Stan kopii bazy danych skrzynki pocztowej pozostaje w stanie niepowodzenia 1022 po wystąpieniu błędu we/wy dysku w środowisku programu Exchange Server 2010

Dotyczy: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Symptomy


Po zainicjowaniu poprawiania strony w celu przywrócenia strony z błędem "-1022" dysku we/wy w środowisku programu Microsoft Exchange Server 2010 występują następujące problemy:
  • Kopia bazy danych skrzynki pocztowej pozostaje w trybie pasywnym i w stanie "Niepowodzenie".
  • Pojawi się następujący komunikat o błędzie:
    Usługa replikacji programu Microsoft Exchange napotkała błąd podczas sprawdzania dzienników i bazy danych dla nazwy bazy danych<>\<nazwy serwera> podczas uruchamiania. Błąd: sprawdzenie pliku nie powiodło się: nie można otworzyć pliku "<ścieżki i nazwy bazy danych>" . Plik jest zablokowany lub używany.

Rozwiązanie


Aby usunąć te problemy, zainstaluj dowolną z następujących aktualizacji: 

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".