Sieci Web programu Visio, rysunek jest wyświetlany niepoprawnie w usługach programu Visio

Dotyczy: Visio Services in Microsoft SharePoint Server 2010

Symptomy


Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • W programie Microsoft Visio 2010 należy użyć niestandardowej kwerendy do łączenia się ze źródłem danych listy programu SharePoint.
  • Utwórz plik programu Visio 2010 i łączenie rekordów w źródle danych listy programu SharePoint z kształtami w programie Visio 2010.
  • Publikujesz plik jako rysunek programu Visio w sieci Web (*.vdw) na serwerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft SharePoint Server 2010.
W tym scenariuszu usługi programu Visio w programie SharePoint Server 2010 mogą nie być wyświetlane kształty poprawnie. Na przykład kształtów może być powiązana różnych rekordów.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ usługi programu Visio w programie SharePoint Server 2010 nie obsługuje kwerend dla źródeł danych listy programu SharePoint. Uwaga Ponadto usługi programu Visio w programie SharePoint Server 2010 nie obsługuje kwerend dla źródeł danych programu Microsoft Excel i Microsoft Encarta klasy serwera.

Obejście


Aby obejść ten problem, zaimportuj dane do bazy danych Microsoft SQL Server, a następnie użyć bazy danych programu SQL Server jako źródła danych.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi programu Visio w programie SharePoint Server 2010 odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet: