Office Communicator 2007 R2 awarii podczas odbierania przychodzących natychmiastowe powiadomienie

Dotyczy: Microsoft Office Communicator 2007 R2

Objawy


Microsoft Office Communicator 2007 R2 ulega awarii podczas odbierania przychodzących błyskawicznych wiadomości powiadomień. Ponadto następujący komunikat o błędzie w dzienniku UCCAPI programu Communicator:
10/16/2009|13:03:44.862 1260:1004 INFO:: funkcji: SIP_MESSAGE::GetHeader 10/16/2009|13:03:44.862 1260:1004 o błędzie:: SIP_MESSAGE::GetHeader: HRESULT nie powiodło się: 80ee0005 = hr. GetHeader 10/16/2009|13:03:44.862 1260:1004 WARN:: pSipMessage -> GetHeader() nie powiodło się w funkcji ParsePCalledPartyIdHeader 10/16/2009|13:03:44.862 1260:1004 o błędzie:: CUccServerEndpoint::ProcessIncomingCall - nie można przeanalizować P-Called-Pary-ID Nagłówek

Przyczyna


Ten problem występuje podczas deserializacji kodu XML dla konwersacji przychodzących.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następującą aktualizację:
  • 976135 Opis zbiorczej aktualizacji programu Communicator 2007 R2: stycznia 2010 r.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.