MS10-039: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Windows SharePoint Services 3.0: 8 czerwca 2010

Ważne Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można łatwo obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-039. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących składników:
 • Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Windows SharePoint Services 3.0
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Windows SharePoint Services 3.0
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949582 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Windows SharePoint Services 3.0

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Znany problem 1

  Symptom
  W przypadku niezakończenia powodzeniem pracy Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint witryna programu SharePoint może być w stanie niespójności. Mogą występować problemy z wyświetleniem strony administracji centralnej lub witryny programu SharePoint i może być zwracany jeden z następujących komunikatów o błędach:

  Komunikat o błędzie 1
  Błąd serwera: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=96177

  Komunikat o błędzie 2
  HTTP 404 Nie znaleziono pliku

  Komunikat o błędzie 3
  Nie można połączyć się z bazą danych konfiguracji

  Rozwiązanie

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  944267 Rozwiązywanie problemów z typowymi błędami w przypadku uruchamiania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007
 • Znany problem 2

  Symptom
  Użytkownicy przechodzący do witryny programu SharePoint są monitowani o uwierzytelnienie. Systemy Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 zawierają funkcję zabezpieczeń służącą do sprawdzania sprzężenia zwrotnego, opracowaną w celu ułatwienia zapobiegania atakom lustrzanym skierowanym przeciwko komputerowi. Z tego powodu próba uwierzytelnienia kończy się niepowodzeniem, jeśli używana nazwa FQDN lub niestandardowy nagłówek hosta nie odpowiada nazwie komputera lokalnego.


  Obejście problemu  Istnieją dwie metody obejścia tego problemu. Skorzystaj z jednej z następujących metod, która jest odpowiednia do danej sytuacji.

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

  Metoda 1. Określenie nazw hostów (metoda preferowana w przypadku uwierzytelniania NTLM)

  Aby określić nazwy hostów zamapowane na adres sprzężenia zwrotnego, które umożliwiają nawiązywanie połączeń z witrynami sieci Web na używanym komputerze, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw wpis rejestru DisableStrictNameChecking na wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W Edytorze rejestru zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz MSV1_0, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość wielociągu.
  5. Wpisz BackConnectionHostNames, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję BackConnectionHostNames, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W polu Dane wartości wpisz nazwę hosta lub nazwy hostów dla witryn na komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom usługę IISAdmin.

  Metoda 2. Wyłączenie sprawdzania sprzężenia zwrotnego (metoda mniej zalecana)

  Ostrzeżenie Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.


  Druga metoda polega na wyłączeniu sprawdzania sprzężenia zwrotnego przez ustawienie wpisu rejestru DisableLoopbackCheck.

  Aby ustawić klucz rejestru DisableLoopbackCheck, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw wpis rejestru DisableStrictNameChecking na wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W Edytorze rejestru zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Lsa, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  5. Wpisz ciąg DisableLoopbackCheck, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję DisableLoopbackCheck, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
 • Znany problem 3

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w systemie Windows Small Business Server z programem Windows SharePoint Services 3.0 w niektórych scenariuszach strona administracji centralnej i strona Companyweb programu SharePoint mogą być niedostępne. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie i o rozwiązywaniu go, odwiedź następującą stronę sieci Web w witrynie Microsoft TechNet:
 • Znany problem 4

  Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń może wielokrotnie występować na liście Zainstalowane aktualizacje. Dzieje się tak, ponieważ ta aktualizacja jest stosowana do kilku aplikacji pakietu Office. Dlatego może ona wielokrotnie występować na liście Zainstalowane aktualizacje.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
944267 Rozwiązywanie problemów z typowymi błędami w przypadku uruchamiania Kreatora konfiguracji produktów i technologii programu SharePoint na komputerze z programem Windows SharePoint Services 3.0 lub SharePoint Server 2007

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows SharePoint Services 3.0 (wersja 32-bitowa)

