Jak na serwerze LPD systemu Windows NT zaimplementowane są znaki sterujące LPR

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL124735
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Serwer LPD systemu Windows NT jest oparty na artykule RFC1179, który definiuje standard drukowania w protokole TCP/IP z użyciem demonów BSD. W serwerze LPD systemu Windows NT nie zostały jednak zaimplementowane wszystkie przychodzące znaki sterujące, ponieważ są one już obecne w systemie Windows NT, albo są znakami sterującymi specyficznymi dla systemu Unix.
Więcej informacji
Serwer LPD systemu Windows NT dopuszcza stosowanie znaków sterujących w następujących formatach:

   f - Sformatowany plik wydruku   l - Plik wydruku z opuszczeniem znaków sterujących


Inne znaki sterujące formatu LPR, na przykład „o” dla pliku w formacie PostScript, mogą być w systemie Windows NT emulowane, przez ustawienie właściwości Datatype kolejki drukowania na wartość TEXT i użycie odpowiedniego sterownika drukarki. Po wybraniu w kolejce drukowania opcji TEXT dla właściwości Datatype, wszelkie przychodzące zadania będą formatowane z użyciem sterownika ustawionego dla tej kolejki.

Aby emulować zadania LPR wysyłające znak sterujący „o”, kolejka drukowania powinna być skonfigurowana do używania odpowiedniego sterownika PostScript, a ponadto właściwość Datatype powinna być ustawiona na wartość TEXT. Wtedy wszelkie przychodzące zadania (niezależnie od źródła) będą formatowane z użyciem sterownika PostScript. W ten sposób serwer LPD nie musi dopuszczać stosowania znaku sterującego „o”, ponieważ jego stosowanie dopuszcza już właściwość Datatype.

Ustawienie właściwości Datatype na wartość TEXT umożliwia korzystanie z dowolnego sterownika drukarki systemu Windows NT, a ponadto zapewnia większą funkcjonalność niż znaki sterujące zdefiniowane w artykule RFC1179, ponieważ występuje kilka typów drukarek obsługiwanych przez system Windows NT, dla których formaty nie zostały w artykule RFC1179 określone.

Inne znaki sterujące LPR, na przykład L do drukowania stron transparentu, mogą być w systemie Windows NT emulowane przez odpowiednie ustawienia. Aby wydrukować stronę transparentu, ustaw dla kolejki właściwość Strona rozdzielająca systemu Windows NT.

Niektóre znaki sterujące LPR, na przykład S dla danych z łączami symbolicznymi, są specyficzne dla systemu Unix i nie mogą być emulowane w systemie Windows NT.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące artykułu RFC1179, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
124734: Tekst artykułu RFC1179 Standard drukowania TCP/IP w systemie Windows NT
Właściwości

Identyfikator artykułu: 124735 — ostatni przegląd: 02/21/2014 23:01:52 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive _ik11578 kbprinting KB124735
Opinia