Jest rejestrowany identyfikator zdarzenia 4003 i replikacji wolny/zajęty na serwerze Exchange Server 2003 do serwera Exchange Server 2010 nie powiedzie się.

Dotyczy: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ Exchange Server 2010 uwierzytelnienie nie powiedzie się w usłudze RPC dostępu klienta . Sprawdzanie poprawności nie powiedzie się, jeśli element replikacji znajduje się w folderze głównym.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
982639 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla Exchange Server 2010

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.