Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemów z wideo w systemie Windows

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL127139
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Jeżeli niniejszy artykuł nie wyjaśnia napotkanego problemu ze sprzętem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących sprzętu:
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób rozwiązywania problemów z wyświetlaniem wideo lub problemów powodujących wyświetlanie komunikatów o błędach związanych ze sterownikiem wyświetlania wideo, które pojawiają się podczas uruchamiania bądź używania systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me).
Więcej informacji
Problemy z wideo, które występują w sytuacji, gdy system Windows jest uruchamiany w normalny sposób, a jednak nie występują wtedy, gdy system zostanie uruchomiony w trybie awaryjnym, są zazwyczaj związane ze sterownikiem ekranu, którego system Windows próbuje użyć. Aby ustalić, czy jest używany sterownik w wersji dla systemu Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz plik System.ini znajdujący się w folderze Windows za pomocą dowolnego edytora tekstów (np. programu Notatnik).
 2. W sekcji [Boot] wyszukaj wiersz „Display=”. Jeżeli ten wiersz wygląda inaczej niż następujący wiersz, oznacza to, że używany sterownik jest przeznaczony dla systemu Windows 3.1 (lub starszej wersji systemu Windows):
  Display.drv=Pnpdrvr.drv					
Jeżeli używasz sterownika wideo przeznaczonego dla systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, przejdź do sekcji „Zaawansowane ustawienia grafiki” w tym artykule. W przeciwnym razie przejdź do następnej sekcji.

Sterowniki ekranu systemu Windows 3.1

Jeżeli dla używanej karty wideo nie ma dostępnego sterownika dla systemu Windows 95 lub Windows 98, spróbuj użyć sterowników systemu Windows 3.1 udostępnianych przez producenta karty. Aby uzyskać informacje na temat instalowania sterownika, zapoznaj się z dołączoną do niego dokumentacją.

UWAGA: Jeżeli używasz sterownika ekranu w wersji dla systemu Windows 3.1 w systemie Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, korzystanie z następujących nowych funkcji interfejsu GDI (Graphics Device Interface) jest niemożliwe:
 • Animowane kursory.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania animowanych kursorów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  123334 Requirements for animated cursors
 • Dynamiczne zmiany rozdzielczości. W wielu sytuacjach rozdzielczość wideo można zmieniać w systemie Windows 95, Windows 98 lub Windows Me bez ponownego uruchamiania systemu. W razie zmiany głębi kolorów lub używanego sterownika ponowne uruchomienie systemu Windows jest konieczne.
 • Tryb powrotu VGA. W razie wykrycia przez system Windows problemu z kartą wideo lub sterownikiem wideo system zostanie ponownie uruchomiony ze sterownikiem VGA.
 • Wirtualny graficzny bufor ramek systemu Windows 95/98 (Vflatd.vxd). Urządzenie Vflatd.vxd udostępnia bufor ramek o rozmiarze do 1 MB. Sterowniki wideo systemu Windows 3.1 są ograniczone do buforu ramek o rozmiarze 64 KB, co wpływa na dostępne zasoby systemowe.
Jeżeli sterownik ekranu systemu Windows 3.1 nie działa poprawnie w systemie Windows 95, Windows 98 lub Windows Me, należy użyć standardowego sterownika VGA dostępnego w tym systemie. Aby to zrobić, należy użyć metody odpowiedniej w przypadku danego systemu operacyjnego.

System Windows 95

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zmień typ ekranu.
 3. Kliknij przycisk Zmień w sekcji Typ karty, a następnie kliknij polecenie Pokaż wszystkie urządzenia.
 4. W polu Producenci kliknij pozycję (Standardowe typy ekranu).
 5. W polu Modele kliknij opcję Standardowa karta graficzna (VGA), kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 6. Kliknij przycisk Zamknij.

Systemy Windows 98 i Windows Me

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Kliknij kartę Karta, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji, aby można było wybrać odpowiedni sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij opcję Pokaż wszystkie urządzenia sprzętowe.
 6. W polu Producenci kliknij pozycję (Standardowe typy ekranu).
 7. W polu Modele kliknij opcję Standardowa karta graficzna (VGA), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij przycisk Dalej, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 9. Kliknij przycisk Zamknij, ponownie kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer.
Jeżeli problemy będą nadal występować, przejdź do następnej sekcji.

Zaawansowane ustawienia grafiki

Systemy Windows 95, Windows 98 i Windows Me mają wbudowaną metodę rozwiązywania problemów z wideo. Dostępny jest suwak, który można dopasować, aby zmienić sposób używania karty wideo przez system Windows. Zalecane jest rozpoczęcie od ustawienia po prawej stronie (ustawienie Pełna) i przesuwanie suwaka o jedno ustawienie w lewo, aż zostanie znalezione najlepsze ustawienie. Aby za pomocą suwaka zmienić sposób używania karty wideo w systemie Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. W oknie Panel sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij kartę Wydajność, a następnie kliknij przycisk Grafika.
 3. Zauważ, że suwak Przyspieszanie sprzętowe ma cztery ustawienia (Pełne, Większe, Podstawowe i Brak). Każde z tych ustawień opisano poniżej.

