Omówienie modułu Szybka instalacja pakietu Microsoft Office dla pakietu Office 2010

Streszczenie

Firma Microsoft oferuje nowy sposób pobierania i instalowania produktów pakietu Microsoft Office 2010. W tym artykule omówiono tę nową technologię (o nazwie Szybka instalacja pakietu Microsoft Office) i sposób jej działania oraz przedstawiono odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania.

Więcej informacji

Wprowadzenie do technologii Szybka instalacja pakietu Office

Technologia Szybka instalacja pakietu Office oferuje klientom z szerokopasmowym połączeniem internetowym nowy sposób uzyskiwania pakietu Microsoft Office i aktualizowania pakietu Office 2010. Moduł Szybka instalacja pakietu Office korzysta z technologii wirtualizacji i przesyłania strumieniowego firmy Microsoft.

Technologia Szybka instalacja pakietu Office

Produkty z funkcją Szybka instalacja pakietu Office korzystają z technologii przesyłania strumieniowego podobnej do tej, która umożliwia oglądanie filmów wideo w sieci Web. Przesyłany w ten sposób film wideo można zacząć oglądać, zanim zostanie pobrany cały plik. Analogicznie dzięki technologii Szybka instalacja można zacząć korzystać z pakietu Office 2010, zanim zostanie pobrany cały pakiet lub produkt. Gdy użytkownik korzysta z jednej części pakietu Office 2010, pozostała część jest dyskretnie pobierana w tle.

Dzięki technologii wirtualizacji firmy Microsoft wykorzystywanej w produktach z funkcją Szybka instalacja pakiet Office 2010 jest przechowywany w wirtualnej przestrzeni aplikacji. Przestrzeń ta oddziela pliki pakietu Office 2010 od systemu plików i pozostałych aplikacji znajdujących się na komputerze. Zainstalowany w ten sposób pakiet Office 2010 może działać z inną wersją pakietu Office zainstalowaną wcześniej na tym samym komputerze. Istnieją także inne zalety technologii Szybka instalacja pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę blogów firmy Microsoft w sieci Web:

Produkty z funkcją Szybka instalacja pakietu Office

Aby pobrać moduł Szybka instalacja dla pakietu Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakietu Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, należy pobrać pliki instalacyjne bezpośrednio od firmy Microsoft.

Uwaga Technologia Szybka instalacja pakietu Office obsługuje także pakiet Microsoft Office Starter 2010.

Często zadawane pytania

Podczas próby zainstalowania produktu pakietu Office 2010 przy użyciu modułu Szybka instalacja użytkownik napotyka następujący błąd:

„Ten produkt należy zainstalować na dysku Q:. Upewnij się, że dysk Q: nie jest używany, i spróbuj ponownie”.

Ten błąd oznacza, że litera dysku Q: jest już używana przez inną funkcję na komputerze użytkownika. Instalacja modułu Szybka instalacja pakietu Office wymaga jednak użycia tej litery dysku dla pakietu Office 2010.

Jak rozwiązać ten problem w pakiecie Office Starter 2010

Jeśli litera dysku Q: jest niedostępna, pakiet Office Starter 2010 nie zostanie zainstalowany.

Aby rozwiązać ten problem, ustal, która aplikacja lub sprzęt używa litery dysku Q:, a następnie przenieś dany element z dysku Q: do innej lokalizacji, korzystając z informacji dostępnych w dokumentacji lub dziale pomocy technicznej producenta. Po udostępnieniu dysku Q: błąd dotyczący instalacji nie jest wyświetlany.

Jak rozwiązać ten problem w pakiecie Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub w pakiecie Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

Aby pomyślnie użyć pakietu Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakietu Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm w wersji opartej na technologii Szybka instalacja pakietu Office, należy użyć jednej z następujących metod:
 • Ustal, która aplikacja lub sprzęt używa litery dysku Q:, a następnie przenieś dany element z dysku Q: do innej lokalizacji, korzystając z informacji dostępnych w dokumentacji lub dziale pomocy technicznej producenta. Po udostępnieniu dysku Q: błąd dotyczący instalacji nie jest wyświetlany.
 • Pobierz wersję pakietu Office 2010, która nie jest produktem z funkcją Szybka instalacja pakietu Office. W tym celu przejdź do witryny, w której został zakupiony pakiet Office 2010, i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Live. Następnie kliknij łącze My Account (Moje konto) u góry strony głównej, aby uzyskać dostęp do plików do pobrania pakietu Office 2010. Kliknij łącze Download (Pobierz) dotyczące zakupionego pakietu, a następnie w obszarze Download Now (Pobierz teraz) kliknij pozycję Advanced Options (Opcje zaawansowane). Zostanie wyświetlona wersja pakietu Office 2010 bez funkcji Szybka instalacja pakietu Office, która nie wymaga dostępnego dysku Q:.
Dlaczego otrzymuję błąd „Ten produkt należy zainstalować na dysku Q:. Upewnij się, że dysk Q: nie jest używany, i spróbuj ponownie”, gdy próbuję korzystać z pakietu Office Starter Wersja przenośna?

Ten błąd oznacza, że litera dysku Q: jest już używana przez inną funkcję na komputerze użytkownika. Instalacja modułu Szybka instalacja pakietu Office wymaga jednak użycia tej litery dysku dla pakietu Office 2010. Jeśli litera dysku Q: nie zostanie udostępniona, korzystanie z pakietu Office Starter Wersja przenośna na komputerze użytkownika nie będzie możliwe.

Dlaczego podczas korzystania z pakietu Office Starter Wersja przenośna pojawia się dysk Q:?

