Wzrasta użycie pamięci i liczba dojście Smsexec.exe w System Center Menedżer konfiguracji 2007 SP2


Objawy


Na serwerze lokacji, w którym jest uruchomiony System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 2 (SP2) wzrasta użycie pamięci i liczba uchwyt SMS_Executive procesu usługi (Smsexec.exe). Po pewnym czasie dostępne zasoby pamięci, może się wyczerpać na serwerze lokacji. System operacyjny nie ma wystarczających zasobów pamięci, system operacyjny może ulec awarii, przestać odpowiadać lub występują inne wyjątki na serwerze lokacji.

Ten problem zazwyczaj występuje, gdy serwer lokacji wykonuje jedną lub więcej z następujących czynności:
  • Przetwarza pliki spisu oprogramowania.
  • Przetwarza pliki spisu sprzętu.
  • Funkcja Push instalacji klienta jest włączona i jest spełniony jeden z następujących warunków:
    • Konto użytkownika, który wykonuje instalację wypychaną klienta nie jest członkiem grupy Administratorzy.
    • Konto użytkownika, który wykonuje instalację wypychaną klienta nie można uzyskać dostępu do folderu, gdzie Smsexec.exe znajduje się plik z powodu konfiguracji na serwerze lokacji.
    • Komputer docelowy instalacji wypychanej klienta przestaje działać lub jest niedostępny.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć System Center Menedżer konfiguracji 2007 SP2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Basesvr.dll4.0.6487.21291,745,25601-Feb-201011:20x86
Ccm.dll4.0.6487.2129153,96001-Feb-201011:20x86
Sinvproc.dll4.0.6487.2129110,44001-Feb-201011:20x86

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft