Poprawka: Usługi SQL awarii z wyjątkiem EXCEPTION_INVALID_CRT_PARAMETER po zwróceniu danych z sp_columns_ex wywołanie procedury przechowywane SQL w środowisku Host Integration Server 2009

Dotyczy: Host Integration Server 2009

Objawy


W środowisku Microsoft Host Integration Server 2009 można zauważyć następujący wyjątek, gdy usługa SQL ulega awarii:
EXCEPTION_INVALID_CRT_PARAMETER
To zachowanie występuje, gdy dane są zwracane z poniższe wywołanie procedury przechowywane SQL:
sp_columns_ex

Przyczyna


Ten problem występuje, gdy kwerenda tabeli DB2, która zawiera pole Komentarz, które jest dłuższe niż 127 znaków.

Rozwiązanie


Poprawka rozwiązująca ten problem znajduje się w pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla Host Integration Server 2009.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2587090 Zbiorcza aktualizacja pakietu 1 dla Host Integration Server 2009

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.