Dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 nieoczekiwanie pokazuje 0 w kolumnie pola przepływu w stronach, mimo że nie są kwoty w kolumnie pole przepływu 0

Dotyczy: Dynamics NAV 2009

SZYBKIE PUBLIKOWANIE ARTYKUŁY ZAWIERAJĄ INFORMACJE POCHODZĄCE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST TWORZONY W ODPOWIEDZI NOWYCH LUB UNIKATOWYCH TEMATY, ALBO MAJĄCE NA CELU UZUPEŁNIENIE INNYCH INFORMACJI Z BAZY WIEDZY.

Objawy


Podczas dostosowywania strony i następnie dodać kolumnę pola przepływu w stronę w dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 Microsoft Dynamics NAV roli dostosowane klienta (RTC) nieoczekiwanie Wyświetla 0 w kolumnie pole przepływu na stronie nawet jeśli nie są kwoty w kolumnie pole przepływu 0.

Obejście problemu


Aby obejść ten problem, należy ponownie skompilować wszystkie strony w systemie Microsoft Dynamics NAV.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

PartnerzyKlienciW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.Jak uzyskać poprawkę systemu Microsoft Dynamics NAV lub Aktualizuj moje pliki

Po zgłoszeniu poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, hiperłącza będą wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.

Wiadomość e-mail będzie zawierać hiperłącze i hasło. Hiperłącze można użyć do pobrania plików aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV. Po kliknięciu hiperłącza zostanie otwarte okno dialogowe Pobieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach . Następnie monit, aby uruchomić, zapisać lub anulować pobieranie.

Jeśli klikniesz
Uruchom, pliki rozpocznie się pobieranie i wyodrębnianie. Musisz określić folder dla nowych plików, a następnie podaj hasło.


Jeśli klikniesz przycisk Zapisz, należy określić ścieżkę do zapisania pliku skompresowanego. Po otwarciu zapisanego pliku są pojawi się monit, aby określić ścieżkę dla plików. Następnie należy podać hasło przesłane w wiadomości e-mail.

Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, proces pobierania zostanie przerwany.

Jak zainstalować plik aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV

Aktualizacje i poprawki dla systemu Microsoft Dynamics NAV są udostępniane jako pojedyncze pliki. Aby zainstalować aktualizacji lub poprawek systemu Microsoft Dynamics NAV, należy zastąpić istniejące pliki instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV z poprawki lub aktualizacji plików. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Krok 1: Zastępuje następujące pliki instalacji klienta dostosowanego do roli użytkownika systemu Microsoft Dynamics NAV z poprawki lub aktualizacji plików.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.dynamics.framework.patterns.dll1.3.10803.5471,65630-Nov-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.dll1.3.10803.54698,32830-Nov-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.mapping.dll1.3.10803.54104,42430-Nov-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.navigation.dll1.3.10803.5434,80030-Nov-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.dll1.3.10803.5488,04030-Nov-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.ux2006.winforms.dll1.3.10803.5463,48030-Nov-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.windows.dll1.3.10803.5483,94430-Nov-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.controls.dll1.3.10803.542,111,48830-Nov-200906:30x86
Microsoft.dynamics.framework.ui.winforms.dll1.3.10803.54686,05630-Nov-200906:30x86
Microsoft.dynamics.nav.client.builder.dll6.0.30286.0198,54402-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.client.exe6.0.30286.0149,37602-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.client.interop.communicator.dll1.0.559.18375,68802-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.client.serviceconnection.dll6.0.30286.0100,25602-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.client.ui.dll6.0.30286.0505,72802-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.dll6.0.30286.0337,80802-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.client.winforms.tlbNie dotyczy264402-Dec-200912:03Nie dotyczy
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.30286.01,963,90402-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.30286.0563,06402-Dec-200915:03x86
Microsoft.office.interop.outlook.dll10.0.4504.0395,13602-Dec-200915:15x86
Aby zastąpić istniejące pliki systemu Microsoft Dynamics NAV, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij klienta dostosowanego do roli użytkownika systemu Microsoft Dynamics NAV.
 2. Zlokalizuj katalog instalacji klienta dostosowanego do roli użytkownika systemu Microsoft Dynamics NAV. Klienta dostosowanego do roli użytkownika systemu Microsoft Dynamics NAV jest zazwyczaj instalowany w następującym katalogu:
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored klienta

 3. Skopiuj pliki, które można pobrać.
 4. Wklej pliki, które można pobrać do katalogu instalacyjnego klienta dostosowanego do roli użytkownika w programie Microsoft Dynamics NAV.
 5. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu instalacyjnym.
Krok 2: Zastępuje następujące pliki instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server z poprawki lub aktualizacji plików.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Httpcfg.exe5.2.3790.022,35202-Dec-200915:15x86
Microsoft.dynamics.nav.language.dll6.0.30286.01,963,90402-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.ncl.dll6.0.30286.0599,92802-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.server.exe6.0.30286.0141,18402-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.service.dll6.0.30286.0145,28002-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.service.runtime.dll6.0.30286.075,66402-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.service.webservices.dll6.0.30286.0145,30402-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.types.dll6.0.30286.0563,06402-Dec-200915:03x86
Microsoft.dynamics.nav.watson.dll6.0.30286.042,88002-Dec-200915:03x86
Nclcsrt.etxNie dotyczy89,52502-Dec-200908:28Nie dotyczy
Nclcsrt.stxNie dotyczy91,72402-Dec-200908:28Nie dotyczy
Nclcsrts.dll6.0.30286.01,442,64002-Dec-200915:15x86
Ndbcs.dll6.0.30286.01,348,94402-Dec-200915:15x86
 1. Zatrzymaj Microsoft Dynamics NAV Server.
 2. Zlokalizuj katalog instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server. Microsoft Dynamics NAV Server jest zazwyczaj instalowany w następującym katalogu.
  C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\60\Service
 3. Skopiuj pliki, które można pobrać.
 4. Wklej pliki pobrane do katalogu instalacji systemu Microsoft Dynamics NAV Server.
 5. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak, Aby zastąpić pliki w katalogu instalacyjnym.
 6. Uruchom Microsoft Dynamics NAV Server.

Wymagania wstępne

Musi mieć dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Dynamics NAV 2009 zainstalować tę poprawkę.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".
FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU.

MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOŻE BYĆ ZMIENIANY W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA. MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW ZRZEKAJĄ SIĘ I WYKLUCZYĆ OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI TYTUŁU, NIENARUSZANIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.