Importowanie struktury konspektu projektu

Streszczenie

Podczas importowania do programu Microsoft Project plików z innej aplikacji można uwzględnić informacje umożliwiające wygenerowanie w programie Microsoft Project struktury konspektu projektu dla importowanego pliku.

Więcej informacji

Nie można bezpośrednio zaimportować pola numeru w konspekcie z pliku zapisanego w formacie innym niż standardowy format programu Microsoft Project. Można jednak zaimportować inne pole, za pomocą którego zostanie wygenerowana ta sama struktura konspektu.


W celu ustalenia pozycji zadań w strukturze konspektu projektu w programie Microsoft Project jest używane pole zadania o nazwie Poziom konspektu w połączeniu z informacjami o innych importowanych zadaniach. Zadania o poziomie konspektu 1 znajdują się na najwyższym poziomie konspektu projektu. Zadania o poziomie konspektu 2 są podrzędne wobec zadań o poziomie 1, zadania o poziomie 3 są podrzędne wobec zadań o poziomie 2 itd. Przykład:


Plik z wartościami oddzielonymi przecinkami (CSV) zawiera następujący tekst:

1,Zadanie sumaryczne 1
2,Zadanie A
2,Zadanie B
2,Zadanie sumaryczne 2
3,Zadanie C
3,Zadanie D
1,Zadanie sumaryczne 3
2,Zadanie E
2,Zadanie F
Zaimportowanie tego pliku do programu Microsoft Project z zastosowaniem tabeli, w której dwoma pierwszymi polami będą Poziom konspektu i Nazwa, spowoduje zaimportowanie zadań z następującą strukturą konspektu:

Konspekt
Poziom Nazwa
--------------------------
1 1 Zadanie sumaryczne 1
2 1.1 Zadanie A
2 1.2 Zadanie B
2 1.3 Zadanie sumaryczne 2
3 1.3.1 Zadanie C
3 1.3.2 Zadanie D
1 2 Zadanie sumaryczne 3
2 2.1 Zadanie E
2 2.2 Zadanie F
UWAGA Wcięcia w obszarze numeru konspektu i nazwy służą wyraźniejszemu zilustrowaniu tej struktury.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 97831 — ostatni przegląd: 18.09.2011 — zmiana: 1

Opinia