"Kodowanie znaków dla tych plików są różne" uszkodzenie pliku lub błąd występuje po uruchomieniu operacji automatycznego scalania w programie Visual Studio Team Foundation Server 2010


Objawy


Po uruchomieniu operacji autoscalanie na serwerze programu Microsoft Visual Studio Team Foundation Server (TFS) 2010, mogą wystąpić następujące problemy:
  • Plik jest uszkodzony, po wykonaniu autoscalanie operacji na pliku. Ten problem występuje, jeśli program Visual Studio 2010 wykrywa kodowanie, które różni się od rzeczywistej kodowania pliku.
  • Metody kodowania pliku różni się od metody kodowania pliku na serwerze TFS. W związku z tym operacji scalania zatrzymuje się podczas próby scalenia pliku. Ponadto zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
    Znak kodowania dla tych plików są różne. Tylko pliki z tego samego kodu znaku można scalić lub porównywane.
Uwaga Ten problem występuje po wykonaniu operacji scalania ręczne na pliku lub korzystając z Microsoft Visual Studio 2008 na serwerze TFS 2008.

Przyczyna


Ten problem występuje z powodu błędu w Autowykrywanie kodowania metoda zasady w 2010 r. TFS.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć Visual Studio Team Foundation Server 2010 zainstalowany.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki, jeśli nie są używane pliki podlegające usterce.

Informacje dotyczące rejestru

Nie masz zmiany w rejestrze, po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.teamfoundation.admin.dll10.0.30319.33218,136,95204-Jul-201000:10x86
Microsoft.teamfoundation.build.processcomponents.dll10.0.30319.33262,88003-Jul-201022:19x86
Microsoft.teamfoundation.build.workflow.dll10.0.30319.332650,12803-Jul-201022:19x86
Microsoft.teamfoundation.framework.server.dll10.0.30319.3321,094,54404-Jul-201000:10x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.client.dll10.0.30319.332692,64002-Jul-201009:47x86
Microsoft.teamfoundation.versioncontrol.common.dll10.0.30319.332229,79202-Jul-201009:47x86
Microsoft.teamfoundation.workitemtracking.server.dataaccesslayer.dll10.0.30319.332587,72004-Jul-201000:10x86

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.