Niektóre opcje drukowania nie są dostępne w programie Word 2010, Excel 2010 lub PowerPoint 2010

Dotyczy: Microsoft Word 2010Excel 2010PowerPoint 2010

Objawy


Rozważ następujący scenariusz:
  • Zainstaluj pakiet Microsoft Office 2010.
  • Otwórz lub Utwórz dokument w programie Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 lub Microsoft PowerPoint 2010.
  • W widoku Backstage kliknij kartę Drukowanie .
W tym scenariuszu występują jedną lub więcej z następujących problemów podczas próby drukowania:
  • Nie można wybrać opcję Ręczny dupleks, jeśli drukarka ma kilka opcji wydruku dwustronnego, o podobnych nazwach. Na przykład ten problem występuje, gdy opcje drukarki obejmują Drukowanie dwustronne (ręcznie) i Drukowanie dwustronne (automatycznie).
  • Nie można drukować w formacie broszury.

Obejście problemu


Aby obejść ten problem, należy użyć polecenia model obiektu Application.CommandBars.ExecuteMSO("FilePrint") do wyświetlania okna dialogowego Drukuj starszej wersji. Na przykład użyć polecenia Application.CommandBars.ExecuteMSO("FilePrint") w programie Microsoft Visual Basic dla aplikacji programu.