MS10-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 oraz.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemie Windows Server 2003 i Windows XP: 10 sierpnia 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-060. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną dla tej aktualizacji zabezpieczeń


Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:
Wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków:
Problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:
Rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Obsługa lokalnych według kraju:
Obsługa międzynarodowa

Więcej informacji

Pobieranie informacji

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:


Download Pobierz program Microsoft.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i pakiet aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2.

Data wydania: 10 sierpnia 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę aktualizację, musi mieć Instalator Windows 3.1 lub nowszy zainstalowany na komputerze. Aby uzyskać najnowszą wersję programu Windows Installer, odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją programu Microsoft.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
923100 podczas próby zainstalowania aktualizacji programu.NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może pojawić wyświetlony kod błędu "0x643 usługi" Windows Update lub kod błędu Instalator Windows "1603"

923101 komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu.NET Framework 2.0 na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2003 x64 Edition: "Błąd 1324. Folder "Program Files" zawiera nieprawidłowy znak"

2197146 aktualizacje dla programu.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 mogą powodować numer artykułu bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zamiast pełnego tytułu aktualizacji w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania

2260913 pliki w użyciu lub blokady plików może spowodować usunięcie plików zestawu Framework

2263996 Framework poprawki firmy Microsoft może się nie powieść z odmowa dostępu lub plik używane

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację zabezpieczeń zobacz dokument przełączników wiersza polecenia Instalator Windows .

Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalator Windows odwiedź witrynę sieci Web MSDN Instalator Windows.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Tej poprawki nie jest wymagane ponowne uruchomienie systemu. Jednak spowoduje ponowne uruchomienie wszystkich usług związanych z usługami IIS Internet Information Services, włączając w to usługi IISADMIN, W3SVC, FTP i SMTP. To zachowanie występuje, ponieważ plik MSI produktu podstawowego dla programu.NET Framework 2.0 zawiera instrukcje dotyczące ponownego uruchamiania tych usług. W związku z tym każdej aktualizacji do produktu będzie wykonywał te instrukcje.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą Microsoft.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2:
974417 MS09-061: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Aby uzyskać dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, wersja 32-bitowa

Składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
mscordacwks.dll2.0.50727.3615989,01611-May-201013:40
mscorlib.dll2.0.50727.36154,550,65611-May-201013:40
SOS.dll2.0.50727.3615388,93611-May-201013:40
mscorwks.dll2.0.50727.36155,812,56011-May-201013:40
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
mscordacwks.dll2.0.50727.4455989,01612-May-201012:57
mscorlib.dll2.0.50727.44554,550,65612-May-201012:57
SOS.dll2.0.50727.4455388,93612-May-201012:57
mscorwks.dll2.0.50727.44555,819,72812-May-201012:57

Dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, wersja 64-bitowa

Składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
mscordacwks.dll2.0.50727.36151,764,69611-May-201010:02
mscordacwks.dll2.0.50727.3615989,01611-May-201013:40
mscorlib.dll2.0.50727.36154,567,04011-May-201009:57
mscorlib.dll2.0.50727.36154,550,65611-May-201013:40
SOS.dll2.0.50727.3615485,19211-May-201009:58
SOS.dll2.0.50727.3615388,93611-May-201013:40
mscorwks.dll2.0.50727.361510,075,98411-May-201010:01
mscorwks.dll2.0.50727.36155,812,56011-May-201013:40
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
mscordacwks.dll2.0.50727.4455989,01612-May-201012:57
mscorlib.dll2.0.50727.44554,550,65612-May-201012:57
SOS.dll2.0.50727.4455388,93612-May-201012:57
mscorwks.dll2.0.50727.44555,819,72812-May-201012:57

Dla systemu Windows Server 2003 Service Pack 2, wersje dla komputerów z procesorem Itanium

Składnik usługi GDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
mscordacwks.dll2.0.50727.36153,084,63211-May-201012:24
mscordacwks.dll2.0.50727.3615989,01611-May-201013:40
mscorlib.dll2.0.50727.36154,009,98411-May-201012:23
mscorlib.dll2.0.50727.36154,550,65611-May-201013:40
SOS.dll2.0.50727.3615872,77611-May-201012:22
SOS.dll2.0.50727.3615388,93611-May-201013:40
mscorwks.dll2.0.50727.361520,151,12011-May-201012:18
mscorwks.dll2.0.50727.36155,812,56011-May-201013:40
Składnik usługi LDR
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
mscordacwks.dll2.0.50727.4455989,01612-May-201012:57
mscorlib.dll2.0.50727.44554,550,65612-May-201012:57
SOS.dll2.0.50727.4455388,93612-May-201012:57
mscorwks.dll2.0.50727.44555,819,72812-May-201012:57
Właściwości

Identyfikator artykułu: 983583 — ostatni przegląd: 12.01.2017 — zmiana: 2

Opinia