Program PowerPoint 2013 lub PowerPoint 2010 przestaje działać po naprawieniu prezentacji

Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.

Symptomy

Próba otwarcia prezentacji skutkuje błędem w programie PowerPoint. Po zezwoleniu programowi PowerPoint na naprawienie błędu program ulega awarii lub przestaje działać. Program PowerPoint może też blokować połączone obrazy lub zawartość.Szczegółowe informacje o błędach
Po otwarciu w programie Microsoft PowerPoint 2013 lub PowerPoint 2010 prezentacji zawierającej łącza do obiektu OLE jest zwracany następujący komunikat o błędzie:

Pokaż obrazKliknięcie przycisku Napraw powoduje zakończenie naprawy i wyświetlenie następującego komunikatu:

Pokaż obrazPo kliknięciu przycisku OK jest zwracany następujący komunikat zabezpieczeń:

Pokaż obrazKliknięcie pozycji Aktualizuj łącza powoduje awarię lub ponowne uruchomienie programu PowerPoint. Ponadto może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft PowerPoint przestał działać

Program przestał działać poprawnie z powodu wystąpienia problemu. System Windows zamknie program i powiadomi Cię, jeśli istnieje dostępne rozwiązanie.

Ponadto w razie otwarcia prezentacji zawierającej połączony obraz w miejscu obrazu jest wyświetlany następujący komunikat:

Aby chronić prywatność użytkownika, program PowerPoint zablokował automatyczne pobranie tego obrazu.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wykonaj następujące proste czynności:
 1. Po wyświetleniu monitu o zaktualizowanie łączy nie klikaj pozycji Aktualizuj łącza. Zamiast tego kliknij przycisk Anuluj.

  Pokaż obraz

 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie zapisz prezentację w innym folderze.

  Pokaż obraz

 3. Na karcie Plik kliknij pozycję Zamknij.


  Pokaż obraz

 4. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz, a następnie otwórz nową kopię prezentacji.

  Pokaż obraz

 5. Pojawi się monit o zaktualizowanie łączy prezentacji. Kliknij pozycję Aktualizuj łącza.

  Pokaż obraz

 6. Gdy program PowerPoint spróbuje zaktualizować łącza, zostanie zwrócony następujący komunikat o błędzie:

  Pokaż obraz

 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij kartę Plik, a następnie w obszarze Powiązane dokumenty kliknij pozycję Edytuj łącza do plików.

  Pokaż obraz

 9. W oknie dialogowym Łącza wybierz łącze, które chcesz ustanowić ponownie, a następnie kliknij jedną z następujących pozycji:
  • Aktualizuj teraz. Skorzystaj z tej pozycji, aby zaktualizować łącze do obiektu OLE lub pliku obrazu.
  • Zmień źródło. Skorzystaj z tej pozycji, aby zmienić lokalizację źródłową obiektu OLE lub pliku obrazu.
  • Przerwij łącze. Skorzystaj z tej pozycji, aby przerwać łącze do pliku źródłowego obiektu OLE. W przypadku pliku obrazu należy ponownie ustanowić łącze, aby móc przerwać łącze do pliku. Następnie można osadzić obraz w prezentacji.
 10. Po edytowaniu wszystkich przerwanych łączy w prezentacji zapisz ją.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982972 — ostatni przegląd: 15.02.2013 — zmiana: 1

Opinia