Pełne

Ustawienie domyślne, które umożliwia korzystanie z pełnego przyspieszania sprzętowego.

Większe

Po zastosowaniu tego ustawienia dodawane są następujące elementy:SWCursor=1 w sekcji [Display] w pliku System.ini.

Ustawienie SWCursor na 1 powoduje wyłączenie kursora sprzętowego.

UWAGA: Działanie tego ustawienia jest podobne do działania przełącznika /Y w niektórych wersjach sterownika myszy Microsoft systemu MS-DOS.

Ustawienie Większe dotyczy sterowników Western Digital (WD) lub sterowników zgodnych z S3. Jeżeli występują problemy ze sposobem wyświetlania wskaźnika myszy na ekranie, należy wypróbować to ustawienie.

Podstawowe

Po zastosowaniu tego ustawienia dodawane są następujące elementy:

 • SafeMode=1 w sekcji [Windows] w pliku Win.ini.

  Po ustawieniu parametru SafeMode na 1 dozwolone jest tylko przyspieszanie podstawowe (na przykład transfer wzorca bitów blokujących [bitblt] lub bitblt w trybie z ekranu na ekran).
 • MMIO=0 w sekcji [Display] w pliku System.ini.

  Ustawienie parametru MMIO na 0 wyłącza operacje We/Wy mapowane w pamięci dla sterowników S3.
 • SWCursor=1 w sekcji [Display] w pliku System.ini.

  Ustawienie SWCursor na 1 powoduje wyłączenie kursora sprzętowego.

  Ustawienie Podstawowe należy wypróbować w sytuacji, gdy komputer przestaje odpowiadać (zawiesza się) losowo oraz gdy jest używany sterownik wideo zgodny z S3.

Brak

Po zastosowaniu tego ustawienia dodawane są następujące elementy:
 • SafeMode=2 w sekcji [Windows] w pliku Win.ini.

  Ustawienie parametru SafeMode na 2 powoduje wyłączenie przyspieszania wszystkich kart wideo (na przykład narzędzie GDI zamiast sterownika ekranu wywołuje aparat map bitowych niezależnych od urządzenia [DIB] do rysowania ekranu).
 • MMIO=0 w sekcji [Display] w pliku System.ini.

  Ustawienie parametru MMIO na 0 wyłącza operacje We/Wy mapowane w pamięci dla sterowników S3.
 • SWCursor=1 w sekcji [Display] w pliku System.ini.

  Ustawienie SWCursor na 1 powoduje wyłączenie kursora sprzętowego.

  Ustawienie Brak należy wypróbować w sytuacji, gdy komputer losowo się zawiesza, jest używany sterownik wideo zgodny z S3, a wybranie ustawienia Podstawowe nie rozwiązało problemu.
Jeżeli problemy będą nadal występować, przejdź do następnej sekcji.

UWAGA: Jeżeli po zmniejszeniu przyspieszania grafiki problemy znikną, można pozostawić to ustawienie w systemie. Ustawienie Podstawowe lub Brak ma w większości przypadków większy stopień zgodności niż ustawienie Pełne. Aby jednak uzyskać lepszą wydajność lub w przypadku używania programów wymagających pełnego przyspieszania, skontaktuj się z producentem sterownika ekranu w celu uzyskania zaktualizowanej wersji sterownika. Niektóre zaawansowane gry wymagają pełnego przyspieszania.

Problemy ze zmianą głębi kolorów

Jeżeli pojawiają się problemy ze zmianą głębi kolorów na komputerze, na przykład nie można wybrać ustawienia innego niż 256 kolorów, to mógł wystąpić problem ze sterownikiem karty graficznej. Aby się upewnić, że jest używany prawidłowy sterownik karty graficznej, skontaktuj się z producentem sprzętu.

Monitory

Aby sprawdzić, czy monitor został prawidłowo wybrany w systemie Windows, wykonaj następujące kroki.

OSTRZEŻENIE: Wybranie typu monitora, którego możliwości przekraczają możliwości używanego monitora, może spowodować jego uszkodzenie. Aby uzyskać informacje na temat możliwości monitora, zapoznaj się z jego dokumentacją lub skontaktuj z jego producentem.

System Windows 95

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zmień typ ekranu.
 3. Kliknij przycisk Zmień w sekcji Typ monitora, a następnie kliknij polecenie Pokaż wszystkie urządzenia.
 4. W polu Producenci kliknij producenta danego monitora.

  UWAGA: Jeżeli producenta używanego monitora nie ma na liście, kliknij pozycję (Standardowe typy monitorów).
 5. W polu Modele kliknij monitor, którego używasz, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 6. Kliknij przycisk OK.

System Windows 98

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Kliknij kartę Monitor, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. W polu Producenci kliknij producenta danego monitora.

