Funkcja QueryPathOfRegTypeLib nie zwraca poprawnej ścieżki dla 32-bitowej wersji aplikacji w 64-bitowej wersji systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Symptomy

Na komputerze jest uruchomiona 64-bitowa wersja systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2. Użytkownik uruchamia 32-bitową wersję aplikacji, która korzysta z funkcji QueryPathOfRegTypeLib w celu uzyskania ścieżki zarejestrowanej biblioteki typów. Jednak funkcja QueryPathOfRegTypeLib nie zwraca poprawnej ścieżki. Zamiast ścieżki 32-bitowej wersji biblioteki typów zwracana jest ścieżka wersji 64-bitowej.

Przykładowy kod umożliwiający odtworzenie tego problemu podano w sekcji Więcej informacji.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Witryna Microsoft Update
Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update w sieci Web:
Centrum pobierania Microsoft
Następujące pliki są dostępne do pobrania w witrynie Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64Pobierz Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowane przez tę aktualizację w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

    WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
    6.1.760 0.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
    6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają aktualizacje i publicznie rozpowszechniane poprawki.
  • Pliki manifestu (manifest) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Oleaut32.dll6.1.7600.16567861,18407-Apr-201007:37x64
Oleaut32.dll6.1.7600.20685861,18407-Apr-201007:46x64
Oleaut32.dll6.1.7600.16567571,90407-Apr-201007:10x86
Oleaut32.dll6.1.7600.20685571,90407-Apr-201007:33x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Oleaut32.dll6.1.7600.165672,038,78407-Apr-201006:27IA-64
Oleaut32.dll6.1.7600.206852,039,29607-Apr-201006:15IA-64
Oleaut32.dll6.1.7600.16567571,90407-Apr-201007:10x86
Oleaut32.dll6.1.7600.20685571,90407-Apr-201007:33x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Przykładowy kod umożliwiający odtworzenie tego problemu

Przykładowy kod 32-bitowej wersji aplikacji:
#include "windows.h" #include "Oleauto.h"int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { GUID guid; //OLE Automation(2.0) IIDFromString(L"{00020430-0000-0000-C000-000000000046}", &guid);

DWORD lcid = 0x0409; BSTR str; QueryPathOfRegTypeLib(guid, 2, 0, lcid, &str);

wprintf(L"%s\n",(LPCTSTR)str);

::SysFreeString(str); return 0; }
Po uruchomieniu tej aplikacji w 64-bitowej wersji systemu Windows 7 powinny zostać zwrócone następujące dane wyjściowe:
C:\Windows\SysWoW64\stdole2.tlb 
Zamiast tego są zwracane następujące dane wyjściowe:
C:\Windows\system32\stdole2.tlb 

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji QueryPathOfRegTypeLib, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_5f0224883f1e3f45f188d955acd5b319_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_c73d9dc5cd4cf33e.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6b59bf1cd819ae9ea3518c7fbaf0c41f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_c1f8f7f01cc04c9f.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_cb6ff6bc1d40ee81862267567358a60c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_97d7af021628a60b.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f425ab8a4e3417e884da49f61bed5d2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_9df88a761d9814a3.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_190cc06d15192ee9.manifest
File versionNot applicable
File size49,750
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)08:45
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_197ebccc2e48d3e7.manifest
File versionNot applicable
File size49,750
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)09:05
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_23616abf4979f0e4.manifest
File versionNot applicable
File size47,158
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:33
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_23d3671e62a995e2.manifest
File versionNot applicable
File size47,158
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:57
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_5f0224883f1e3f45f188d955acd5b319_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_6b20a63814ed8b04.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_7282cf41f4460fcddc317480f8ebfc27_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_766c04d51f0d7c5d.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_e64017c9d87c7f5789e5a7764094b15d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_9bdc591049e8e5a5.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_f425ab8a4e3417e884da49f61bed5d2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_41db92e86538ac69.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_bcefc8df5cb9c6af.manifest
File versionNot applicable
File size49,749
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)08:38
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_bd61c53e75e96bad.manifest
File versionNot applicable
File size49,749
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)09:05
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16567_none_23616abf4979f0e4.manifest
File versionNot applicable
File size47,158
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:33
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_23d3671e62a995e2.manifest
File versionNot applicable
File size47,158
Date (UTC)07-Apr-2010
Time (UTC)07:57
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982110 — ostatni przegląd: 10.11.2010 — zmiana: 1

Opinia