Jak tymczasowo zablokować instalację składnika.NET Framework 4 Client Profile na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak tymczasowo zablokować instalację składnika Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. Taka konieczność może wystąpić w środowisku z włączoną funkcją Aktualizacje automatyczne na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7.

Więcej informacji

Microsoft .NET Framework 4 to najnowsza wersja programu .NET Framework. Program .NET Framework to kompletny i spójny model programowania do tworzenia aplikacji o atrakcyjnym środowisku graficznym, a także ze skuteczną i bezpieczną komunikacją oraz z możliwością modelowania wielu różnych procesów biznesowych.

Aby uzyskać więcej informacji o programie Microsoft .NET Framework, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

829019 Zalety programu Microsoft .NET Framework

Program Microsoft .NET Framework 4 zostanie opublikowany w witrynie Windows Update (WU). Dodatkowo będzie oferowany za pośrednictwem programu Windows Server Update Services (WSUS). W szczególności składnik .NET Framework 4 Client Profile zostanie wydany jako aktualizacja zalecana na komputerach z systemami Windows Vista i Windows 7. Aktualizacja zalecana może zostać zainstalowana automatycznie, zależnie od ustawień funkcji Aktualizacje automatyczne na konkretnym komputerze. Składnik Client Profile zostanie też wydany jako aktualizacja opcjonalna dla systemu Windows XP. W przypadku systemu Windows XP należy ręcznie uruchomić usługę Windows Update i wybrać składnik .NET Framework 4 Client Profile. Na komputerach z systemami Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 program .NET Framework 4 zostanie zaoferowany jako aktualizacja opcjonalna.

Ważne Nie zaleca się blokowania instalacji programu .NET Framework 4. Jednak w przypadku faktycznej potrzeby (związanej np. z prowadzoną działalnością) zastosowania takiego tymczasowego rozwiązania w środowiskach z włączoną funkcją Aktualizacje automatyczne można zmodyfikować rejestr w celu tymczasowego zablokowania instalacji składnika .NET Framework 4 Client Profile.

Uwaga Organizacje nie muszą modyfikować rejestru w środowiskach zarządzanych za pomocą rozwiązań do zarządzania aktualizacjami, takich jak programy Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) lub Systems Management Server (SMS) 2003. Korzystając z tych produktów, organizacje mogą w pełni zarządzać wdrażaniem aktualizacji udostępnianych za pośrednictwem witryn Windows Update i Microsoft Update.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, odwiedź odpowiednią dla używanego systemu operacyjnego witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Windows 7Windows VistaAby tymczasowo zablokować instalację składnika .NET Framework 4 Client Profile w środowisku z włączoną funkcją Aktualizacje automatyczne na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7, wykonaj następujące czynności.

Uwaga Zaleca się, aby ze względu na potrzeby klientów po skorzystaniu z tej metody w celu tymczasowego zablokowania instalacji programu .NET Framework 4 nie używać tej zmienionej konfiguracji zbyt długo. Dotyczy to potrzeb z zakresu zabezpieczeń, stabilności i obsługi.
 1. Wykonaj kopię zapasową rejestru.
 2. Uruchom Edytor rejestru. W tym celu kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru, aby go zaznaczyć:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP
 4. Po zaznaczeniu podklucza określonego w kroku 3 wskaż polecenie Nowy w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Wpisz nazwę WU, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz WU, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 7. Wpisz tekst BlockNetFramework4, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis BlockNetFramework4, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 9. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zakończyć pracę Edytora rejestru.
Uwaga Gdy ten klucz występuje w rejestrze, usługa Windows Update nie zaoferuje programu .NET Framework 4. Nie trzeba ukrywać tej aktualizacji. Ponadto nie będą wyświetlane żadne ostrzeżenia ani komunikaty o błędach.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących składnika .NET Framework Client Profile, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982320 — ostatni przegląd: 22.09.2011 — zmiana: 1

Opinia