File nameFile versionFile sizeDateTime
Admcmds.xml.x86Not Applicable50526-Feb-200918:34
Announce.gifNot Applicable2,42217-Oct-200314:48
Bpa.common.dll8.0.669.0208,89619-Jul-200703:36
Bpa.configcollector.dll8.0.669.0106,49619-Jul-200703:36
Bpa.networkcollector.dll8.0.669.045,05619-Jul-200703:36
Bpa.userinterface.dll8.0.669.0544,76819-Jul-200703:36
Camlqry.xsdNot Applicable9,58102-Feb-201008:25
Cfgupddl.sqlNot Applicable13808-Apr-201011:07
Configdb.sqlNot Applicable65,94708-Apr-201011:57
Configup.sqlNot Applicable49,18008-Apr-201011:07
Create.asxNot Applicable16,35028-Oct-200917:29
Custsat.dll9.0.3790.242840,82405-Jan-200711:55
Depl.xsdNot Applicable62,67206-Apr-201008:52
Dmslstschema_xmlNot Applicable358,47426-Feb-200917:52
Docexflt.xmlNot Applicable3,88326-Feb-200917:54
Docicon.xmlNot Applicable12,39126-Feb-200917:49
Dwdcw20.dll12.0.6500.5000438,61626-Feb-200923:58
Dws.asxNot Applicable4,44128-Oct-200917:29
Editourl.asxNot Applicable6,99526-Feb-200917:51
Exchmime.dll8.0.685.19564,12815-Aug-200800:16
Feature_0003.xmlNot Applicable51112-Mar-200905:12
Fldedit.asxNot Applicable181,42126-Feb-200917:51
Fldnew.asxNot Applicable177,04526-Feb-200917:51
Fldswss.xmlNot Applicable214,91303-Feb-201007:40
Gosearch.gifNot Applicable52915-Aug-200800:51
Htrinfo.xml_0001Not Applicable4,34526-Feb-200917:49
Icodp.pngNot Applicable72502-May-200804:07
Icods.pngNot Applicable73802-May-200804:07
Icodt.pngNot Applicable75402-May-200804:07
Iiswbste.ascNot Applicable14,46326-Feb-200917:50
Itemrwfassoc.aspxNot Applicable50,07426-Feb-200917:51
Lg_icodp.pngNot Applicable2,00902-May-200804:07
Lg_icods.pngNot Applicable2,08502-May-200804:34
Lg_icodt.pngNot Applicable2,06602-May-200804:07
Msscntrs.dll_0001.x8612.0.6529.500088,40803-Feb-201009:24
Mssdmn.exe_0001.x8612.0.6529.5000280,94403-Feb-201009:24
Mssearch.exe_0005.x8612.0.6529.5000156,05603-Feb-201009:24
Mssph.dll_0001.x8612.0.6529.5000700,24003-Feb-201009:24
Mssrch.dll_0001.x8612.0.6529.50002,063,18403-Feb-201009:24
Nlhtml.dll_0002.x862008.1231.6510.5000123,24022-Jun-200911:59
Noisecsy.txt.x86Not Applicable225-Jul-200800:27
Noisedan.txt_0001.x86Not Applicable2,78409-Jan-200805:30
Offfilt.dll_0002.x862008.1231.6532.5000199,53620-Mar-201009:15
Offprsx.dll12.0.6529.50001,133,46403-Feb-201008:20
Oisimg.dll12.0.6500.500022,88826-Feb-200919:11
Oleprsx.dll12.0.6500.500025,48826-Feb-200919:11
Onetnative.dll12.0.6500.5000354,69626-Feb-200916:46
Onetutil.dll12.0.6535.50031,980,28001-May-201006:51
Owssvr.dll_000112.0.6535.50033,024,24830-Apr-201010:40
Owstimer.exe_000112.0.6520.500054,62413-Oct-200906:14
Prescan.exe12.0.6500.5000104,27226-Feb-200919:11
Psconfig.exe12.0.6500.5000575,40026-Feb-200919:11
Psconfigui.exe12.0.6500.5000821,16026-Feb-200919:11
Qstedit.asxNot Applicable190,51426-Feb-200917:52
Qstnew.asxNot Applicable175,26026-Feb-200917:52
Query9x.dll_0002.x8612.0.6510.500081,21617-Jun-200923:27
