Komunikat o błędzie podczas próby zsynch. Centrum obsł. urz. z syst. Windows Mobile z progr. Outlook 2010 w wersji 64-bit. lub w wersji Szybka instalacja: Brak domyślnego klienta poczty lub bieżący klient poczty nie może spełnić żądania obsługi wi...

Symptomy

Podczas próby zsynchronizowania Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile z programem Microsoft Outlook 2010 w wersji 64-bitowej lub w wersji Szybka instalacja może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:

Brak domyślnego klienta poczty lub bieżący klient poczty nie może spełnić żądania obsługi wiadomości. Uruchom program Microsoft Outlook i ustaw go jako domyślnego klienta poczty.
Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile można poprawnie zsynchronizować z programem Outlook 2010 w wersji 32-bitowej, który zainstalowano w ramach standardowej procedury MSI.

Więcej informacji

Zaktualizowanie Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile w celu ulepszenia jego zgodności z programem Outlook 2010 nie jest planowane.

Jeśli wcześniej ustanowiono partnerstwo synchronizacji, to po zainstalowaniu nieobsługiwanej wersji programu Outlook 2010 kontakty, elementy kalendarza i wiadomości e-mail programu Outlook zostaną usunięte z telefonu podczas pierwszej synchronizacji.

Pocztę, kontakty, kalendarz i zadania można nadal synchronizować bezprzewodowo z serwerem Microsoft Exchange, na którym działa protokół Exchange Active Sync. Telefon Windows Phone można też synchronizować bezprzewodowo z pocztą w usługach Hotmail, Gmail i Yahoo oraz innych. Za pomocą Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile można synchronizować dane inne niż programu Outlook między komputerem a telefonem Windows Phone, nawet w przypadku używania programu Outlook w wersji Szybka instalacja lub w wersji 64-bitowej.

Jeśli synchronizowanie telefonu Windows Phone z programem Outlook 2010 jest konieczne, można użyć programu Outlook 2010 w wersji 32-bitowej, zainstalowanego w ramach standardowej procedury MSI.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 980513 — ostatni przegląd: 20.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Outlook 2010

Opinia