MS10-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń języka Visual Basic Scripting (VBScript) 5.8: 13 kwietnia 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-022. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znany problem

Znany jest problem dotyczący ograniczonej grupy komputerów, na których są spełnione wszystkie poniższe warunki:
 • Zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 3.
 • Ręcznie zainstalowana stara wersja hosta skryptów systemu Windows 5.6.
Uwaga Domyślnie z systemem Windows XP Service Pack 3 jest instalowana wersja 5.7 hosta skryptów systemu Windows. Ten znany problem jest ograniczony do komputerów, na których starsza wersja hosta skryptów systemu Windows została zainstalowana ręcznie (chociaż nie jest to wymagane).

Na komputerach dotkniętych opisanym problemem zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń może być niemożliwe z powodu obecności nieoczekiwanej wersji pliku Vbscript.dll. Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, plik Vbscript.dll musi być w wersji co najmniej 5.7.

Aby usunąć ten znany problem na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, gdy plik Vbscript.dll jest w wersji 5.6, należy skorzystać z jednej z poniższych metod, zgodnie z zainstalowaną wersją programu Windows Internet Explorer.

Internet Explorer 6
 1. Przywróć oczekiwaną wersję pliku Vbscript.dll.

  Aby przywrócić plik Vbscript.dll do wersji 5.7, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Pobierz i zainstaluj aktualizację aparatu obsługi skryptów dla systemu Windows XP (KB951978):
   951978 Po uruchomieniu skryptów VBScript lub JScript w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2008 lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 dane wyjściowe skryptów nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami (j. ang.)
   Uwaga Jeśli jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, ta aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie.
  • Uaktualnij program Internet Explorer do wersji 8. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania programu Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Jeśli jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, ta aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie.
  • Uaktualnij program Internet Explorer do wersji 7. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania programu Internet Explorer 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń.

  Po pomyślnym przywróceniu oczekiwanej wersji pliku Vbscript.dll należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń VBScript 5.7 dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (KB981349), zgodnie z opisem w biuletynie zabezpieczeń MS10-022.

  Uwaga Ta aktualizacja zabezpieczeń będzie oferowana w ramach funkcji aktualizacji automatycznych, jeśli plik Vbscript.dll będzie w wersji co najmniej 5.7.0.0.
Internet Explorer 7
 1. Przywróć oczekiwaną wersję pliku Vbscript.dll.

  Aby przywrócić plik Vbscript.dll do wersji 5.7, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Pobierz i zainstaluj aktualizację aparatu obsługi skryptów dla systemu Windows XP (KB951978):
   951978 Po uruchomieniu skryptów VBScript lub JScript w systemach Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2008 lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 dane wyjściowe skryptów nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami (j. ang.)
   Uwaga Jeśli jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, ta aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie.
  • Uaktualnij program Internet Explorer do wersji 8. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania programu Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Jeśli jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, ta aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie.
  • Odinstaluj, a następnie zainstaluj ponownie program Internet Explorer 7.
 2. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń.

  Po pomyślnym przywróceniu oczekiwanej wersji pliku Vbscript.dll należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń VBScript 5.7 dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (KB981349), zgodnie z opisem w biuletynie zabezpieczeń MS10-022.

  Uwaga Jeśli jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, ta aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie.
Internet Explorer 8

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Internet Explorer 8 i jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, odpowiednia aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. W przypadku konieczności ręcznego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń należy pobrać i zainstalować aktualizację języka VBScript 5.8 dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (KB981349), zgodnie z opisem w biuletynie zabezpieczeń MS10-022.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany edytor języka Visual Basic Scripting Edition (VBScript) 5.8.

Język VBScript 5.8 jest instalowany przez następujące składniki:
 • Internet Explorer 8.0
 • Windows 7 (dla systemów opartych na procesorach x86 i x64)
 • Windows Server 2008 R2 (dla systemów opartych na procesorach x64 i Itanium)
Aby ustalić, która wersja języka VBScript jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Eksploratora Windows.
 2. Zlokalizuj następujący katalog:
  %systemroot% \System32
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Vbscript.dll, a następnie kliknij polecenie

