Niektóre usługi są niespodziewanie wstępnie załadowane po uruchomieniu witryny sieci Web zawierającej wiele aplikacji w usługach IIS 7,5

Dotyczy: Internet Information Services 7.5Windows 7Windows Server 2008 R2

Symptomy


Rozpatrzmy następujący scenariusz:
  • Program Windows Server AppFabric jest instalowany na serwerze, na którym są uruchomione Internetowe usługi informacyjne (IIS) 7,5.
  • Tworzysz witrynę sieci Web. Następnie dodajesz wiele aplikacji do witryny sieci Web.
  • Te aplikacje można skonfigurować tak, aby były uruchamiane w różnych pulach aplikacji.
  • Włączenie funkcji automatycznego uruchamiania dla różnych usług w tych aplikacjach jest włączone.
  • Uruchamiasz pulę aplikacji używaną przez witrynę sieci Web.
W tym scenariuszu nieoczekiwanie załadowane są wszystkie usługi w tych aplikacjach. Oczekiwane są tylko te usługi, które aplikacja jest uruchomiona, w tej samej puli aplikacji w witrynie sieci Web, która ma zostać załadowana. Na przykład możesz utworzyć witrynę sieci Web o nazwie Moja witryna na serwerze usług IIS 7,5. Moja witryna obejmuje dwie aplikacje o nazwie APP1 oraz APP2. Witryny Moja witryna i APP1 działają w puli aplikacji o nazwie AppPool1. App2 jest uruchomiony w puli aplikacji o nazwie AppPool2. W programie APP1 jest włączona funkcja automatycznego uruchamiania dla usługi o nazwie service_App1. W programie APP2 jest włączona funkcja automatycznego uruchamiania dla usługi o nazwie service_App2. Po uruchomieniu AppPool1 service_App1 i service_App2 są ładowane do puli aplikacji AppPool1. Należy jednak załadować tylko service_App1.

Przyczyna


Ten problem występuje w wyniku błędu występującego po sprawdzeniu przez usługi IIS aplikacji będących częścią puli aplikacji, w której jest uruchamiana witryna sieci Web. W przykładzie opisanym w sekcji Symptomy po uruchomieniu AppPool1 program IIS niepoprawnie przyjmuje, że oba APP1 i APP2 są uruchomione w tej samej puli aplikacji. Dlatego oba service_App1 i service_App2 są wstępnie załadowane. Jednak App2 działa w innej puli aplikacji, a service_App2 nie powinny być wstępnie ładowane.

Rozwiązanie


Informacje o aktualizacji

Następujące pliki są dostępne do pobrania w centrum pobierania Microsoft:Download Download the Update for Windows 7 x86 Edition package now.Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows 7 x86 Edition. Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows 7 x64 Edition. Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition. Download Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 R2 IA64 Edition. Download Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najbardziej aktualnego oprogramowania antywirusowego, które było dostępne w dniu, w którym plik został opublikowany. Plik jest przechowywany na serwerach z podwyższonym zabezpieczeniami, które ułatwiają zapobieganie wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany program IIS 7,5. Tę poprawkę można zainstalować na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Jeśli program IIS jest uruchomiony po zastosowaniu tej poprawki, należy ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Iisw3adm.dll7.5.7600.20708396 28806-May-201012:47x86
W3tp.dll7.5.7600.2070815 87206-May-201012:48x86
W3wphost.dll7.5.7600.2070855 29606-May-201012:48x86
Wbhstipm.dll7.5.7600.2070824 06406-May-201012:48x86
Wbhst_pm.dll7.5.7600.2070823 55206-May-201012:48x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Iisw3adm.dll7.5.7600.20708451 58406-May-201011:46x64
W3tp.dll7.5.7600.2070819 96806-May-201011:48x64
W3wphost.dll7.5.7600.2070860 92806-May-201011:48x64
Wbhstipm.dll7.5.7600.2070828 67206-May-201011:48x64
Wbhst_pm.dll7.5.7600.2070825 60006-May-201011:48x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla wszystkich obsługiwanych wersji IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDateOkresiePlatform
Iisw3adm.dll7.5.7600.20708941 05606-May-201008:54IA-64
W3tp.dll7.5.7600.2070840 96006-May-201008:59IA-64
W3wphost.dll7.5.7600.20708144 38406-May-201008:59IA-64
Wbhstipm.dll7.5.7600.2070865 53606-May-201008:59IA-64
Wbhst_pm.dll7.5.7600.2070867 07206-May-201008:59IA-64

Obejście


Aby obejść ten problem, umieść aplikacje w różnych witrynach sieci Web.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Windows Server AppFabric, odwiedź następującą witrynę Microsoft Developer Network (MSDN) w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji automatycznego uruchamiania i sposobu jej konfigurowania, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web: