Program Internet Explorer niespodziewanie koncentruje się na OWA użytkownika programu Exchange Server 2007 w skrzynce odbiorczej lub kalendarza programu OWA, który jest dodawany jako składnika web part w witrynie sieci Web na serwerze programu SharePoint


Objawy


Tworzyć składniki web Part w witrynie sieci Web opartych na programie Microsoft Office SharePoint Server. Jeśli dodasz Exchange Server 2007 Outlook Web Access (OWA) jako składnika web part, aktywny obszar skupia się na OWA nieoczekiwanie. Na przykład OWA użytkownika w skrzynce odbiorczej lub kalendarza programu OWA jest dodawany jako składnika web part u dołu strony, program Internet Explorer Przewija w dół automatycznie kiedy użytkownik wyświetli tę stronę w programie Internet Explorer. W związku z tym mogą być pominięte niektóre ważne treści na górze strony.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ Exchange Server 2007 w programie OWA nie jest świadomy, że znajduje się wewnątrz strony sieci Web.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
2279665 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 1 dla Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 3

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.