Jak na serwerze LPD systemu Windows NT zaimplementowane są znaki sterujące LPR

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL124735
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Serwer LPD systemu Windows NT jest oparty na artykule RFC1179, który definiuje standard drukowania w protokole TCP/IP z użyciem demonów BSD. W serwerze LPD systemu Windows NT nie zostały jednak zaimplementowane wszystkie przychodzące znaki sterujące, ponieważ są one już obecne w systemie Windows NT, albo są znakami sterującymi specyficznymi dla systemu Unix.
Więcej informacji
Serwer LPD systemu Windows NT dopuszcza stosowanie znaków sterujących w następujących formatach:

  f - Sformatowany plik wydruku  l - Plik wydruku z opuszczeniem znaków sterujących


Inne znaki sterujące formatu LPR, na przykład „o” dla pliku w formacie PostScript, mogą być w systemie Windows NT emulowane, przez ustawienie właściwości Datatype kolejki drukowania na wartość TEXT i użycie odpowiedniego sterownika drukarki. Po wybraniu w kolejce drukowania opcji TEXT dla właściwości Datatype, wszelkie przychodzące zadania będą formatowane z użyciem sterownika ustawionego dla tej kolejki.

Aby emulować zadania LPR wysyłające znak sterujący „o”, kolejka drukowania powinna być skonfigurowana do używania odpowiedniego sterownika PostScript, a ponadto właściwość Datatype powinna być ustawiona na wartość TEXT. Wtedy wszelkie przychodzące zadania (niezależnie od źródła) będą formatowane z użyciem sterownika PostScript. W ten sposób serwer LPD nie musi dopuszczać stosowania znaku sterującego „o”, ponieważ jego stosowanie dopuszcza już właściwość Datatype.

Ustawienie właściwości Datatype na wartość TEXT umożliwia korzystanie z dowolnego sterownika drukarki systemu Windows NT, a ponadto zapewnia większą funkcjonalność niż znaki sterujące zdefiniowane w artykule RFC1179, ponieważ występuje kilka typów drukarek obsługiwanych przez system Windows NT, dla których formaty nie zostały w artykule RFC1179 określone.

Inne znaki sterujące LPR, na przykład L do drukowania stron transparentu, mogą być w systemie Windows NT emulowane przez odpowiednie ustawienia. Aby wydrukować stronę transparentu, ustaw dla kolejki właściwość Strona rozdzielająca systemu Windows NT.

Niektóre znaki sterujące LPR, na przykład S dla danych z łączami symbolicznymi, są specyficzne dla systemu Unix i nie mogą być emulowane w systemie Windows NT.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące artykułu RFC1179, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
124734: Tekst artykułu RFC1179 Standard drukowania TCP/IP w systemie Windows NT
Właściwości

Identyfikator artykułu: 124735 — ostatni przegląd: 02/21/2014 23:01:52 — zmiana: 2.2

 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbnosurvey kbarchive _ik11578 kbprinting KB124735
Opinia