Plików na lokalnych serwerach hostowanej są otwierane w widoku chronionym w programie Excel 2010, PowerPoint 2010 lub Word 2010

Dotyczy: Excel 2010PowerPoint 2010Word 2010

Objawy


Podczas otwierania plików z serwerów hostowanej lokalnych, takich jak http://localhost, pliki są otwierane w widoku chronionym w programie Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 2010 lub Microsoft Word 2010.
Ten problem występuje, ponieważ pliki, które są otwarte z serwerów są uważane za część strefy Internet.

Obejście

Aby obejść ten problem, należy tymczasowo wyłączyć opcję Włącz widok chroniony dla plików znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznych lokalizacjach . Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. We wniosku, którego używasz kliknij kartę plik , a następnie kliknij przycisk Opcje.
  2. W oknie dialogowym Opcje < Aplikacja > kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij przycisk Ustawienia Centrum zaufania.
  3. W oknie dialogowym Centrum zaufania kliknij kartę Widok chroniony , a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włącz widok chroniony dla plików znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznych lokalizacjach .
  4. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć otwarte okna dialogowe.
Uwaga Pozostawiając po wyłączeniu tej opcji może narazić komputer na zagrożenia bezpieczeństwa.