MS10-083: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu WordPad: 12 października 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-083. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ole32.dll5.1.2600.60101,288,19216-Jul-201012:05x86SP3SP3GDR
Wordpad.exe5.1.2600.6010218,11212-Jul-201012:55x86SP3SP3GDR
Xpsp4res.dll5.1.2600.60105,12012-Jul-201012:53x86SP3SP3GDR
Ole32.dll5.1.2600.60101,289,21616-Jul-201012:04x86SP3SP3QFE
Wordpad.exe5.1.2600.6010218,11212-Jul-201013:02x86SP3SP3QFE
Xpsp4res.dll5.1.2600.60105,12012-Jul-201012:53x86SP3SP3QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ole32.dll5.2.3790.47502,623,48826-Jul-201022:50x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05626-Jul-201022:50x64SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4750347,64826-Jul-201022:50x64SP2SP2GDR
Wole32.dll5.2.3790.47501,267,71226-Jul-201022:50x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54426-Jul-201022:50x86SP2SP2GDR\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4750219,64826-Jul-201022:50x86SP2SP2GDR\WOW
Ole32.dll5.2.3790.47502,627,07226-Jul-201022:42x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05626-Jul-201022:42x64SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4750347,64826-Jul-201022:42x64SP2SP2QFE
Wole32.dll5.2.3790.47501,270,27226-Jul-201022:42x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54426-Jul-201022:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4750219,64826-Jul-201022:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ole32.dll5.2.3790.47504,098,04826-Jul-201022:50IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52026-Jul-201022:50IA-64SP2SP2GDR
Wordpad.exe5.2.3790.4750614,40026-Jul-201022:50IA-64SP2SP2GDR
Wole32.dll5.2.3790.47501,267,71226-Jul-201022:50x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54426-Jul-201022:50x86SP2SP2GDR\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4750219,64826-Jul-201022:50x86SP2SP2GDR\WOW
Ole32.dll5.2.3790.47504,103,16826-Jul-201022:42IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52026-Jul-201022:42IA-64SP2SP2QFE
Wordpad.exe5.2.3790.4750614,40026-Jul-201022:42IA-64SP2SP2QFE
Wole32.dll5.2.3790.47501,270,27226-Jul-201022:42x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54426-Jul-201022:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wwordpad.exe5.2.3790.4750219,64826-Jul-201022:42x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu lub etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń jest instalowana przy użyciu pakietu Instalatora systemu Microsoft Windows. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Ole32.dll6.0.6001.184981,315,84028-Jun-201016:15x86GDR
Ole32.dll6.0.6001.227201,315,84028-Jun-201016:29x86LDR
Ole32.dll6.0.6002.182771,316,86428-Jun-201017:00x86GDR
Ole32.dll6.0.6002.224331,316,86428-Jun-201017:37x86LDR
Wordpad.exe6.0.6001.18498339,96828-Jun-201014:31x86Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6001.22720339,96828-Jun-201014:51x86Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6002.18277339,96828-Jun-201014:54x86Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6002.22433339,96828-Jun-201015:14x86Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Ole32.dll6.0.6001.184981,923,58428-Jun-201016:55x64GDR
Ole32.dll6.0.6001.227201,922,56028-Jun-201016:40x64LDR
Ole32.dll6.0.6002.182771,915,90428-Jun-201017:21x64GDR
Ole32.dll6.0.6002.224331,916,92828-Jun-201017:41x64LDR
Wordpad.exe6.0.6001.18498408,06428-Jun-201015:07x64Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6001.22720408,06428-Jun-201015:04x64Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6002.18277408,06428-Jun-201015:23x64Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6002.22433408,06428-Jun-201015:32x64Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6001.18498339,96828-Jun-201014:31x86Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6001.22720339,96828-Jun-201014:51x86Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6002.18277339,96828-Jun-201014:54x86Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6002.22433339,96828-Jun-201015:14x86Not Applicable
Ole32.dll6.0.6001.184981,315,84028-Jun-201016:15x86GDR
Ole32.dll6.0.6001.227201,315,84028-Jun-201016:29x86LDR
Ole32.dll6.0.6002.182771,316,86428-Jun-201017:00x86GDR
Ole32.dll6.0.6002.224331,316,86428-Jun-201017:37x86LDR
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Ole32.dll6.0.6001.184984,182,01628-Jun-201016:28IA-64GDR
Ole32.dll6.0.6001.227204,182,01628-Jun-201016:14IA-64LDR
Ole32.dll6.0.6002.182774,182,52828-Jun-201017:10IA-64GDR
Ole32.dll6.0.6002.224334,182,52828-Jun-201017:17IA-64LDR
Wordpad.exe6.0.6001.18498664,06428-Jun-201014:53IA-64Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6001.22720664,06428-Jun-201014:51IA-64Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6002.18277664,06428-Jun-201015:18IA-64Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6002.22433664,06428-Jun-201015:22IA-64Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6001.18498339,96828-Jun-201014:31x86Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6001.22720339,96828-Jun-201014:51x86Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6002.18277339,96828-Jun-201014:54x86Not Applicable
Wordpad.exe6.0.6002.22433339,96828-Jun-201015:14x86Not Applicable
Ole32.dll6.0.6001.184981,315,84028-Jun-201016:15x86GDR
Ole32.dll6.0.6001.227201,315,84028-Jun-201016:29x86LDR
Ole32.dll6.0.6002.182771,316,86428-Jun-201017:00x86GDR
Ole32.dll6.0.6002.224331,316,86428-Jun-201017:37x86LDR

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Ole32.dll6.1.7600.166241,413,63229-Jun-201005:02x86GDR
Ole32.dll6.1.7600.207441,414,14429-Jun-201004:56x86LDR
Wordpad.exe6.1.7600.166244,247,04029-Jun-201004:57x86Not Applicable
Wordpadfilter.dll6.1.7600.16385194,56014-Jul-200901:16x86Not Applicable
Wordpad.exe6.1.7600.207444,247,04029-Jun-201004:53x86Not Applicable
Wordpadfilter.dll6.1.7600.16385194,56014-Jul-200901:16x86Not Applicable
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Ole32.dll6.1.7600.166242,085,37629-Jun-201005:39x64GDR
Ole32.dll6.1.7600.207442,085,37629-Jun-201005:37x64LDR
Wordpad.exe6.1.7600.166244,582,91229-Jun-201005:35x64Not Applicable
Wordpadfilter.dll6.1.7600.16385237,56814-Jul-200901:41x64Not Applicable
Wordpad.exe6.1.7600.207444,582,91229-Jun-201005:35x64Not Applicable
Wordpadfilter.dll6.1.7600.16385237,56814-Jul-200901:41x64Not Applicable
Wordpad.exe6.1.7600.166244,247,04029-Jun-201004:57x86Not Applicable
Wordpadfilter.dll6.1.7600.16385194,56014-Jul-200901:16x86Not Applicable
