Poprawka: Komunikat o błędzie podczas generowania skryptów procedur przechowywanych w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2 za pomocą Kreatora skryptu

Dotyczy: SQL Server 2008SQL Server 2008 R2

Firma Microsoft rozpowszechnia Microsoft SQL Server 2008 lub Microsoft SQL Server 2008 R2 ustala się jako jeden plik do pobrania. Ponieważ poprawki są zbiorcze, każde nowe wydanie zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2 Release.

Objawy


W Microsoft SQL Server 2008 lub Microsoft SQL Server 2008 R2 używasz Kreatora skryptu do generowania skryptów procedur przechowywanych w bazie danych. Jednak pojawić następujący komunikat o błędzie:
Istnieje już otwarty element DataReader skojarzony z tym poleceniem, który należy najpierw zamknąć. (System.Data)
Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
  • Baza danych używa sortowania znaków dwubajtowych, takie jak koreański, chiński lub japoński.
  • Procedury przechowywane nazwy zawierają znaki dwubajtowe.
  • Procedury przechowywane mieć parametrów.

Przyczyna


Kreator skryptu używa funkcji programu Microsoft.NET Framework. Ten problem występuje, ponieważ aparat bazy danych programu SQL Server i.NET Framework wykonuje porównania ciągów znaków dwubajtowych na różne sposoby. To zachowanie powoduje, że aparat bazy danych programu SQL Server nie do przyjęcia ciąg znaków dwubajtowych, który jest przekazywany przez.NET Framework.

Rozwiązanie


Informacje dotyczące zbiorczej aktualizacji

Program SQL Server 2008 R2

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w zbiorczej aktualizacji 2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2008 R2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2072493 Zbiorczego pakietu aktualizacji 2 dla programu SQL Server 2008 R2
Uwaga Ponieważ są zbiorcze, każde nowe wydanie zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008 R2 Release. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981356 SQL Server 2008 R2 buduje wydane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2

Program SQL Server 2008

Poprawkę dotyczącą tego problemu został wydany 8 aktualizacja zbiorcza dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego pakietu aktualizacji zbiorczej kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981702 8 zbiorczy pakiet aktualizacji dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008
Uwaga Ponieważ są zbiorcze, każde nowe wydanie zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008 Release. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
970365 SQL Server 2008 buduje wydane po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008
Microsoft SQL Server 2008 poprawki są tworzone dla określonych dodatków service Pack dla programu SQL Server. Do instalacji programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service Pack 1, należy zastosować poprawkę dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008. Domyślnie wszystkie poprawki, która jest dostępna w dodatku service pack dla programu SQL Server znajduje się w następnym dodatku service pack dla programu SQL Server.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Informacje


Aby uzyskać informacji o przyrostowych modelu obsługi programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935897 Przyrostowe modelu obsługi jest dostępne z zespołu programu SQL Server do dostarczania poprawki dla problemów zgłoszonych
Aby uzyskać więcej informacji na temat schematu nazewnictwa dla aktualizacji programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822499Nowy schemat nazewnictwa dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft