Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla systemu Windows Small Business Server 2008

WPROWADZENIE

Udostępniono pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla systemu Windows Small Business Server (Windows SBS) 2008. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji rozwiązuje następujące problemy w systemie Windows SBS 2008.
Problem 1
Zmiana nazwy komputera z systemem Windows 7 i przyłączenie go do domeny systemu Windows SBS 2008 za pomocą kreatora przyłączania klientów systemu Windows SBS są niekiedy niemożliwe.
Problem 2
Jeśli na komputerze nie ustawiono wpisu rejestru PublicFQDNPrefix, zainstalowanie pakietu zbiorczego aktualizacji dla systemu Windows SBS 2008 jest niekiedy niemożliwe. Zwracany jest wtedy kod błędu 6BA.
Problem 3
Do listy Błędy dziennika zdarzeń dodawane są następujące alerty:
  • Serwer został nieoczekiwanie zamknięty
  • Serwer został ponownie uruchomiony
  • Błąd uniemożliwił rozpoczęcie tworzenia kopii zapasowej
  • Błąd uniemożliwił pomyślne ukończenie tworzenia kopii zapasowej
Problem 4
Dostarczenie raportu sieciowego może być opóźnione, ponieważ badanie przez serwer stanu klientów będących w trybie offline trwa bardzo długo.
Problem 5
Kreator zarządzania adresami internetowymi może przestać odpowiadać po usunięciu witryny programu Windows SharePoint Services na komputerze z systemem Windows SBS 2008.UWAGA: Ta aktualizacja zawiera wszystkie aktualizacje z pakietu zbiorczego aktualizacji 1, pakietu zbiorczego aktualizacji 2, pakietu zbiorczego aktualizacji 3 i zastępuje te starsze pakiety zbiorcze aktualizacji.

Więcej informacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Ta aktualizacja jest dostępna w następującej witrynie Microsoft Update w sieci Web:Ta aktualizacja jest dostępna w następującej witrynie wykazu usługi Microsoft Update w sieci Web:

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Aby uniknąć konieczności ponownego uruchomienia komputera, przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zamknąć wszystkie aplikacje i Konsolę serwera Windows SBS.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące usuwania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji tryb uwierzytelniania witryny sieci Web http://companyweb zostaje zmieniony z uwierzytelniania NTLM na uwierzytelnianie Kerberos. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z uwierzytelniania Kerberos zamiast z uwierzytelniania NTLM.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji można ją usunąć przy użyciu przystawki Programy i funkcje w Panelu sterowania. Jednak tryb uwierzytelniania witryny sieci Web http://companyweb należy ręcznie ponownie zmienić na wcześniejszy tryb uwierzytelniania. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie SharePoint 3.0 Central Administration.
  2. Na karcie Zarządzanie aplikacjami kliknij pozycję Dostawcy uwierzytelniania.
  3. Z listy Aplikacja sieci Web wybierz aplikację sieci Web korzystającą z witryny sieci Web pod adresem http://companyweb.
  4. Kliknij strefę Domyślna.
  5. Na stronie Edytowanie uwierzytelniania kliknij pozycję NTLM w obszarze Ustawienia uwierzytelniania usług IIS, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 979454 — ostatni przegląd: 12.05.2011 — zmiana: 1

Opinia