Wordpad.exe6.1.7600.207444,247,04029-Jun-201004:53x86Not Applicable
Wordpadfilter.dll6.1.7600.16385194,56014-Jul-200901:16x86Not Applicable
Ole32.dll6.1.7600.166241,413,63229-Jun-201005:02x86GDR
Ole32.dll6.1.7600.207441,414,14429-Jun-201004:56x86LDR
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Ole32.dll6.1.7600.166244,936,19229-Jun-201004:22IA-64GDR
Ole32.dll6.1.7600.207444,937,21629-Jun-201004:29IA-64LDR
Wordpad.exe6.1.7600.166245,687,29629-Jun-201004:22IA-64Not Applicable
Wordpadfilter.dll6.1.7600.16385411,64814-Jul-200901:50IA-64Not Applicable
Wordpad.exe6.1.7600.207445,687,29629-Jun-201004:29IA-64Not Applicable
Wordpadfilter.dll6.1.7600.16385411,64814-Jul-200901:50IA-64Not Applicable
Wordpad.exe6.1.7600.166244,247,04029-Jun-201004:57x86Not Applicable
Wordpadfilter.dll6.1.7600.16385194,56014-Jul-200901:16x86Not Applicable
Wordpad.exe6.1.7600.207444,247,04029-Jun-201004:53x86Not Applicable
Wordpadfilter.dll6.1.7600.16385194,56014-Jul-200901:16x86Not Applicable
Ole32.dll6.1.7600.166241,413,63229-Jun-201005:02x86GDR
Ole32.dll6.1.7600.207441,414,14429-Jun-201004:56x86LDR

Więcej informacji

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_10_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,438
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,236
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,961
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,465
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,888
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,593
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,916
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,632
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,433
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,889
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,599
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,122
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,960
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,777
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,812
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,939
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,978
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,877
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,047
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_022068ba5f6cfd0aea17f32815af5096_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_b5e5bed54645d9c4.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_02dfd186568a232d5d32e21d1b37d668_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_d84332468bde167a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_082bf3064ea98eadc94521a3d09dc525_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_ee9200bfe47e698b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_1e90522e2e4de4231127b623210cbca5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_baa3149870e71a20.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_22f3b4e300811c009746b5657aa50c79_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_33ddd01dae1e87cd.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_7be1380199cd679758c60c79a81cc1cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_637f6d4a2f3f38d5.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_abea5b1336e0eb02fe7331c2ed99f7ce_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_d4bbe78392a5c819.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_e3c63a09e0b06b01e2b8049e60c1b24a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_2870e731ee6a94de.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_abc461f7f2931b51.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_ac91afb30b7f271a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_adbf7553efaa1c63.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_ae70528d08aae434.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_2d6133cf6d273f8e.manifest
File versionNot Applicable
File size23,115
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_2e2e818a86134b57.manifest
File versionNot Applicable
File size23,115
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_2f5c472b6a3e40a0.manifest
File versionNot Applicable
File size23,115
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_300d2464833f0871.manifest
File versionNot Applicable
File size23,115
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_349e5d6d5ac31dfdb56ec677bc5be078_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_4384a23f004570da.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60e67c94d13f66b61797455776c33a86_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_87ca27e46dd5ae93.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6e0dd9dfafd2c3cd54112d3bc29ed423_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_394fd892b845c2a1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7d8669dc02f3addea71120710b241839_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_1c410661fcfb00cd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7e5859a68d27bca6072952332bd501ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_2d6690071bfe91dc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_97b1df6520e1b1fc10eb609c41fa0a5c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_13bda9dabae46b95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b7258b80d9d7862df37fb9a4263ac165_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_98581e166862cdfc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b827a990d0a764249d665d4e5ab16985_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_c1e6fce53b56446a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d669009d73f3681343e28357d9b4c68f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_09497c00bff8ebb3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ef78f06174da0ab30684e85d3574395b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_91ae37980ae59917.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_07e2fd7baaf08c87.manifest
File versionNot Applicable
File size8,892
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_08b04b36c3dc9850.manifest
File versionNot Applicable
File size8,892
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_09de10d7a8078d99.manifest
File versionNot Applicable
File size8,892
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_0a8eee10c108556a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,892
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_897fcf532584b0c4.manifest
File versionNot Applicable
