Komunikat o błędzie "Należy określić wartość dla tego pola wymaganego" podczas zapisywania załącznika w elemencie listy programu Office SharePoint Server 2007

Dotyczy: 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 2SharePoint Server

Objawy


Rozważmy następujący scenariusz. Zainstaluj 2007 Microsoft Office serwerów z dodatkiem Service Pack 2. Zapisywanie załącznika w elemencie listy programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Jednak nie można wprowadzić niczego w polu Tytuł. W tym scenariuszu nie można zapisać załącznika. Ponadto wyświetlany zostanie następujący komunikat o błędzie:
"Należy określić wartość dla tego pola wymaganego."
Uwaga:Ten problem nie występuje, gdy 2007 jest zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office serwerów.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następującą aktualizację:
983307 Opis pakietu poprawek programu SharePoint Server 2007 (sts-x-none.msp): 29 czerwca 2010 r.
Uwaga: Pakiet poprawek, który jest opisany w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB) 983307 nie uwzględnia istniejące załączniki bez tytułów. Można jednak zapisać nowe załączniki bez tytułów. Ponadto można przekazać załączników bez tytułów w istniejącego elementu listy.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.