MS10-033: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu obsługi formatu Media w wersjach 9, 9.5 i 11: 8 czerwca 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-033. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Próba zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń może powieść się w systemie Microsoft Windows 2000 z programem obsługi formatu Windows Media 9 bez zainstalowanej aktualizacji 891122. W takim przypadku może nie zostać zwrócony komunikat o błędzie, a system nie będzie chroniony przez tę aktualizacje zabezpieczeń. Firma Microsoft nie świadczy już pomocy technicznej dla programu obsługi formatu Windows Media 9 bez zainstalowanej aktualizacji 891122.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    974316 Niektóre składniki i produkty powiązane z technologią Windows Media nie są obsługiwane w systemach Windows 2000 i Windows NT 4.0 (j. ang.)

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9: Windows2000-WindowsMedia-KB978695-x86-ENU

Informacje o plikach w systemie Windows XP

Dla programu obsługi formatu Windows Media w wersjach 9.0, 9.5 i 11 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2: WindowsXP-SP2-WindowsMedia-KB978695-x86-ENU 

Dla programu obsługi formatu Windows Media w wersjach 9.0, 9.5 i 11 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 3: WindowsXP-WindowsMedia-KB978695-x86-ENU 

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 w systemie Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2: WindowsServer2003.WindowsXP-KB978695-x64-ENU

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 x64 Edition w systemie Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2: WindowsMedia10-KB978695-x64-ENU

Dla programu obsługi formatu Windows Media 11 w systemie Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2: WindowsMedia11-KB978695-x64-ENU

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2003

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 w systemie Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2: WindowsServer2003-KB978695-x86-ENU

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 w systemie Windows Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2: WindowsServer2003.WindowsXP-KB978695-x64-ENU

Dla programu obsługi formatu Windows Media 9.5 x64 Edition w systemie Windows Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2: WindowsMedia10-KB978695-x64-ENU

Właściwości

Identyfikator artykułu: 978695 — ostatni przegląd: 29.09.2011 — zmiana: 1

Opinia