File size23,149
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_8a4d1d0e3e70bc8d.manifest
File versionNot Applicable
File size23,149
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_8b7ae2af229bb1d6.manifest
File versionNot Applicable
File size23,149
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_8c2bbfe83b9c79a7.manifest
File versionNot Applicable
File size23,149
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,882
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,429
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,109
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,039
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,146
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,096
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,934
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,949
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,877
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,934
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,110
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,045
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,629
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,592
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,428
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,824
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,992
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,889
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,925
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,954
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,993
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,081
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_93d479a559e572bf.manifest
File versionNot Applicable
File size22,666
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_94a1c76072d17e88.manifest
File versionNot Applicable
File size22,666
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_95cf8d0156fc73d1.manifest
File versionNot Applicable
File size22,666
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_96806a3a6ffd3ba2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,666
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_abc461f7f2931b51.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_ac91afb30b7f271a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_adbf7553efaa1c63.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_ae70528d08aae434.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:57
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_1215a42b9a75394910a37320e3d6a199_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_7a94679cb0817e70.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_18f50d8c367bca85dc8393249fac3840_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_20fdb9d47b770677.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2e3993330fb7f72749c0db5457c5edaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_2a0b0ecbcdd7ade3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5715d334625b4cf539a812803d91e06a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_61fbecf0b8db9c85.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_74393574c247f383fee75ef9c42006ec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_8cd3b65e1e3a3fe7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8fb8cb682b62f0edd124b621cb7b4365_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_fab90da95d93d279.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_959de476289925fd411a047150536338_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_1025398fcebbbe19.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bcf4c0925d47f9312e4883da1e4cd16e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_efd176dd4459d5ef.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cb2056d5d36684ea1d0c0170a432dde4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_401b448478277583.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cc2f4e569593c76c3e5a9b8520ba0b08_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_a4a57aad62caa564.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_abc605edf291244d.manifest
File versionNot Applicable
File size8,868
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_ac9353a90b7d3016.manifest
File versionNot Applicable
File size8,868
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_adc11949efa8255f.manifest
File versionNot Applicable
File size8,868
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_ae71f68308a8ed30.manifest
File versionNot Applicable
File size8,868
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_2d62d7c56d25488a.manifest
File versionNot Applicable
File size23,132
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_2e30258086115453.manifest
File versionNot Applicable
File size23,132
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_2f5deb216a3c499c.manifest
File versionNot Applicable
File size23,132
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_300ec85a833d116d.manifest
File versionNot Applicable
File size23,132
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,944
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,868
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,927
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,298
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,252
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,104
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,033
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,252
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,882
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,917
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,943
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,057
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_93d479a559e572bf.manifest
File versionNot Applicable
File size22,666
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_94a1c76072d17e88.manifest
File versionNot Applicable
File size22,666
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_95cf8d0156fc73d1.manifest
File versionNot Applicable
File size22,666
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:07
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_96806a3a6ffd3ba2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,666
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18498_none_abc461f7f2931b51.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22720_none_ac91afb30b7f271a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)16:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18277_none_adbf7553efaa1c63.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22433_none_ae70528d08aae434.manifest
