Działanie funkcji GetTempFileName kończy się niepowodzeniem i występuje błąd odmowy dostępu w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Symptomy

Na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 aplikacja wywołuje funkcję GetTempFileName w celu utworzenia pliku tymczasowego. Jednak działanie funkcji GetTempFileName kończy się niepowodzeniem i występują przejściowe błędy podobne do poniższego:

Odmowa dostępu do ścieżki.

Nie masz dostępu do ścieżki <ścieżka_pliku>.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest niepoprawna obsługa zduplikowanych nazw plików przez funkcję GetTempFileName.

Podczas próby utworzenia nazwy pliku tymczasowego funkcja GetTempFileName sprawdza, czy istnieje już zduplikowana nazwa pliku. Jeśli funkcja GetTempFileName znajdzie zduplikowaną nazwę pliku oczekującego na usunięcie, obsłuży ją niepoprawnie. W takim przypadku funkcja GetTempFileName niepomyślnie zakończy działanie, zgłaszając kod błędu ERROR_ACCESS_DENIED.

Oczekiwany sposób działania funkcji to ponowienie próby w celu utworzenia innej nazwy pliku tymczasowego.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy zastosować wyłącznie w systemach, w których pojawił się problem opisany w tym artykule. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowane przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach. Jednak poprawki na stronie Żądanie dotyczące poprawki są wymienione na listach dotyczących obu systemów operacyjnych. Aby zwrócić się o pakiet poprawki dotyczący jednego z tych systemów operacyjnych lub obu tych systemów, należy wybrać poprawkę wymienioną w obszarze „Windows 7/Windows Server 2008 R2” na tej stronie. W celu ustalenia, którego systemu operacyjnego dotyczy dana poprawka, należy zapoznać się z sekcją „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” w danym artykule.
  • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kernelbase.dll6.1.7600.20693288,25616-Apr-201007:20x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kernelbase.dll6.1.7600.20693420,35216-Apr-201007:29x64
Kernelbase.dll6.1.7600.20693269,82416-Apr-201007:18x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kernelbase.dll6.1.7600.20693717,82416-Apr-201005:59IA-64
Kernelbase.dll6.1.7600.20693269,82416-Apr-201007:18x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących funkcji GetTempFileName, odwiedź następującą stronę witryny MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat wartości NTSTATUS, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,674
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameX86_566758896d090f85fc8cb5f95c849a86_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_211a4e5218931dcf.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_27559e8e2f0f2966.manifest
File versionNot applicable
File size2,734
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)07:56
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_2194916ab24431d6bfd9fcb71de794de_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_f1446242783acb06.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e30a797d077054280de565e75a8a3ce6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_c448767cdfc8c3cb.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_83743a11e76c9a9c.manifest
File versionNot applicable
File size2,738
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)08:50
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,328
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_8dc8e4641bcd5c97.manifest
File versionNot applicable
File size2,746
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)07:50
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_aa7e5d6fa743c1b1b31a1f9acbe9f961_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_237f9d709bce10d3.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_e30a797d077054280de565e75a8a3ce6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_682b7eef27695b91.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_275742842f0d3262.manifest
File versionNot applicable
File size2,736
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)08:50
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,684
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-kernelbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20693_none_8dc8e4641bcd5c97.manifest
File versionNot applicable
File size2,746
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)07:50
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982613 — ostatni przegląd: 11.08.2010 — zmiana: 1

Opinia