Zainstalowanie wersji pakietu Office 2010 z licencją zbiorczą powoduje przejście subskrypcji pakietu Office 2010 w tryb ograniczonej funkcjonalności

Symptomy

Przykładowy scenariusz:
 • Na komputerze jest zainstalowana subskrypcja pakietu Microsoft Office 2010.
 • Następnie użytkownik instaluje na tym komputerze wersję pakietu Office 2010 z licencją zbiorczą.
W takiej sytuacji próba aktywacji subskrypcji pakietu Office 2010 powoduje zwrócenie następującego komunikatu o błędzie:
Aktywacja nie powiodła sięNie można aktywować tej subskrypcji pakietu Microsoft Office.


Aby można było bez przerw korzystać z subskrypcji, wymagane jest cykliczne przeprowadzanie aktywacji w celu zweryfikowania subskrypcji tego produktu. Jeśli próby aktywacji produktu będą nadal kończyć się niepomyślnie, mogą zostać wyłączone funkcje edytowania w produkcie pakietu Office.


Aby umożliwić dalsze korzystanie ze wszystkich funkcji produktu, jak najszybciej uzyskaj informacje dotyczące rozwiązywania tego problemu.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ instalacja wersji pakietu Office 2010 z licencją zbiorczą powoduje ponowne zapisanie wartości rejestru UserOperations w obszarze OfficeSoftwareProtectionPlatform. Jeśli ta wartość rejestru jest równa 0, nie będzie można odnowić subskrypcji pakietu Office 2010 w ramach aktywacji subskrypcji. Jeśli ten problem nie zostanie rozwiązany, subskrybowana wersja pakietu Office 2010 przejdzie w tryb ograniczonej funkcjonalności.

Rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem, kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w kreatorze.

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.Uwaga Jeśli użytkownik nie korzysta z komputera, którego dotyczy problem, można zapisać poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD. Następnie można uruchomić tę poprawkę na komputerze, którego dotyczy problem.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
 1. Uruchom Edytor rejestru:

  Systemy Windows Vista i Windows 7:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie i naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
  System Windows XP:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następującą wartość rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\UserOperations
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. Wpisz wartość 1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Zakończ pracę Edytora rejestru.
 6. Uruchom ponownie komputer.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982756 — ostatni przegląd: 12.09.2011 — zmiana: 1

Opinia