Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 10 dla Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1

Streszczenie

Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Exchange Server 2007. W tym artykule opisano następujące informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji:
  • Problemy, które rozwiązuje pakiet zbiorczy aktualizacji
  • Jak uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji

WPROWADZENIE

Pakiet zbiorczy aktualizacji rozwiązuje problemy


Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981832 MS10-024: luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange i usługi SMTP systemu Windows umożliwiają odmowę usługi

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji


Po zainstalowaniu japońskiej wersji tej aktualizacji, można zauważyć, że okno dialogowe instalacji zawiera tekst w języku japońskim i tekst w języku angielskim.


Uwaga: ten problem nie wpływa na działanie tej aktualizacji zabezpieczeń. Jest to tylko problem z pojawieniem się okna dialogowego instalacji.

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji


Aby pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1, odwiedź następującą witrynę Microsoft Update w sieci Web:
Uwaga Pakiety zbiorcze aktualizacji dla programu Exchange 2007 nie są wykrywane w systemach klastrowanych Exchange 2007 w witrynie Microsoft Update.
Można wdrożyć 10 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 na wielu komputerach z programem Exchange Server 2007. Można też wdrożyć 10 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 na serwerach klastrowanych z programem Exchange Server 2007. Pakiet zbiorczy aktualizacji jest także dostępna w witrynie Microsoft Download Center.
Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:


Data wydania:, 13 kwietnia 2010
Ważne
Przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji lub dodatku service pack, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, wymagania wstępne, instrukcje dotyczące instalacji i znane problemy:Przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerach klastrowanych skrzynki pocztowej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu obsługi programu Exchange 2007 odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Ten pakiet zbiorczy aktualizacji nie ma zastosowania do wersji Exchange Server 2007 do wytwarzania wersji (RTM) lub dodatku Service Pack 2 (SP2) dla programu Exchange 2007. Seria pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 jest niezależna od serii pakietów zbiorczych aktualizacji dla Exchange Server 2007 RTM lub Exchange 2007 z dodatkiem SP2.
Aby uzyskać listę pakietów zbiorczych aktualizacji dla Exchange Server 2007 RTM lub Exchange Server 2007 z dodatkiem SP2 odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia


Wymagane usługi są automatycznie zatrzymywane, a następnie ponownie uruchamiane po zastosowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania


Aby usunąć 10 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1, użyj apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Następnie należy usunąć aktualizację 981407.

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 981407 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 2

Opinia