File versionNot Applicable
File size8,846
Date (UTC)28-Jun-2010
Time (UTC)17:57
PlatformNot Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,503
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,796
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,508
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979687~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,285
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,372
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_1d942929ffc687cd99ef760b1d18abe6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_c0ca8192090452d1.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_24bdf4c5532fe45818d2eec98958c67b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_15d106db08f43867.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_babc52e810d6e706631f4a1256f1e9e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_8322cc5791966922.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_e13c75e31b76ebe8698c509ab4418051_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_eee04dcb572ad806.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_ac33e26f53752c6d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)05:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_aca7df626ca30419.manifest
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_2dd0b446ce0950aa.manifest
File versionNot Applicable
File size53,669
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_2e44b139e7372856.manifest
File versionNot Applicable
File size53,669
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_3e4a057abb252c1f6834b7e4b8c25311_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_37292d066c1c1893.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_413c32332a84c8a0fcd0fdbbcc4265d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_c753f04783bff937.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_59c159087e64014b76f295a85fa1b1f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_2112d97b5577f69f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5a834d67f899240c2689d05cd06af87d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_4d8cc442234eba00.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bd46c15bf438bf41427bed1301510f4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_74d6264d0f4d05ba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3e3612f13d30b36f938699501f39f6d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_6cc7d467cef03157.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_08527df30bd29da3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_08c67ae62500754f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_89ef4fca8666c1e0.manifest
File versionNot Applicable
File size53,673
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_8a634cbd9f94998c.manifest
File versionNot Applicable
File size53,673
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,801
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,517
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,188
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,118
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,242
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,192
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,950
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979687~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,897
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,728
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,823
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,670
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_9443fa1cbac783db.manifest
File versionNot Applicable
File size53,671
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_94b7f70fd3f55b87.manifest
File versionNot Applicable
File size53,671
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_ac33e26f53752c6d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)05:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_aca7df626ca30419.manifest
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_17eb35d74513887c7c1a7fcbe5685248_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_6c2a332cba595960.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_258e1c5056706fee7b17867804cf1cc2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_a8623ebd5eb5ab13.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2941d4e60db8f8cc502397a4c628209d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_cf13bc9a59ea6ea2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b7702e6834bffefbd838c1de5ab3f893_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_13d6a3e16c07003e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_ac35866553733569.manifest
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_aca983586ca10d15.manifest
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)06:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_2dd2583cce0759a6.manifest
File versionNot Applicable
File size53,671
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_2e46552fe7353152.manifest
File versionNot Applicable
File size53,671
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,236
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,184
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979687~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,906
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,132
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979687_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,171
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,867
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_9443fa1cbac783db.manifest
File versionNot Applicable
File size53,671
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wordpad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_94b7f70fd3f55b87.manifest
File versionNot Applicable
File size53,671
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16624_none_ac33e26f53752c6d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)05:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-ole32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20744_none_aca7df626ca30419.manifest
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)29-Jun-2010
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 979687 — ostatni przegląd: 03.10.2011 — zmiana: 1

Opinia