Komunikat o błędzie "Przepełnienie podczas konwersji typów z tekst do tekst" podczas próby utworzenia plik deklaracji 347 w hiszpańskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV


Szybko opublikowane artykuły zawierają informacje pochodzące bezpośrednio z organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie jest tworzony w odpowiedzi na nowych lub unikatowych tematy lub ma na celu uzupełnienie innych informacji z bazy wiedzy.
Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 i Microsoft Navision 4.0 są teraz częścią systemu Microsoft Dynamics NAV 4.0. Wszystkie odwołania do programu Microsoft Business Solutions-Navision i Microsoft Navision 4.0 dotyczą systemu Microsoft Dynamics NAV.
Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla ustawień regionalnych języka hiszpański (es).

Objawy


Podczas próby utworzenia plik deklaracji 347 w hiszpańskiej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Przepełnienie podczas konwersji typów z tekst do tekst.
Ten problem występuje, jeśli nazwa pliku zawiera więcej niż 30 znaków.

Ten problem występuje w następujących produktach:
 • W wersji hiszpańskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009
 • W wersji hiszpańskiej dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 5.0
 • W wersji hiszpańskiej dla Microsoft Dynamics NAV 4.0 z dodatkiem Service Pack 3

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta Microsoft Navision są wylogowani systemu. Dotyczy to również użytkowników klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:
 • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.
 • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i dla obiektu 9015 identyfikator obiektu systemu .


Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.
Aby rozwiązać ten problem, Zmień kod w zmiennych globalnych w raporcie utworzyć deklaracji 347 (10707) w następujący sposób:

Istniejący kod

...    ContactSurName2Company@1100027 : Text[30];
ContactTelephone@1100028 : Text[9];
OldVatRegNo@1100029 : Text[20];

// Delete the following line.
FileName@1100030 : Text[30];
// End of the line.

FilterArray@1100034 : ARRAY [50] OF Text[30];
PostCode@1100031 : Code[20];
CountryCode@1100032 : Code[10];
...

Kod zastępczy

...    ContactSurName2Company@1100027 : Text[30];
ContactTelephone@1100028 : Text[9];
OldVatRegNo@1100029 : Text[20];

// Add the following line.
FileName@1100030 : Text[1024];
// End of the line.

FilterArray@1100034 : ARRAY [50] OF Text[30];
PostCode@1100031 : Code[20];
CountryCode@1100032 : Code[10];
...


Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:
 • W wersji hiszpańskiej dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2009
 • W wersji hiszpańskiej dla dodatku Service Pack 1 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 5.0
 • W wersji hiszpańskiej dla Microsoft Dynamics NAV 4.0 z dodatkiem Service Pack 3

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI O PRZYDATNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POKREWNE GRAFIKI OPUBLIKOWANE W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W JAKIMKOLWIEK CELU.

MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOŻE BYĆ ZMIENIANY W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDZENIA. MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCÓW ZRZEKAJĄ SIĘ I WYKLUCZYĆ OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI CZY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZA SIĘ DO OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI TYTUŁU, NIENARUSZANIA, ZADOWALAJĄCYM STANIE LUB JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.