MS10-083: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla powłoki systemu Windows: 12 października 2010


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-083. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Rozwiązanie


Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2.

Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64 z dodatkiem Service Pack 2.

Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2.

Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msshsq.dll6.0.6001.18470248,83204-May-201018:39x86
Msshsq.dll6.0.6001.22685248,83204-May-201018:26x86
Msshsq.dll7.0.6002.18255231,42404-May-201019:13x86
Msshsq.dll7.0.6002.22398231,42404-May-201019:35x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msshsq.dll6.0.6001.18470345,08804-May-201019:15x64
Msshsq.dll6.0.6001.22685345,08804-May-201018:57x64
Msshsq.dll7.0.6002.18255316,92804-May-201019:40x64
Msshsq.dll7.0.6002.22398316,92804-May-201019:40x64
Msshsq.dll6.0.6001.18470248,83204-May-201018:39x86
Msshsq.dll6.0.6001.22685248,83204-May-201018:26x86
Msshsq.dll7.0.6002.18255231,42404-May-201019:13x86
Msshsq.dll7.0.6002.22398231,42404-May-201019:35x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msshsq.dll6.0.6001.18470702,97604-May-201018:37IA-64
Msshsq.dll6.0.6001.22685702,97604-May-201018:22IA-64
Msshsq.dll7.0.6002.18255660,48004-May-201019:20IA-64
Msshsq.dll7.0.6002.22398660,48004-May-201019:23IA-64
Msshsq.dll6.0.6001.18470248,83204-May-201018:39x86
Msshsq.dll6.0.6001.22685248,83204-May-201018:26x86
Msshsq.dll7.0.6002.18255231,42404-May-201019:13x86
Msshsq.dll7.0.6002.22398231,42404-May-201019:35x86

Informacje dotyczące manifestu plików dla systemów z zainstalowanym programem Windows Search 4.0

W przypadku systemów Windows Vista i Windows Server 2008, w których zainstalowano już program Windows Search 4.0 (aktualizacja 940157), wymagane jest zainstalowanie aktualizacji przedstawionych w artykule z bazy wiedzy Knowledge Base 2405882 zamiast aktualizacji udostępnionej w ramach biuletynu zabezpieczeń MS10-083. Jest to spowodowane tym, że aktualizacja 940157 dla programu Windows Search 4.0 instaluje wyższe wersje plików binarnych niż wersje domyślnie znajdujące się w systemie. Aktualizacje oferowane w biuletynie zabezpieczeń MS10-083 nie spowodują zastąpienia wersji plików binarnych zainstalowanych przez aktualizację 940157. Poniższe informacje dotyczące manifestu plików są udostępnione tylko na potrzeby dodatkowych aktualizacji dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008 z zainstalowanym programem Windows Search 4.0.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name File version Date TimeFile Size
msshsq.dll 7.0.6001.18528 2010/09/20 18:25:01 231,936

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name File version Date TimeFile SizePlatform
msshsq.dll 7.0.6001.18528 2010/09/20 18:25:01 231,936x86
msshsq.dll 7.0.6001.18528 2010/09/20 21:14:32 316,416x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name File version Date TimeFile SizePlatform
msshsq.dll 7.0.6001.18528 2010/09/20 18:25:01 231,936x86
msshsq.dll 7.0.6001.18528 2010/09/20 21:14:32 316,416x64

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Structuredquery.dll7.0.7600.16587363,52005-May-201006:46x86
Structuredquery.dll7.0.7600.20707363,52005-May-201007:05x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Structuredquery.dll7.0.7600.16587483,84005-May-201007:37x64
Structuredquery.dll7.0.7600.20707483,84005-May-201007:21x64
Structuredquery.dll7.0.7600.16587363,52005-May-201006:46x86
Structuredquery.dll7.0.7600.20707363,52005-May-201007:05x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Structuredquery.dll7.0.7600.165871,054,20805-May-201005:53IA-64
Structuredquery.dll7.0.7600.207071,054,20805-May-201005:53IA-64
Structuredquery.dll7.0.7600.16587363,52005-May-201006:46x86
Structuredquery.dll7.0.7600.20707363,52005-May-201007:05x86

