Microsoft Security Advisory: Luka w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwia podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby przeczytać ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem pod nagłówkiem „Włączanie tej poprawki”. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Aby cofnąć zastosowanie tej poprawki i przywrócić ustawienia pierwotne, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem pod nagłówkiem „Wyłączanie tej poprawki”. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Włączanie tej poprawkiWyłączanie tej poprawki
Uwagi
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej sprawdza, czy jest uruchomiona aplikacja używająca pliku NTVDM.exe. Jeśli jest uruchomiona aplikacja używająca programu NTVDM, zostanie zwrócony komunikat z monitem o jej zamknięcie przed kontynuowaniem.
  • Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej nie sprawdza, czy jest uruchomiona przystawka Edytor lokalnych zasad grupy (GPedit.msc). Jeśli przystawka GPedit.msc jest uruchomiona, nie zostanie zwrócony komunikat z monitem o jej zamknięcie przed kontynuowaniem. W przypadku uruchomienia rozwiązania w postaci poprawki automatycznej w środowisku z uruchomioną przystawką GPedit.msc mogą wystąpić następujące problemy:


    • Zmiany ustawień DTVDM wprowadzone przez rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej mogą nie zostać odzwierciedlone w interfejsie użytkownika przystawki GPedit.msc do czasu zamknięcia i ponownego uruchomienia tej przystawki.
    • W przypadku uruchomienia rozwiązania w postaci poprawki automatycznej w środowisku z uruchomionym interfejsem użytkownika przystawki GPedit.msc i wprowadzenia dodatkowych zmian w tej przystawce bez jej wcześniejszego ponownego uruchomienia te dodatkowe zmiany mogą zastąpić zmiany wprowadzone przez rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej. W wyniku tego zmiany wprowadzone przez rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej mogą nie zostać zastosowane.


    W celu uniknięcia tych problemów zaleca się zamknięcie przystawki GPedit.msc przed uruchomieniem rozwiązania w postaci poprawki automatycznej.
Uwaga Aby upewnić się, że rejestr zostanie zaktualizowany, w rozwiązaniu w postaci poprawki automatycznej można użyć polecenia gpupdate /force. W przypadku niektórych komputerów to polecenie może spowodować, że ukończenie działania rozwiązania w postaci poprawki automatycznej potrwa dłużej.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 979682 — ostatni przegląd: 15.05.2011 — zmiana: 1

Opinia