Rgnldflt.xmlNot Applicable14,65317-Jun-200921:47
Schema.xml_announceNot Applicable92,05423-Apr-200905:30
Schema.xml_blog_postsNot Applicable337,75426-Feb-200917:53
Schema.xml_discussNot Applicable325,96303-Feb-201007:40
Schema.xml_doclibNot Applicable355,15926-Feb-200917:53
Schema.xml_usersNot Applicable371,41610-Sep-200903:21
Schema.xml_webtempNot Applicable152,56726-Feb-200917:52
Schema.xml_wplibNot Applicable85,58326-Feb-200917:52
Searchom.dll_0003.x8612.0.6531.50001,461,63209-Mar-201017:03
Searchom.dll_0005.x8612.0.6531.50001,461,63209-Mar-201017:03
Sigcfg.cerNot Applicable68908-Apr-201011:57
Sigcfg.dllNot Applicable8,03208-Apr-201011:57
Sigcfg.sqlNot Applicable41,76108-Apr-201011:57
Sigsdb.cer.x86Not Applicable68903-Feb-201009:24
Sigsdb.dll.x86Not Applicable8,03203-Feb-201009:24
Sigsdb.sql.x86Not Applicable154,21103-Feb-201009:24
Sigstore.cerNot Applicable68908-Apr-201011:57
Sigstore.dllNot Applicable8,02408-Apr-201011:57
Sigstore.sqlNot Applicable403,49408-Apr-201011:57
Spadmin.rsxNot Applicable220,52326-Feb-200917:50
Spwriter.exe_000112.0.6500.500034,16826-Feb-200919:11
Store.sqlNot Applicable2,757,92908-Apr-201011:57
Storeup.sqlNot Applicable2,683,10808-Apr-201011:07
Stoupddl.sqlNot Applicable13808-Apr-201011:07
Stsadm.exe12.0.6529.5000571,29603-Feb-201008:20
Stsap.dll12.0.6535.5000628,63208-Apr-201011:57
Stsapa.dll12.0.6500.5000268,13626-Feb-200919:11
Stslib.dll_000112.0.6517.5000128,87218-Sep-200905:41
Stsmmc.dll12.0.6500.500096,64826-Feb-200919:11
Stsom.dll12.0.6535.50039,566,07230-Apr-201010:40
Stsom.dll_000112.0.6535.50039,566,07230-Apr-201010:40
Stsomdr.dll12.0.6500.5000485,24026-Feb-200919:11
Stssoap.dll12.0.6535.5000313,20808-Apr-201011:57
Stswel.dll12.0.6535.50031,936,76030-Apr-201010:40
Stswfacb.dll12.0.6505.5000194,44006-May-200914:35
Stswfact.dll12.0.6505.5000194,44006-May-200914:35
Svrsetup.exe12.0.6500.5000439,14426-Feb-200922:24
Timezone.xmlNot Applicable64,37519-Nov-200923:34
Tquery.dll_0002.x8612.0.6535.50002,357,58408-Apr-201014:44
Traceman.exe12.0.6500.500045,41626-Feb-200919:11
Tscsy.xml.x86Not Applicable1,14225-Jul-200800:27
Usageids.xmlNot Applicable5,59326-Feb-200917:54
Viewedit.asxNot Applicable185,92026-Feb-200917:53
Viewnew.asxNot Applicable183,47726-Feb-200917:53
Web.cfgNot Applicable23,90126-Feb-200917:58
Wss.intl.dll.x8612.0.6500.5000198,57626-Feb-200919:43
Wss.rsxNot Applicable453,41003-Feb-201007:37
Wss.search.sql.x86Not Applicable431,50103-Feb-201009:24
Wss.search.up.sql.x86Not Applicable338,77603-Feb-201008:41
Wss.xsdNot Applicable72,86712-Aug-200901:10
Wssadmin.exe_000112.0.6500.500015,25626-Feb-200919:11
Wssadmop.dll_000112.0.6500.5000485,24026-Feb-200919:11
Wsspreupgradecheck.xmlNot Applicable10,57413-Oct-200905:24
Wsssetup.dll12.0.6500.50006,783,84826-Feb-200922:24
Xmlfiltr.dll.x862008.1231.6514.5000102,24818-Aug-200907:42

