Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Microsoft Exchange Server 2010 RTM

Streszczenie

Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Microsoft Exchange Server 2010 RTM. W tym artykule omówiono następujące zagadnienia dotyczące tego pakietu zbiorczego aktualizacji:
  • Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji
  • Sposób uzyskiwania pakietu zbiorczego aktualizacji
  • Wymagania wstępne dotyczące instalacji pakietu zbiorczego aktualizacji

WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji


Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2010 RTM rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981832 MS10-024: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange i usługi SMTP systemu Windows umożliwiają atak typu „odmowa usługi”

981664 Klienci RPC lub klienci protokołu MAPI w warstwie środkowej mogą nie otrzymywać odpowiedzi od roli serwera skrzynek pocztowych na serwerze Exchange 2010 (j. ang.)

Więcej informacji

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji


Aby pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2010 RTM, odwiedź następującą witrynę usługi Microsoft Update w sieci Web:
Uwaga Usługa Microsoft Update nie wykrywa pakietów zbiorczych aktualizacji na serwerach skrzynek pocztowych programu Exchange Server 2010 należących do grupy dostępności bazy danych.
Pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2010 RTM można wdrożyć na wielu komputerach z programem Exchange Server 2010 RTM. Można też wdrożyć go na serwerach skrzynek pocztowych należących do grupy dostępności bazy danych. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest także dostępny w witrynie Centrum pobierania Microsoft.
Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Data wydania: 13 kwietnia 2010
Ważne informacje dla klientów instalujących tę aktualizację na komputerach niepołączonych z Internetem
Wymienione poniżej problemy mogą wystąpić, jeśli komputer nie jest połączony z Internetem i nie może uzyskać dostępu do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Instalacja może trwać wyjątkowo długo i może być zwracany komunikat:
„Creating Native images for .Net assemblies” (Tworzenie obrazów macierzystych dla zestawów programu .Net)

Przyczyną takiego zachowania są żądania sieciowe nawiązania połączenia z witryną sieci Web „http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl” i wyszukania listy odwołania certyfikatów dla każdego zestawu kompilowanego przez funkcję generowania obrazów macierzystych (NGen, Native image Generation) do postaci kodu macierzystego. Ponieważ program Exchange Server nie jest połączony z Internetem, muszą upłynąć limity czasu poszczególnych żądań, zanim proces przejdzie do kolejnego etapu.
Aby rozwiązać ten problem, na uaktualnianym serwerze należy wyłączyć funkcję sprawdzania, czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty.
  1. W programie Internet Explorer wybierz menu Narzędzia, kliknij pozycję Opcje internetowe, kliknij kartę Zaawansowane i przejdź do obszaru Sekcja zabezpieczeń.
  2. Wyczyść pole wyboru Sprawdź, czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty.
  3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.
Jeśli komputer znajduje się w ściśle kontrolowanym środowisku, zaleca się wyczyszczenie tej opcji zabezpieczeń w programie Internet Explorer.
Po ukończeniu instalacji należy ponownie zaznaczyć pole wyboru Sprawdź, czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty.
Ważne informacje dla użytkowników aplikacji Outlook Web App dotyczące jej dostosowywania
Podczas stosowania pakietu zbiorczego aktualizacji może (w razie wystąpienia takiej konieczności) nastąpić zastąpienie plików aplikacji Microsoft Outlook Web App (OWA). Jeśli wcześniej zmieniono plik Logon.aspx lub inne pliki aplikacji OWA, te dostosowania zostaną zastąpione w celu zapewnienia poprawnego zaktualizowania aplikacji OWA. Po zastosowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy ponownie dostosować aplikację OWA, modyfikując plik Logon.aspx.

Przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji zdecydowanie zaleca się wykonanie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików aplikacji OWA. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostosowywania aplikacji OWA, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
W przypadku korzystania ze wskazówek dotyczących wdrażania serwera proxy serwera dostępu klienckiego i dysponowania gotowym wdrożeniem przesyłania między serwerami proxy serwerów dostępu klienckiego należy zastosować pakiet zbiorczy aktualizacji najpierw na serwerach dostępu klienckiego obsługujących Internet, a następnie na serwerach dostępu klienckiego, które nie obsługują Internetu. W przypadku innych konfiguracji programu Exchange Server 2010 kolejność stosowania pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerach jest nieistotna.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przesyłania między serwerami proxy serwerów dostępu klienckiego, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne


Poniżej wymieniono wymagania wstępne dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2010 RTM:
  • Przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji na komputerze musi zostać zainstalowany program Exchange Server 2010 RTM.
  • Przed zastosowaniem tego pakietu zbiorczego aktualizacji należy usunąć wszystkie aktualizacje tymczasowe dla programu Exchange Server 2010.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia


W trakcie stosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji wymagane usługi są automatycznie zatrzymywane, a następnie uruchamiane ponownie.

Informacje o usuwaniu


Aby usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2010 RTM, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Następnie należy usunąć aktualizację 981401.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 981401 — ostatni przegląd: 19.04.2010 — zmiana: 1

Opinia