  UWAGA: Jeżeli producenta używanego monitora nie ma na liście, kliknij pozycję (Standardowe typy monitorów).
 5. W polu Modele kliknij monitor, którego używasz, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK.
Jeżeli problemy będą nadal występować, przejdź do następnej sekcji.

UWAGA: Jeżeli monitor jest okazjonalnie lub stale ponownie wykrywany podczas uruchamiania, może to oznaczać, że nie został prawidłowo podłączony. Wyłącz komputer, a następnie odłącz i podłącz ponownie monitor.

Eliminowanie konfliktów pamięci

Sprawdź, czy problem jest wynikiem powodującego konflikt sterownika w pamięci. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak to zrobić, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
136337 Troubleshooting Windows 95 startup problems and error messages
Jeżeli problemy będą nadal występować, przejdź do następnej sekcji.

Sprawdzanie prawidłowości plików sterowników

Aby sprawdzić, czy pliki sterownika karty graficznej są prawidłowe, należy użyć metody odpowiedniej w przypadku danego systemu operacyjnego.

System Windows 95

Ponownie uruchom Instalatora systemu Windows 95, a gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz opcję Weryfikuj. W wyniku tego system Windows 95 sprawdzi wszystkie pliki i zastąpi wszystkie pliki brakujące lub uszkodzone.

System Windows 98

Uruchom kontrolera plików systemu Windows 98. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz sfc.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać informacje na temat wyodrębniania plików za pomocą kontrolera plików systemu, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, kliknij kartę Indeks, wpisz kontroler plików, kliknij dwukrotnie temat Kontroler plików systemowych, kliknij temat Korzystanie z Kontrolera plików systemowych, a następnie kliknij przycisk Wyświetl.

Jeżeli problemy będą nadal występować, przejdź do następnej sekcji.

Kontakt z producentem karty graficznej

Jeżeli żaden z wymienionych kroków nie rozwiązał problemu, skontaktuj się z producentem karty graficznej, aby uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania zaktualizowanego sterownika dla systemu Windows.

Nie można dopasować ustawień ekranu


Jeżeli nie można zmienić ustawień ekranu, karta graficzna może być uszkodzona. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz okno Właściwości systemu w Panelu sterowania i kliknij kartę Profile sprzętu. Wyróżnij oznaczony (bieżący) profil sprzętu, kliknij przycisk Kopiuj, a następnie wprowadź nazwę nowego profilu, na przykład „Test”.
 2. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyłącz komputer, kliknij polecenie Uruchom ponownie, naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się monit „Uruchamianie systemu Windows”, a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny w menu Uruchamianie.
 3. Po pojawieniu się monitu o wybranie profilu sprzętu, który ma zostać użyty do uruchomienia systemu, kliknij profil Test i pozwól komputerowi uruchomić system Windows.

  UWAGA: Ten profil sprzętu umożliwia wprowadzanie zmian w Menedżerze urządzeń bez wpływu na oryginalną konfigurację sprzętu.
 4. Otwórz ponownie okno Właściwości systemu i kliknij kartę Menedżer urządzeń.
 5. Kliknij znak plus („+”) obok pozycji Karty graficzne, aby wyświetlić listę sterowników urządzeń.
 6. Kliknij kartę graficzną widoczną na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń. Kliknij przycisk OK po pojawieniu się komunikatu „Ostrzeżenie: Zamierzasz usunąć to urządzenie z systemu”.
 7. Jeżeli na liście wymienionych jest wiele sterowników grafiki, wykonaj ten sam krok dla każdego urządzenia.
 8. Zamknij okno Właściwości systemu, następnie kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyłącz komputer i kliknij polecenie Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer.
 9. Gdy ponownie zostanie wyświetlony monit o wskazanie profilu sprzętu, kliknij profil Test. System Windows powinien wykryć kartę graficzną podczas uruchamiania i powinien zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera w celu zakończenia instalacji lub monit o użycie dysku producenta w celu zainstalowania sterowników.
 10. Po kolejnym ponownym uruchomieniu kliknij ponownie profil Test i spróbuj dopasować ustawienia ekranu na karcie Ustawienia w oknie Właściwości: Ekran w Panelu sterowania.
 11. Jeżeli problem został rozwiązany, można usunąć profil sprzętu Test z okna Właściwości systemu i wykonać te same kroki w celu usunięcia i ponownego wykrycia sterownika ekranu po ponownym uruchomieniu systemu z oryginalną konfiguracją sprzętu.
 12. Jeżeli te kroki nie rozwiążą problemu, usuń profil sprzętu Test i zapoznaj się z sekcją „Kontakt z producentem karty graficznej” w tym artykule.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje o kartach graficznych i przełącznikach, które rozwiązują problemy z wyświetlaniem, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
124267 Display adapter information and useful switches
HWDISTS 98 tshoot splash screen color depth 256 w95hwfaq
Właściwości

Identyfikator artykułu: 127139 — ostatni przegląd: 12/04/2015 11:09:00 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbdisplay kbfaq kbhardware kbinfo kbtshoot KB127139
Opinia