Windows SharePoint Services 3.0 (wersja 64-bitowa)

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Admcmds.xml.x64Not Applicable50526-Feb-200918:34Not Applicable
Announce.gifNot Applicable2,42217-Oct-200314:48Not Applicable
Bpa.common.dll8.0.669.0208,89619-Jul-200703:36x86
Bpa.configcollector.dll8.0.669.0106,49619-Jul-200703:36x86
Bpa.networkcollector.dll8.0.669.045,05619-Jul-200703:36x86
Bpa.userinterface.dll8.0.669.0544,76819-Jul-200703:36x86
Camlqry.xsdNot Applicable9,58102-Feb-201008:25Not Applicable
Cfgupddl.sqlNot Applicable13808-Apr-201011:07Not Applicable
Configdb.sqlNot Applicable65,94708-Apr-201011:57Not Applicable
Configup.sqlNot Applicable49,18008-Apr-201011:07Not Applicable
Create.asxNot Applicable16,35028-Oct-200917:29Not Applicable
Custsat.dll9.0.3790.242840,82405-Jan-200711:55x86
Depl.xsdNot Applicable62,67206-Apr-201008:52Not Applicable
Dmslstschema_xmlNot Applicable358,47426-Feb-200917:52Not Applicable
Docexflt.xmlNot Applicable3,88326-Feb-200917:54Not Applicable
Docicon.xmlNot Applicable12,39126-Feb-200917:49Not Applicable
Dwdcw20.dll12.0.6500.50001,093,44826-Feb-200917:02x64
Dws.asxNot Applicable4,44128-Oct-200917:29Not Applicable
Editourl.asxNot Applicable6,99526-Feb-200917:51Not Applicable
Exchmime.dll8.0.685.19564,13615-Aug-200800:16x86
Feature_0003.xmlNot Applicable51112-Mar-200905:12Not Applicable
Fldedit.asxNot Applicable181,42126-Feb-200917:51Not Applicable
Fldnew.asxNot Applicable177,04526-Feb-200917:51Not Applicable
Fldswss.xmlNot Applicable214,91303-Feb-201007:40Not Applicable
Gosearch.gifNot Applicable52915-Aug-200800:51Not Applicable
Htrinfo.xml_0001Not Applicable4,34526-Feb-200917:49Not Applicable
Icodp.pngNot Applicable72502-May-200804:07Not Applicable
Icods.pngNot Applicable73802-May-200804:07Not Applicable
Icodt.pngNot Applicable75402-May-200804:07Not Applicable
Iiswbste.ascNot Applicable14,46326-Feb-200917:50Not Applicable
Itemrwfassoc.aspxNot Applicable50,07426-Feb-200917:51Not Applicable
Lg_icodp.pngNot Applicable2,00902-May-200804:07Not Applicable
Lg_icods.pngNot Applicable2,08502-May-200804:34Not Applicable
Lg_icodt.pngNot Applicable2,06602-May-200804:07Not Applicable
Msscntrs.dll_0001.x6412.0.6529.5000437,08003-Feb-201008:46Not Applicable
Mssdmn.exe_0001.x6412.0.6529.5000797,04003-Feb-201008:46Not Applicable
Mssearch.exe_0005.x6412.0.6529.5000572,31203-Feb-201008:46Not Applicable
Mssph.dll_0001.x6412.0.6529.50001,954,64003-Feb-201008:46Not Applicable
Mssrch.dll_0001.x6412.0.6529.50004,758,35203-Feb-201008:46Not Applicable
Nlhtml.dll_0002.x642008.1231.6510.5000228,19217-Jun-200921:48Not Applicable
Noisecsy.txt.x64Not Applicable225-Jul-200800:27Not Applicable
Noisedan.txt_0001.x64Not Applicable2,78409-Jan-200805:30Not Applicable
Offfilt.dll_0002.x642008.1231.6532.5000387,95217-Mar-201011:57Not Applicable
Offprsx.dll12.0.6529.50001,760,15203-Feb-201008:25x64
Oisimg.dll12.0.6500.500034,66426-Feb-200917:57x64
Oleprsx.dll12.0.6500.500035,21626-Feb-200917:57x64
Onetnative.dll12.0.6500.5000953,73626-Feb-200916:39x64
Onetutil.dll12.0.6535.50033,385,20830-Apr-201009:58x64
Owssvr.dll_000112.0.6535.50035,163,38430-Apr-201010:29Not Applicable
Owstimer.exe_000112.0.6520.500089,44013-Oct-200906:03Not Applicable
Prescan.exe12.0.6500.5000104,26426-Feb-200917:57x86
Psconfig.exe12.0.6500.5000575,40026-Feb-200917:57x86
Psconfigui.exe12.0.6500.5000821,16026-Feb-200917:57x86
Qstedit.asxNot Applicable190,51426-Feb-200917:52Not Applicable
Qstnew.asxNot Applicable175,26026-Feb-200917:52Not Applicable
Query9x.dll_0002.x6412.0.6510.5000219,45617-Jun-200923:01Not Applicable