  Właściwości.
 4. Kliknij kartę Szczegóły, aby wyświetlić pole

  Wersja pliku.
Jeśli wersja pliku rozpoczyna się od 5.8 (np. 5.8.6001.18702), na komputerze jest zainstalowany język VBScript 5.8.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Skorzystaj z apletu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.
 • Skorzystaj z narzędzia Spuninst.exe w folderze: %Windir%\$NTUninstallKB981332$\Spuninst.
 • Narzędzie WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia WUSA, kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia. W obszarze Windows Update kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz odpowiednią pozycję z listy aktualizacji.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje produktów Internet Explorer 8, Windows XP z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35210-Mar-201006:15x86SP3SP3GDR
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35210-Mar-201006:18x86SP3SP3QFE
Wszystkie obsługiwane wersje produktów Internet Explorer 8 i Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35209-Mar-201013:19x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35209-Mar-201013:29x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje produktów Internet Explorer 8, Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.8.6001.23000612,86410-Mar-201003:05x64SP2SP2GDR
Wvbscript.dll5.8.6001.23000420,35210-Mar-201003:05x86SP2SP2GDR\WOW
Vbscript.dll5.8.6001.23000612,86410-Mar-201002:56x64SP2SP2QFE
Wvbscript.dll5.8.6001.23000420,35210-Mar-201002:56x86SP2SP2QFE\WOW
Wszystkie obsługiwane wersje produktów Internet Explorer 8, Windows Vista, Windows Vista z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.8.6001.18909420,35205-Mar-201014:01x86
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35205-Mar-201022:19x86
Wszystkie obsługiwane wersje produktów Internet Explorer 8, Windows Vista, Windows Vista z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.8.6001.18909612,86405-Mar-201014:32x64
Vbscript.dll5.8.6001.23000612,86405-Mar-201023:03x64
Vbscript.dll5.8.6001.18909420,35205-Mar-201014:01x86
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35205-Mar-201022:19x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.8.7600.16546427,52008-Mar-201021:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.20662427,52008-Mar-201021:39x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.8.7600.16546612,35208-Mar-201021:59x64
Vbscript.dll5.8.7600.20662612,35208-Mar-201022:11x64
Vbscript.dll5.8.7600.16546427,52008-Mar-201021:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.20662427,52008-Mar-201021:39x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.8.7600.165461,158,65608-Mar-201020:54IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.206621,158,65608-Mar-201021:01IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.16546427,52008-Mar-201021:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.20662427,52008-Mar-201021:39x86

Informacje o dodatkowych plikach

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji produktów Internet Explorer 8, Windows Vista, Windows Vista z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,481
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,400
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_859ba3110d55e0690a9c26ee960d8ae4_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_91f7fd9f926d74e5.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_e442cf3a8aef41914354ef7cb2550618_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_4b2833c7c839ba88.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_2b4c2b7b43ac1f55.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)14:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_2bcc9be85cd2112b.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)22:47
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych produktów Internet Explorer 8, Windows Vista, Windows Vista z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_baf8d85069b6c4d3fc8cf7f2ca395a46_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_d4410654bbd63101.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dbe7525671d57c32db257d476ba32454_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_c84bd9d99c3abb75.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_876ac6fefc09908b.manifest
File versionNot Applicable
File size55,545
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)15:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_87eb376c152f8261.manifest
File versionNot Applicable
File size55,545
Date (UTC)06-Mar-2010
Time (UTC)00:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,997
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,943
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_0~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,408
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_2b4c2b7b43ac1f55.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)14:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_2bcc9be85cd2112b.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)22:47
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,796
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981332~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,508
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,871
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,607
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_2e11f6af952d9d273c4c48eaf51c43b9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_f507d024829345cf.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_b967272ed0f25f9daa7caf5c0f2435c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_1b5d5824915ab5c3.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_485c9d388f193c9b.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)22:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_48cc9903a84aaeeb.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)22:12
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_68e77ba561b410fda1405ccb7fce690c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_fd6306c75153ea7c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6bb887b9f1250517a58180b07b141d56_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_11fe4f346d0d8163.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c0b484fce38d02e1f3e00dcc559d027_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_a7cec5b33fd9423e.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e37225e54a5e354b60fb4ba34bbee88d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_993ecc7010dc5bd0.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_a47b38bc4776add1.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)23:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_a4eb348760a82021.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)23:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,244
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981332~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,196
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,101
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,835
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_aecfe30e7bd76fcc.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)21:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_af3fded99508e21c.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)22:02
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameIa64_2c8ff622fc0cf8a86cfe0f08745708dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_6ef474a07910f8a6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c5179ad649fdce9078c968e702594b4b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_344e26b38102cfdc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_485e412e8f174597.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_48ce3cf9a848b7e7.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)23:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,238
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,188
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_aecfe30e7bd76fcc.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)21:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_af3fded99508e21c.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)22:02
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 981332 — ostatni przegląd: 19.04.2010 — zmiana: 1

Opinia