Zgłaszany jest błąd "Nie można zaimportować tego składnika web part" podczas próby importowania wywiezionej części sieci Web TagCloud w programie SharePoint 2010

Dotyczy: Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2

Objawy


Podczas próby zaimportowania eksportowanych TagCloud składnika Web Part na stronie programu Microsoft SharePoint Server 2010, składnik web part nie jest wyświetlany na stronie i wystąpi błąd:
Nie można zaimportować tego składnika web part.
Jeśli użytkownik próbuje przesłać eksportowanych TagCloud składnika Web Part do galerii składników Web Part, otrzymujesz wyjątek Błąd w czasie wykonywania. Podgląd zdarzeń wyświetla wyjątek WebPartPageUserException.

Obejście


Aby obejść ten problem, można zapisać składnika Web Part TagCloud jako plik *.dwp z galerii składników Web Part.