Rgnldflt.xmlNot Applicable14,65317-Jun-200921:47Not Applicable
Schema.xml_announceNot Applicable92,05423-Apr-200905:30Not Applicable
Schema.xml_blog_postsNot Applicable337,75426-Feb-200917:53Not Applicable
Schema.xml_discussNot Applicable325,96303-Feb-201007:40Not Applicable
Schema.xml_doclibNot Applicable355,15926-Feb-200917:53Not Applicable
Schema.xml_usersNot Applicable371,41610-Sep-200903:21Not Applicable
Schema.xml_webtempNot Applicable152,56726-Feb-200917:52Not Applicable
Schema.xml_wplibNot Applicable85,58326-Feb-200917:52Not Applicable
Searchom.dll_0003.x6412.0.6531.50001,564,03209-Mar-201017:12Not Applicable
Searchom.dll_0005.x6412.0.6531.50001,564,03209-Mar-201017:12Not Applicable
Sigcfg.cerNot Applicable68908-Apr-201011:57Not Applicable
Sigcfg.dllNot Applicable8,03208-Apr-201011:57x86
Sigcfg.sqlNot Applicable41,76108-Apr-201011:57Not Applicable
Sigsdb.cer.x64Not Applicable68903-Feb-201009:24Not Applicable
Sigsdb.dll.x64Not Applicable8,03203-Feb-201009:24Not Applicable
Sigsdb.sql.x64Not Applicable154,21103-Feb-201009:24Not Applicable
Sigstore.cerNot Applicable68908-Apr-201011:57Not Applicable
Sigstore.dllNot Applicable8,02408-Apr-201011:57x86
Sigstore.sqlNot Applicable403,49408-Apr-201011:57Not Applicable
Spadmin.rsxNot Applicable220,52326-Feb-200917:50Not Applicable
Spwriter.exe_000112.0.6500.500056,16826-Feb-200917:57Not Applicable
Store.sqlNot Applicable2,757,92908-Apr-201011:57Not Applicable
Storeup.sqlNot Applicable2,683,10808-Apr-201011:07Not Applicable
Stoupddl.sqlNot Applicable13808-Apr-201011:07Not Applicable
Stsadm.exe12.0.6529.5000571,29603-Feb-201008:25x86
Stsap.dll12.0.6535.5000628,63208-Apr-201011:41x86
Stsapa.dll12.0.6500.5000268,13626-Feb-200917:57x86
Stslib.dll_000112.0.6517.5000128,87218-Sep-200905:32Not Applicable
Stsmmc.dll12.0.6500.5000160,64026-Feb-200917:57x64
Stsom.dll12.0.6535.50039,566,07230-Apr-201010:29x86
Stsom.dll_000112.0.6535.50039,566,07230-Apr-201010:29Not Applicable
Stsomdr.dll12.0.6500.5000485,22426-Feb-200917:57x86
Stssoap.dll12.0.6535.5000313,20808-Apr-201011:41x86
Stswel.dll12.0.6535.50033,328,88830-Apr-201010:29x64
Stswfacb.dll12.0.6505.5000194,45606-May-200914:15x86
Stswfact.dll12.0.6505.5000194,45606-May-200914:15x86
Svrsetup.exe12.0.6500.5000439,14426-Feb-200922:24x86
Timezone.xmlNot Applicable64,37519-Nov-200923:34Not Applicable
Tquery.dll_0002.x6412.0.6535.50004,783,95208-Apr-201012:32Not Applicable
Traceman.exe12.0.6500.500084,32826-Feb-200917:57x64
Tscsy.xml.x64Not Applicable1,14225-Jul-200800:27Not Applicable
Usageids.xmlNot Applicable5,59326-Feb-200917:54Not Applicable
Viewedit.asxNot Applicable185,92026-Feb-200917:53Not Applicable
Viewnew.asxNot Applicable183,47726-Feb-200917:53Not Applicable
Web.cfgNot Applicable23,90126-Feb-200917:58Not Applicable
Wss.intl.dll.x6412.0.6500.5000198,56026-Feb-200918:24Not Applicable
Wss.rsxNot Applicable453,41003-Feb-201007:37Not Applicable
Wss.search.sql.x64Not Applicable431,50103-Feb-201009:24Not Applicable
Wss.search.up.sql.x64Not Applicable338,77603-Feb-201008:41Not Applicable
Wss.xsdNot Applicable72,86712-Aug-200901:10Not Applicable
Wssadmin.exe_000112.0.6500.500015,25626-Feb-200917:57Not Applicable
Wssadmop.dll_000112.0.6500.5000485,22426-Feb-200917:57Not Applicable
Wsspreupgradecheck.xmlNot Applicable10,57413-Oct-200905:24Not Applicable
Wsssetup.dll12.0.6500.50006,783,84826-Feb-200922:24x86
Xmlfiltr.dll.x642008.1231.6514.5000204,13614-Aug-200915:25Not Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 983444 — ostatni przegląd: 29.09.2011 — zmiana: 1

Opinia