:30x64
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Iiscore.dll7.5.7600.20906575,48822-Feb-201105:22IA-64

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Po zastosowaniu tej poprawki, błąd w metodzie IHttpConnection::IsConnected już nie występuje. Jednak zdarzenie, które zostało opisane w sekcji "Symptomy" może w dalszym ciągu pojawiają się w dzienniku aplikacji, ponieważ to zdarzenie może wystąpić w trakcie typowych operacji. Zazwyczaj to zdarzenie występuje, gdy klient, który jest wysłanie danych POST odłącza od serwera sieci Web. Aby określić, czy zdarzenie jest oczekiwany, sprawdź pliki dziennika usług IIS 7.0 dla żądania, który był określany w dzienniku aplikacji. Następnie sprawdź kod stanu Win32. Jeśli wartość sc-win32-status "64" i jeżeli wniosek jest operacją POST, zdarzenie wystąpił, ponieważ klient rozłączony. Poniżej przedstawiono przykładowy wpis dziennika usług IIS, który ma włączone rejestrowanie statusu Win32: Aby uzyskać więcej informacji na temat metody IHttpConnection::IsConnected , odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Informacje o dodatkowych plikach dla wszystkich obsługiwanych wersji x86 systemu Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5,655
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuX86_459419da7aa80ee1b38fc54c3deb2245_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_ac49b4338b38222b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuX86_aacbaa8b8b0a30e953cd0f66ba22b355_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_c354576b419ee1ac.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 032
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuX86_be4e80fff463d8eda22398701921fef5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_5b84e4e7e3273863.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuX86_cef3c97e947e946f01c1af74ae7fa995_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_84a8a8b0062ec660.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku696
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuX86_e6a9cfc8990638204dab4715795d7e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_261faba572bc0d49.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku692
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuX86_f3d922e0f07a0141f1b738a703e4e7c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_2b194e200e8e32b8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku696
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f62845c0b6726dfa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,708
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)16:40
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7fde600b3a64705.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,708
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)18:19
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_ad3d050a3201813f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku144,304
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)16:43
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_af12a54a2f355a4a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku144,703
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)18:21
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_d02610e8426b5144.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16,238
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)16:38
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_d1fbb1283f9f2a4f.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16,238
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)18:18
Informacje o dodatkowych plikach dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuAmd64_10646cb0f41677f483cd3cd2303d4b10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_39c0fdc0391dc6a2.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 378
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuAmd64_344104877f55af34a0121baca384f58a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_66c81b17b887dd71.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,060
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuAmd64_5dd7b46a7d72995a1f5e42e53308c644_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_01ad1ef8fe9886e6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,060
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuAmd64_95a8da081f8afc42e5923864c9806f30_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_c9de5c56c840f5eb.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1040 dostępnych
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuAmd64_ec00355e725987e6ede140347a74ccd2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_e162cc268b53baa1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku696
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuAmd64_f31b015dcb2ccd821a1882d4418fcc17_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_50e113ac1b1cf0a3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku700
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_5246e1446ecfdf30.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,722
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)17:01
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_541c81846c03b83b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,722
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)16:01
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_095ba08dea5ef275.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku144,568
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)17:07
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_0b3140cde792cb80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku144,967
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)16:03
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_2c44ac6bfac8c27a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16 270
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)16:56
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_2e1a4cabf7fc9b85.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16 270
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)15:59
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku5.705
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_369956be2f298475.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,710
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)16:30
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_386ef6fe2c5d5d80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,710
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)18:12
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f62845c0b6726dfa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,708
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)16:40
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7fde600b3a64705.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,708
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)18:19
Informacje o dodatkowych plikach dla wszystkich obsługiwanych systemu Windows Server 2008, wersje dla komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuIa64_4c193713945f0884a388b76b8eabe05b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_7a72a24f9b2e2fe6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 058
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuIa64_7ea7a4aee65409d4040eff05a5bc7249_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_cf9ff08ede0a698c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 058
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuIa64_97a2dcb5bbc65adf17867bf194d9066b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_3b3c330f5a321af8.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 375
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuIa64_b2c9a33cdc1b3e0460faad51e04fcdbb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_a4039c1bdcc58781.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku694
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuIa64_ce0e2b767e498779da398e0cb4abd502_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_22b62c93e9c2a361.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku698
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuIa64_f2f5ce5e402e9b6f072ce94fb3f5d1d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_4654087f13e08b72.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,038
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f629e9b6b67076f6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,715
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)12:29
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7ff89f6b3a45001.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,715
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)15:36
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_ad3ea90031ff8a3b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku144,558
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)12:31
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_af1449402f336346.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku144,957
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)15:38
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_d027b4de42695a40.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16,254
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)12:28
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_d1fd551e3f9d334b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16,254
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)15:34
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku3,531
Data (UTC)10-Feb-2010
Godzina (UTC)14:57
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_369956be2f298475.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,710
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)16:30
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_386ef6fe2c5d5d80.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku9,710
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)18:12
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22628_none_f62845c0b6726dfa.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,708
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)16:40
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22332_none_f7fde600b3a64705.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku4,708
Data (UTC)09-Feb-2010
Godzina (UTC)18:19

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x86
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 028
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)09:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_edd911999d3a58cd4fe66c9108a0f16a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_a008b149515ddda0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku705
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)09:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_d061843da3741dea.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku10,228
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)06:20
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x 64
Nazwa plikuAmd64_76f81776398d564a65bb41fb6b193cec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_fd99d41520704742.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,060
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)09:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_2c801fc15bd18f20.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku10,236
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)07:23
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2250
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)09:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_36d4ca139032511b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,906
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)06:16
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64
Nazwa plikuIa64_f0b8867bf93be2340ee528e22049d207_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_b1d35ec39409ad99.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 058
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)09:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_d0632833a37226e6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku10.232
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)07:16
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 862
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)09:00
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuWow64_microsoft-windows-iis-corewebengine_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20906_none_36d4ca139032511b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku7,906
Data (UTC)22-Feb-2011
Godzina (UTC)06:16
PlatformaNie dotyczy