Komunikat o błędzie "Przekazywanie nie powiodło się ten plik jest zablokowany do edycji przez nazwa_użytkownika" jest wyświetlany podczas próby zapisania niektóre zmiany do prezentacji PowerPoint 2010, który znajduje się na serwerze

Dotyczy: PowerPoint 2010PowerPoint 2013

Objawy


Podczas próby zapisania niektóre zmiany do prezentacji programu Microsoft PowerPoint 2010, który znajduje się na serwerze, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Przekazywanie nie powiodło się ten plik jest zablokowany do edycji przez nazwa_użytkownika.
Uwaga nazwa_użytkownika jest symbolem zastępczym dla nazwy użytkownika.

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:
  • Prezentacja jest zaszyfrowany za pomocą hasła.
  • Prezentacja jest tworzony przez innego użytkownika.
  • Prezentacja jest nadal otwarta przez użytkownika.

Obejście problemu


Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Po wprowadzeniu zmian, należy zapisać lokalną kopię prezentacji.
  2. Zamknij prezentację.
  3. Poproś autora do zamknięcia prezentacji.
  4. Otwórz prezentację ponownie.
  5. Scalić zmiany z prezentacji, który znajduje się na serwerze.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.