Microsoft Security Advisory: luka w zabezpieczeniach programu Internet Explorer umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft zakończyła badanie publicznych zgłoszeń dotyczących tego problemu. Został wydany biuletyn zabezpieczeń MS10-002 dotyczący rozwiązania tego problemu. Więcej informacji o tym problemie, w tym łącza do dostępnych do pobrania aktualizacji zabezpieczeń, można znaleźć na następującej stronie firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 979352 — ostatni przegląd: 27.01.2010 — zmiana: 1

Opinia