Dostępna jest aktualizacja dla interfejsu TAPI (Telephony Application Programming Interface) systemu Windows

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację dla interfejsu TAPI (Telephony Application Programming Interface) systemu Windows. W tym artykule opisano tę aktualizację i przedstawiono szczegóły manifestów plików.

Więcej informacji

Ta aktualizacja służy do zaimplementowania zmiany dotyczącej funkcji kompleksowej ochrony, którą niektórzy klienci mogą zechcieć wdrożyć. Aktualizacja jest przeznaczona przede wszystkim dla następujących systemów:

 • Systemy, w których działają interfejsy TAPI (Telephony Application Programming Interface) systemu Windows.
 • Systemy z systemem operacyjnym Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 3 oraz wszelkimi obsługiwanymi wersjami systemów operacyjnych Windows Server 2003 i Windows Server 2008, systemy, w których działają programy IIS, a także serwery sieci Web programu IIS umożliwiające użytkownikom przekazywanie kodu.
 • Systemy z programem SQL Server, w których niezaufanym użytkownikom jest udzielany dostęp do kont uprzywilejowanych.
Klienci, którzy nie używają programu IIS ani SQL, oraz klienci, którzy zaimplementowali obejścia problemów wymienione w dokumencie Security Advisory, przed zastosowaniem tej aktualizacji kompleksowej ochrony powinni ją przetestować.

Ta aktualizacja zmienia listy kontroli dostępu następującego wpisu rejestru:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony
Domyślnie użytkownicy usługi sieciowej (NS, Network Service) jawnie mają pełne uprawnienia do tego wpisu rejestru. Po zainstalowaniu tej aktualizacji użytkownicy usługi sieciowej będą mieli dostęp do tego wpisu rejestru z prawem tylko do odczytu. Aktualizacja stosuje te same listy kontroli dostępu do wszystkich podkluczy tego wpisu rejestru.

Stosowanie zmiany dotyczącej funkcji kompleksowej ochrony dla interfejsu TAPI (Telephony Application Programming Interface) systemu Windows

Aby zaktualizować składnik interfejsu TAPI za pomocą aktualizacji funkcji kompleksowej ochrony, należy zainstalować następujące aktualizacje.

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja dla systemu Windows XP

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsXP-KB982316-x86-ENU.exe.

Aktualizacja dla systemu Windows XP x64 Edition

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB982316-x64-ENU.exe.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB982316-x86-ENU.exe.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB982316-x64-ENU.exe.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB982316-ia64-ENU.exe.

Aktualizacja dla systemu Windows Vista

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB982316-x86.msu.

Aktualizacja dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB982316-x64.msu.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB982316-x86.msu.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB982316-x64.msu.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.0-KB982316-ia64.msu.

Aktualizacja dla systemu Windows 7

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB982316-x86.msu.

Aktualizacja dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB982316-x64.msu.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB982316-x64.msu.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet Windows6.1-KB982316-ia64.msu.

Data wydania: 9 sierpnia 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online


Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tapicust.dll5.1.2600.599619,96814-Jun-201009:06x86
Tapicust.dll5.1.2600.599619,96814-Jun-201009:06x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Tapisrv.dll5.2.3790.4699408,06423-Apr-201022:40x64SP2SP2GDR
Wtapisrv.dll5.2.3790.4699254,97623-Apr-201022:40x86SP2SP2GDR\WOW
Tapisrv.dll5.2.3790.4699408,06423-Apr-201022:40x64SP2SP2QFE
Wtapisrv.dll5.2.3790.4699254,97623-Apr-201022:40x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Tapisrv.dll5.2.3790.4699254,97623-Apr-201009:06x86SP2SP2GDR
Tapisrv.dll5.2.3790.4699254,97623-Apr-201008:45x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Tapisrv.dll5.2.3790.4699697,85623-Apr-201022:05IA-64SP2SP2GDR
Wtapisrv.dll5.2.3790.4699254,97623-Apr-201022:05x86SP2SP2GDR\WOW
Tapisrv.dll5.2.3790.4699697,85623-Apr-201021:58IA-64SP2SP2QFE
Wtapisrv.dll5.2.3790.4699254,97623-Apr-201021:58x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaWersja RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaWersja RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tapisrv.dll6.0.6001.18463243,20022-Apr-201015:58x86
Tapisrv.dll6.0.6001.22676243,20022-Apr-201015:45x86
Tapisrv.dll6.0.6002.18247243,20021-Apr-201017:47x86
Tapisrv.dll6.0.6002.22390243,20022-Apr-201017:29x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tapisrv.dll6.0.6001.18463318,97622-Apr-201016:37x64
Tapisrv.dll6.0.6001.22676318,97622-Apr-201016:36x64
Tapisrv.dll6.0.6002.18247318,97621-Apr-201017:56x64
Tapisrv.dll6.0.6002.22390318,97622-Apr-201017:40x64
Tapisrv.dll6.0.6001.18463243,20022-Apr-201015:58x86
Tapisrv.dll6.0.6001.22676243,20022-Apr-201015:45x86
Tapisrv.dll6.0.6002.18247243,20021-Apr-201017:47x86
Tapisrv.dll6.0.6002.22390243,20022-Apr-201017:29x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tapisrv.dll6.0.6001.18463685,05622-Apr-201016:06IA-64
Tapisrv.dll6.0.6001.22676685,05622-Apr-201015:41IA-64
Tapisrv.dll6.0.6002.18247684,54421-Apr-201017:58IA-64
Tapisrv.dll6.0.6002.22390684,54422-Apr-201017:15IA-64
Tapisrv.dll6.0.6001.18463243,20022-Apr-201015:58x86
Tapisrv.dll6.0.6001.22676243,20022-Apr-201015:45x86
Tapisrv.dll6.0.6002.18247243,20021-Apr-201017:47x86
Tapisrv.dll6.0.6002.22390243,20022-Apr-201017:29x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982316~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,618
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982316~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,226
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982316~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,943
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,068
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982316~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,540
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,371
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_1853ba0f14cba10b05be684113c5045a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18463_none_4fe6eaf2866deed5.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_87b78e509273cd35adb70559d838c864_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22390_none_a7df739053df85fa.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_91844bef3dacf0de77225ee477caaad1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_bcdbd349221067a8.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_ba94b8c8d7445a7db44901ad1f13a9e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22676_none_a7b3548fe5cf9a73.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18463_none_e2ff01c9e52080c6.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)17:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22676_none_e380d16cfe4385ad.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_e4ff1697e233008b.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)21-Apr-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22390_none_e54ba1c0fb7f7aa9.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_23b796cb02338fea5e38c9e13078f8ac_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22390_none_413bcdcea738d804.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_768baab7961d3eebb90ef80e921e103c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22676_none_d1b0168375b76077.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_82b4e3d2d67c3ffbb39ad90b7879c19f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18463_none_2a2833e351d04adf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_997fd5cf090d5bb8dd8183efec9a902d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_0caaacb1831d363e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18463_none_3f1d9d4d9d7df1fc.manifest
File versionNot Applicable
File size21,011
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)18:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22676_none_3f9f6cf0b6a0f6e3.manifest
File versionNot Applicable
File size21,011
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)18:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_411db21b9a9071c1.manifest
File versionNot Applicable
File size21,011
Date (UTC)21-Apr-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22390_none_416a3d44b3dcebdf.manifest
File versionNot Applicable
File size21,011
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,132
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,068
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,972
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,904
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,397
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,293
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,235
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,526
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,526
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,550
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18463_none_e2ff01c9e52080c6.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)17:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22676_none_e380d16cfe4385ad.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_e4ff1697e233008b.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)21-Apr-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22390_none_e54ba1c0fb7f7aa9.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_2a36b93ac64e77b1b82028d60027fdd8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22390_none_59ce8f54f1bb3480.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2d30141ef6c4a7e6eed634b0127c5596_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_47ddd5e139be4d0e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_46f0aa9930442dcba829feec723eb5c6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22676_none_e3eb9446438718cd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c8a64197355a0bbd564526d620eb3f78_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18463_none_209ebd24f405538a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18463_none_e300a5bfe51e89c2.manifest
File versionNot Applicable
File size20,989
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)17:24
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22676_none_e3827562fe418ea9.manifest
File versionNot Applicable
File size20,989
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)17:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_e500ba8de2310987.manifest
File versionNot Applicable
File size20,989
Date (UTC)21-Apr-2010
Time (UTC)19:21
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22390_none_e54d45b6fb7d83a5.manifest
File versionNot Applicable
File size20,989
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)18:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982316~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,897