Pakiet Office Starter Wersja przenośna korzysta z technologii Szybka instalacja pakietu Office, która wymaga wirtualnego dysku aplikacji. Z tego powodu występuje dysk Q:.

Co to jest dysk Q:?

Pakiety Office 2010 z funkcją Szybka instalacja, takie jak Office Starter 2010, Office Starter Wersja przenośna, Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów oraz Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, są oparte na tej samej technologii wirtualizacji aplikacji. Dysk Q: jest dyskiem wirtualnym systemu plików umożliwiającym przechowywanie aplikacji wirtualnych w przestrzeni nazw systemu plików. Dysk Q: nie jest typowym dyskiem. Na dysku Q: nie ma miejsca, do którego użytkownik mógłby uzyskać bezpośredni dostęp. Dysk ten jest również niedostępny z Eksploratora Windows czy okna Mój komputer.

Czy dokumenty pakietu Office także są zapisywane na dysku Q:?

Domyślnie dokumenty pakietu Office są zapisywane w folderze Moje dokumenty.

Przestroga Zdecydowanie zaleca się, aby nie zapisywać żadnych dokumentów pakietu Office na dysku Q: z następujących przyczyn:
 • Nie ma bezpośredniego dostępu do dysku Q: z Eksploratora Windows.
 • Jeśli pliki instalacyjne wymagają naprawy, dysk Q: może zostać usunięty i ponownie utworzony. W związku z tym wszelkie dokumenty pakietu Office przechowywane na dysku Q: zostaną utracone.
Czy można ukryć lub usunąć dysk Q:?

Nie. Nie ma możliwości uzyskania jakiegokolwiek dostępu do dysku Q: w celu jego ukrycia lub usunięcia.

Czy można zmienić nazwę dysku Q:?

Tak. Kliknij dysk prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Zmień nazwę, a następnie wpisz nową nazwę dysku.

Dlaczego w programie do wykonywania kopii zapasowych są wyświetlane komunikaty o błędach podczas próby uzyskania dostępu do dysku Q:?

Dysk Q:jest niedostępny. Ten ograniczony dostęp chroni integralność plików instalacyjnych pakietu Office 2010. Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów z poziomu programu do wykonywania kopii zapasowych, należy zapoznać się z dokumentacją lub skontaktować się z działem obsługi technicznej producenta.

Nie mogę uzyskać dostępu do dysku Q: w oknie Mój komputer, ale mogę uzyskać do niego dostęp z okna dialogowego „Zapisywanie” w aplikacjach pakietu Office. Dlaczego?

Gdy jest uruchomiona aplikacja pakietu Office z funkcją Szybka instalacja, wymaga ona dostępu do wirtualnego systemu plików. Dzięki temu wymaganiu aplikacji jest możliwy dostęp do dysku Q: z okna dialogowego Zapisywanie.

Przestroga Zdecydowanie zaleca się, aby nie zapisywać żadnych dokumentów pakietu Office na dysku Q: z następujących przyczyn:
 • Nie ma bezpośredniego dostępu do dysku Q: z Eksploratora Windows.
 • Jeśli pliki instalacyjne wymagają naprawy, dysk Q: może zostać usunięty i ponownie utworzony. W związku z tym wszelkie dokumenty pakietu Office przechowywane na dysku Q: zostaną utracone.

Dlaczego dokumenty lub wiadomości e-mail zapisane na dysku Q: nie są dostępne w oknie Mój komputer?

Dysk Q: jest niedostępny z okna Mój komputer. Ten ograniczony dostęp chroni integralność plików instalacyjnych pakietu Office 2010.

Przestroga Zdecydowanie zaleca się, aby nie zapisywać żadnych dokumentów pakietu Office na dysku Q: z następujących przyczyn:
 • Nie ma bezpośredniego dostępu do dysku Q: z Eksploratora Windows.
 • Jeśli pliki instalacyjne wymagają naprawy, dysk Q: może zostać usunięty i ponownie utworzony. W związku z tym wszelkie dokumenty pakietu Office przechowywane na dysku Q: zostaną utracone.

Czy na dysku Q: można zainstalować inne aplikacje?

Dysk Q: jest niedostępny dla aplikacji zewnętrznych. Ten ograniczony dostęp chroni integralność plików instalacyjnych pakietu Office 2010.

Co zrobić, jeśli moduł Szybka instalacja pakietu Office nie zaspokaja moich potrzeb? Jak mogę uzyskać tradycyjną instalację pakietu Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Uczniów oraz pakietu Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm bazującą na instalatorze MSI?

Jeśli moduł Szybka instalacja pakietu Office nie zaspokaja potrzeb użytkownika, można ten moduł odinstalować i uzyskać odpowiedni produkt z rodziny Office oparty na instalatorze MSI. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Odinstaluj wersję pakietu Office 2010 z funkcją Szybka instalacja pakietu Office przy użyciu Panelu sterowania.
 2. Odwiedź witrynę, w której został zakupiony pakiet Office 2010, i zaloguj się przy użyciu identyfikatora Live.
 3. Następnie kliknij łącze My Account (Moje konto) u góry strony głównej, aby uzyskać dostęp do plików do pobrania pakietu Office 2010.
 4. Kliknij łącze Download (Pobierz) dotyczące zakupionego pakietu, a następnie w obszarze Download Now (Pobierz teraz) kliknij pozycję Advanced Options (Opcje zaawansowane).
  Zostanie wyświetlona wersja pakietu Office 2010 bez funkcji Szybka instalacja pakietu Office, która nie wymaga dostępnego dysku Q:.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982434 — ostatni przegląd: 20.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Starter 2010

Opinia