MS10-068: Luka w zabezpieczeniach usługi podsystemu lokalnego urzędu zabezpieczeń umożliwia podniesienie uprawnień


WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-068. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dotyczącą tej aktualizacji zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: pomoc techniczna dotycząca rozwiązań zabezpieczeń Microsoft Updatedla informatyków: TechNet Security — Rozwiązywanie problemów i pomoc technicznaPomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:rozwiązanie antywirusowe i centrum zabezpieczeńlokalna pomoc techniczna według kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji


Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń odnoszące się do poszczególnych wersji produktu. Artykuły mogą zawierać znane informacje o problemie. W takim przypadku znany problem jest wymieniony poniżej każdego łącza do artykułu.
  • 981550 MS10-068: Opis aktualizacji zabezpieczeń usługi Active Directory: 2010 września
  • 982000 MS10-068: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla trybu aplikacji usługi Active Directory (ADAM): 2010 września