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,125
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982316~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,059
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,725
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,573
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)05:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18463_none_e2ff01c9e52080c6.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)17:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22676_none_e380d16cfe4385ad.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)17:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18247_none_e4ff1697e233008b.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)21-Apr-2010
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22390_none_e54ba1c0fb7f7aa9.manifest
File versionNot Applicable
File size20,967
Date (UTC)22-Apr-2010
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Wersja RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2Wersja RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tapisrv.dll6.1.7600.16637242,17616-Jul-201009:36x86
Tapisrv.dll6.1.7600.20756242,17616-Jul-201010:25x86
Tapisrv.dll6.1.7600.16637242,17616-Jul-201009:36x86
Tapisrv.dll6.1.7600.20756242,17616-Jul-201010:25x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tapisrv.dll6.1.7600.16637316,92816-Jul-201010:15x64
Tapisrv.dll6.1.7600.20756316,92816-Jul-201010:50x64
Tapisrv.dll6.1.7600.16637316,92816-Jul-201010:15x64
Tapisrv.dll6.1.7600.20756316,92816-Jul-201010:50x64
Tapisrv.dll6.1.7600.16637242,17616-Jul-201009:36x86
Tapisrv.dll6.1.7600.20756242,17616-Jul-201010:25x86
Tapisrv.dll6.1.7600.16637242,17616-Jul-201009:36x86
Tapisrv.dll6.1.7600.20756242,17616-Jul-201010:25x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tapisrv.dll6.1.7600.16637695,80816-Jul-201009:22IA-64
Tapisrv.dll6.1.7600.20756695,80816-Jul-201009:54IA-64
Tapisrv.dll6.1.7600.16637242,17616-Jul-201009:36x86
Tapisrv.dll6.1.7600.20756242,17616-Jul-201010:25x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982316~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982316~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982316~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,304
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,355
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_1e9e8a31c015b11f5788eaf5a302c0e6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16637_none_600e97bef8c1929f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_61a96b5ffd788182031ae8211b207287_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16637_none_d1859b2d1d146b69.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_ead07048a6dcb8aced808d0845fd62de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_ab3db0315504a36b.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_ebb53890a861af72f56da42498416c72_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20756_none_74b6bddaa16ca6b4.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16637_none_e34b44e1461bcc5e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,669
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_e3be418a5f4a8ab3.manifest
File versionNot Applicable
File size7,669
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16637_none_d4bbc126d102752d.manifest
File versionNot Applicable
File size7,136
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)10:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20756_none_d52ebdcfea313382.manifest
File versionNot Applicable
File size7,136
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)10:59
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_301044eda2b41e255ff718aea6d564ed_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16637_none_4d35b39c6d855eb6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_78c6498f8b3d9a5839f004425d3bd103_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16637_none_1662a95207077fc3.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_79828f853cb73d765d2920b2a33a7852_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16637_none_b431054efda6bf18.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ab44e2b093c551940f265e7e0d2c2bc3_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20756_none_758f98d56e2db230.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3686321a309c3e8e35890029f804a21_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_1fc9376cd033db16.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d920b2b8d1a71739ebbb02dd0dea3943_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_e5e2405fcb845fcb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16637_none_3f69e064fe793d94.manifest
File versionNot Applicable
File size7,673
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:04
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_3fdcdd0e17a7fbe9.manifest
File versionNot Applicable
File size7,673
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16637_none_30da5caa895fe663.manifest
File versionNot Applicable
File size7,140
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20756_none_314d5953a28ea4b8.manifest
File versionNot Applicable
File size7,140
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,010
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982316~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,901
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,320
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,371
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16637_none_e34b44e1461bcc5e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,669
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_e3be418a5f4a8ab3.manifest
File versionNot Applicable
File size7,669
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.16637_none_d4bbc126d102752d.manifest
File versionNot Applicable
File size7,136
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)10:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20756_none_d52ebdcfea313382.manifest
File versionNot Applicable
File size7,136
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)10:59
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_4992fe5106938ccb27e8cdb98a2aaa2c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16637_none_6a8eb0daf8b23ffe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a615cda9cf0545d9abde984526dd867c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_6df4c619221bb5bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16637_none_e34ce8d74619d55a.manifest
File versionNot Applicable
File size7,671
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)10:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_e3bfe5805f4893af.manifest
File versionNot Applicable
File size7,671
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982316_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,005
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982316~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,452
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982316_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,471
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:00
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)18:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16637_none_e34b44e1461bcc5e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,669
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)10:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_e3be418a5f4a8ab3.manifest
File versionNot Applicable
File size7,669
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:01
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982316 — ostatni przegląd: 30.09.2011 — zmiana: 1

Opinia