W jaki sposób wyłączyć funkcję, która uruchamia automatycznie dyski CD-ROM i dyski CD audio

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL126025
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób wyłączenia funkcji, która umożliwia automatyczne uruchamianie dysków CD-ROM i dysków CD audio po włożeniu ich do stacji dysków CD-ROM.
Więcej informacji

Jak wyłączyć funkcję, która umożliwia automatyczne uruchamianie dysków CD-ROM i dysków CD audio

Aby wyłączyć funkcję umożliwiającą automatyczne uruchamianie dysków CD-ROM i dysków CD audio:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij dwukrotnie gałąźCDROMna karcieMenedżer urządzeń, a następnie dwukrotnie kliknij wpis odpowiadający bieżącej stacji dysków CD-ROM.
 3. Na karcieUstawieniakliknij, aby wyczyścić, pole wyboruAutomatyczne powiadamianie o wkładaniu.
 4. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.

Jak wyłączyć tylko funkcję, która umożliwia automatyczne uruchamianie dysków CD audio

Użyj jednej z następujących metod, aby wyłączyć tylko funkcję umożliwiającą automatyczne uruchamianie dysków CD audio.

Metoda 1

 1. Kliknij dwukrotnie ikonęMój komputerna pulpicie.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Opcje.
 3. Na karcieTypy plikówkliknij pozycjęAudioCDw poluZarejestrowane typy plików, a następnie kliknij przyciskEdytuj.
 4. Kliknij przyciskUstaw domyślną, kliknij przyciskZamknij, a następnie kliknij przyciskZamknij.
Jeżeli dysk CD audio nie zostanie automatycznie odtworzony po wykonaniu tych czynności, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Na karcieMenedżer urządzeńkliknij dwukrotnie pozycjęCD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie wpis odpowiadający stacji dysków CD-ROM.
 3. Na karcieUstawieniakliknij, aby zaznaczyć, pole wyboruAutomatyczne powiadamianie o wkładaniu.
 4. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie komputera.

Metoda 2

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT w czasie wkładania dysku CD audio do stacji dysków CD-ROM.

Uwagi

 • Jeżeli próbujesz odtworzyć dysk CD audio przy użyciu odtwarzacza CD systemu Windows i włożysz drugi dysk CD do innej stacji dysków CD-ROM, odtwarzanie pierwszego dysku zostanie przerwane, odtwarzacz CD systemu Windows zostanie ponownie uruchomiony, a następnie zacznie odtwarzać drugi dysk CD audio, który został włożony do stacji dysków. Takie zachowanie występuje tylko wtedy, gdy obie stacje dysków CD-ROM używają sterownika trybu chronionego systemu Windows i została włączona opcja Automatyczne powiadamianie o wkładaniu.
Dyski CD-ROM zawierające plik Autorun.inf są odtwarzane automatycznie po włożeniu ich do stacji dysków CD-ROM. Sterownik Cdvsd.vxd przeprowadza badania wiele razy, aby wykryć obecność dysku CD-ROM. Po wykryciu dysku CD-ROM system Windows jest powiadamiany o tym, że nowy wolumin jest dostępny, a dysk jest sprawdzany pod kątem obecności pliku Autorun.inf. Jeżeli plik zostanie odnaleziony, uruchamiane są programy wymienione w wierszu open= w sekcji [AUTORUN].

Jeżeli wolumin został skonfigurowany do obsługi dysków CD audio, system Windows wykonuje akcjędomyślną, jeżeli jakakolwiek akcja jest skojarzona z tym typem plików. „Play” jest akcją domyślną dla typu pliku AudioCD.
System Windows nie odtwarza dysków CD-ROM automatycznie w przypadku, gdy używasz tylkosterowników trybu rzeczywistego stacji dysków CD-ROM. Sterowniki trybu chronionego są wymagane do automatycznego odtwarzania dysków CD-ROM po włożeniu ich do stacji dysków CD-ROM.
98 Autoodtwarzanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 126025 — ostatni przegląd: 12/04/2015 11:03:46 — zmiana: 4.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbenv kbhardware kbhowto kbhw kbsound win95 win98 KB126025
Opinia