Więcej informacji


Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,738
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,018
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,738
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,018
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,738
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,491
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_1aa6bc15f42961d7f59e08a085109fc4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_2b31d91d1d68abd5.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_92fbf2d4777ae84d6f1a0a2efdecff2b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_0117149d9a61f75b.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_9590b6c5c25d328bcf3a1a1cbcba37ab_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_37ca0440cbcf12dd.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_f66e6f05c40abf7b94abd74c55bd4918_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_5d354c0bfe4ea59f.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_a699080c6e653de1.manifest
File versionNot Applicable
File size57,910
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)09:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_a71cd84387867576.manifest
File versionNot Applicable
File size57,910
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_9a0a9969f65d7fcc.manifest
File versionNot Applicable
File size37,114
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_9a6bf7630f98db5f.manifest
File versionNot Applicable
File size37,114
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)05:46
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_0a1501e57d9061501d3a5cab792059a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_5e14784f13fb516e.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1b745a7c81dcf37530c7d383adf74c6e_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_cc7dacea94013fef.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_55785414f8eac30c06b0e6de321582c7_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_3707ddd459865971.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_78aed2297ec7e9bf8e6307eaa40c1741_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_403c6d8b62f2e730.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8caed8464d129147c5b5bcc8ad63b2af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_9129e285740151b3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9590b6c5c25d328bcf3a1a1cbcba37ab_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_93e89fc4842c8413.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96feb4515166e050d77aeec4fe7e5b4a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_b63f57329e5775a6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f66e6f05c40abf7b94abd74c55bd4918_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_b953e78fb6ac16d5.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_02b7a39026c2af17.manifest
File versionNot Applicable
File size57,938
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_033b73c73fe3e6ac.manifest
File versionNot Applicable
File size57,938
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_f62934edaebaf102.manifest
File versionNot Applicable
File size37,136
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_f68a92e6c7f64c95.manifest
File versionNot Applicable
File size37,136
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,870
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,763
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,092
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,928
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,484
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,031
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,931
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,869
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,762
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,032
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,931
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,869
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,762
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,032
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,931
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,992
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,950
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,989
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,992
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_a699080c6e653de1.manifest
File versionNot Applicable
File size57,910
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)09:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_a71cd84387867576.manifest
File versionNot Applicable
File size57,910
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_9a0a9969f65d7fcc.manifest
File versionNot Applicable
File size37,114
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_9a6bf7630f98db5f.manifest
File versionNot Applicable
File size37,114
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)05:46
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_2dc136e90d05c912bbacb9118f08d247_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_3ec3e4670c28bbac.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_58124a0a489b5d6c55f1e7f61714bf3e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_8cb783c3b52d89ef.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_59f98dddbf29c51a6d63108530b17c77_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_d0457457fabf776d.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_85096fe8aaba684e93c131e0f5292659_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_5253fe200d93dec6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9590b6c5c25d328bcf3a1a1cbcba37ab_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_37cba836cbcd1bd9.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dfb51c8be19e4cab2ec104219091fba2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_6a87354bf23cdb2e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f66e6f05c40abf7b94abd74c55bd4918_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_5d36f001fe4cae9b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f875a813300f57adbcac4e4b15e5966a_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_4c4b52f361462000.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_a69aac026e6346dd.manifest
File versionNot Applicable
File size57,923
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_a71e7c3987847e72.manifest
File versionNot Applicable
File size57,923
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_9a0c3d5ff65b88c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,125
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_9a6d9b590f96e45b.manifest
File versionNot Applicable
File size37,125
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,921
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,862
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,754
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,702
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,589
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,863
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,754
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,589
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,783
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,819
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18470_none_a699080c6e653de1.manifest
File versionNot Applicable
File size57,910
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)09:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22685_none_a71cd84387867576.manifest
File versionNot Applicable
File size57,910
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.18255_none_9a0a9969f65d7fcc.manifest
File versionNot Applicable
File size37,114
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.6002.22398_none_9a6bf7630f98db5f.manifest
File versionNot Applicable
File size37,114
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)05:46
PlatformNot Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,506
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,890
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,925
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,626
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_835a7553f38ddbbeb57b84d6341057eb_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_cc9eaf1da9133acb.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_8918676185d361529bc0ac274ffd9237_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_425d5e2a3ad4de1c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_cffeb96cbb9997c9.manifest
File versionNot Applicable
File size36,505
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_d0ded77dd4765532.manifest
File versionNot Applicable
File size36,505
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_2307146e34f2907b24356db9d6ca939b_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_b20d37d624b669ef.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_38eec5a105ca8e02aeca1261e903f713_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_72217ab6309f4fd4.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_68f6219a8fa5fd3d8ce67654146d7dcd_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_3fc03f0a1078223e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_835a7553f38ddbbeb57b84d6341057eb_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_28bd4aa16170ac01.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8918676185d361529bc0ac274ffd9237_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_9e7bf9adf3324f52.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cd9508f24419b01e5e92deba24024cd0_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_8a2c43ab1255b44b.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_2c1d54f073f708ff.manifest
File versionNot Applicable
File size36,507
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_2cfd73018cd3c668.manifest
File versionNot Applicable
File size36,507
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,803
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,690
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,023
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979688~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,384
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,437
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,854
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_cffeb96cbb9997c9.manifest
File versionNot Applicable
File size36,505
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_d0ded77dd4765532.manifest
File versionNot Applicable
File size36,505
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_36c383c30f54a2de8f055bc2806e2d32_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_7f8c3a95f5a7d303.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_835a7553f38ddbbeb57b84d6341057eb_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_cca05313a91143c7.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8918676185d361529bc0ac274ffd9237_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_425f02203ad2e718.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f2ba8508b68f8c40633abb21e43c93be_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_7a7f91dd35d376c3.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameIa64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_d0005d62bb97a0c5.manifest
File versionNot Applicable
File size36,506
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_d0e07b73d4745e2e.manifest
File versionNot Applicable
File size36,506
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)08:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,799
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,683
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979688~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,906
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,932
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979688_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)15-Jun-2010
Time (UTC)23:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.16587_none_cffeb96cbb9997c9.manifest
File versionNot Applicable
File size36,505
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20707_none_d0ded77dd4765532.manifest
File versionNot Applicable
File size36,505
Date (UTC)05-May-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot Applicable