Aplikacja DirectX 9.0 ulega awarii na komputerze, na którym skonfigurowano więcej niż 16 procesorów logicznych

Symptomy

Więcej niż 16 procesorów logicznych można skonfigurować na komputerze z jednym z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
W przypadku uruchamiania aplikacji DirectX 9.0 na tym komputerze ulegnie ona awarii.

Przykład: w programie Microsoft Windows Media Player jest odtwarzany plik muzyczny. Próba zamknięcia programu Windows Media Player zakończy się awarią aplikacji.

Obejście problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
W celu obejścia tego problemu należy użyć jednej z poniższych metod umożliwiających utworzenie lub zmodyfikowanie klucza rejestru, który zmieni ustawienia potoku graficznego specyficznego dla procesora (PGSP, Processor-specific Graphics Pipeline).

Ustawianie liczby procesorów logicznych korzystających z potoku graficznego specyficznego dla procesora (PGSP)

Aby automatycznie ustawić liczbę procesorów logicznych korzystających z potoku graficznego specyficznego dla procesora (PGSP), należy przejść do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie ustawić liczbę procesorów logicznych korzystających z potoku graficznego specyficznego dla procesora (PGSP), należy przejść do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie ustawić liczbę procesorów logicznych korzystających z potoku graficznego specyficznego dla procesora (PGSP) na wartość 16, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Uwaga Ta poprawka automatyczna powoduje, że liczba procesorów logicznych korzystających z potoku graficznego specyficznego dla procesora (PGSP) zostanie ustawiona na wartość 16.

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz nazwę PSGPNumThreads, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję PSGPNumThreads, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz liczbę wątków, których chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Uruchom ponownie komputer, aby zastosować zmianę.
Uwaga
 • W przypadku korzystania z 32-bitowej aplikacji na komputerze z procesorem x64 do wpisu rejestru opisanego wcześniej w tej sekcji należy dodać następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Direct3D
  Następnie należy ustawić pozycję PSGPNumThreads na liczbę wątków, które mają zostać użyte.
 • Liczba wątków nie powinna przekraczać liczby procesorów logicznych obsługujących maksymalnie 16 wątków.

Wyłączanie potoku graficznego specyficznego dla procesora

Aby samodzielnie wyłączyć potok graficzny specyficzny dla procesora, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz ciąg regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 4. Wpisz nazwę DisablePSGP, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję DisablePSGP, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Uruchom ponownie komputer, aby zastosować zmianę.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982485 — ostatni przegląd: 19.01.2012 — zmiana: 1

Opinia