Niektóre aplikacje są niezgodne z Szybką instalacją programu Outlook 2010

Symptomy

Niektóre aplikacje są niezgodne z Szybką instalacją programu Microsoft Outlook 2010. Na przykład programy Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile i Exchange ActiveSync nie wykrywają, że program Outlook 2010 jest zainstalowany.

Więcej informacji

W poniższej tabeli przedstawiono więcej informacji o obsłudze rozszerzalności dotyczącej platformy programu Outlook w technologii Szybka instalacja.

Funkcja rozszerzalnościSzybka instalacja w 32-bitowej wersji systemu operacyjnego bez zainstalowanego programu OutlookSzybka instalacja w 32-bitowej wersji systemu operacyjnego z zainstalowanym programem Microsoft Office Outlook 2007 lub starszymSzybka instalacja w 32-bitowej wersji systemu operacyjnego z zainstalowanym programem Outlook 2010Szybka instalacja w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego bez zainstalowanego programu OutlookSzybka instalacja w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego z zainstalowaną 32-bitową wersją programu OutlookSzybka instalacja w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego z zainstalowaną 64-bitową wersją programu Outlook
Dodatki dla programu Outlook używające modelu obiektów programu Outlook
ObsługiwaneObsługiwaneObsługiwaneObsługiwaneObsługiwaneDodatki powinny działać. Wyjątkiem mogą być starsze dodatki, co może być spowodowane wycofaniem pasków poleceń w programie Outlook 2010, problemami z ładowaniem, instalowaniem lub konfigurowaniem albo innymi problemami związanymi ze zgodnością.
Aplikacje zewnętrzne używające tylko modelu obiektów programu OutlookNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwane
Dodatki dla programu Outlook używające modelu obiektów programu Outlook i rozszerzonego interfejsu MAPINieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwane
Aplikacje zewnętrzne używające funkcji MAPISendMail prostego interfejsu MAPIObsługiwaneObsługiwaneObsługiwaneObsługiwaneObsługiwaneNieobsługiwane
Aplikacje zewnętrzne używające wywołań prostego interfejsu MAPI innych niż funkcja MAPISendMailNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwane
Aplikacje zewnętrzne używające rozszerzonego interfejsu MAPINieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwane
Program obsługi protokołu MailtoObsługiwaneObsługiwaneObsługiwaneObsługiwaneObsługiwaneObsługiwane
Właściwości

Identyfikator artykułu: 981242 — ostatni przegląd: 25.05.2010 — zmiana: 1

Opinia