Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Używanie polecenia NET TIME dla wszystkich stacji roboczych i serwerów

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314090.
Streszczenie
W sieci z różnym sieciowym oprogramowaniem klienckim, różnymi grupami roboczymi i różnymi domenami stosowanie skryptu logowania wydającego polecenie NET TIME może być zadaniem złożonym. W tym artykule opisano prostą metodę utrzymywania synchronizacji czasu między wszystkimi klientami w sieci.
Więcej informacji
Rozwiązaniem utrzymywania czasu wszystkich stacji roboczych zsynchronizowanego z czasem określonego serwera może być albo uruchamianie skryptu logowania dla każdej stacji roboczej albo określenie, że każda stacja robocza ma sama uruchamiać odpowiedni plik wsadowy po zalogowaniu się do sieci.

Weźmy na przykład pod uwagę serwer o nazwie SERWERCZASU, który ma rzetelny zegar systemowy. Przykładowy plik wsadowy, który byłby uruchamiany ze stacji roboczej albo byłby wywoływany ze skryptu logowania lub stanowiłby jego część, mógłby wyglądać następująco:
NET TIME \\SERWERCZASU /SET /YES
Przez użycie po prostu nazwy serwera zamiast parametru /DOMAIN lub /WORKGROUP unika się problemu utrzymywania różnych skryptów logowania lub plików wsadowych dla różnych typów sieciowego oprogramowania klienckiego. Należy pamiętać, że jeśli na wszystkich stacjach roboczych działa sieciowe oprogramowanie klienckie tego samego typu, można w zamian użyć parametru /DOMAIN lub /WORKGROUP. Jednak w sieciach z różnorodnym sieciowym oprogramowaniem klienckim najprościej jest użyć parametru „\\nazwakomputera” (bez cudzysłowu).

UWAGA: Polecenie NET TIME jest domyślnie włączone na wszystkich stacjach roboczych i serwerach z systemem Windows NT.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
216734 Jak skonfigurować autorytatywny serwer czasu systemu Windows
307897 JAK: Synchronizowanie czasu w systemie Windows XP za pomocą usługi Czas systemu Windows
wfw wfwg prodnt źródło czasu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 120944 — ostatni przegląd: 09/25/2003 14:17:00 — zmiana: 2.1

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.2
 • Microsoft Windows 95
 • kbnetwork KB120944
Opinia