Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Lista komunikatów o błędach „SU” Instalatora systemów Windows 95, Windows 98 oraz Windows Me

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule znajduje się lista komunikatów o błędach, które mogą się pojawić podczas procedury instalacyjnej systemów Windows 95, Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie oraz Windows Millennium Edition (Me). W tym artykule opisano również, jak rozwiązać niektóre problemy związane z tymi komunikatami o błędach.
Więcej informacji
W poniższych sekcjach opisano komunikaty o błędach, które mogą się pojawić podczas procedury instalacji, oraz jak rozwiązać niektóre problemy.

SU0010

Ostrzeżenie SU0010
Instalator wykrył na twardym dysku partycję Boot Manager. Po zainstalowaniu systemu Windows nie będziesz w stanie korzystać z programu Boot Manager. Więcej informacji można znaleźć w pliku SETUP.TXT na dysku nr 1 Instalatora lub dysku CD-ROM systemu Windows.
Aby wyświetlić informacje zawarte w pliku Setup.txt systemu operacyjnego, kliknij jeden z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Plik Setup.txt systemu Windows 95

SU0011

Ostrzeżenie SU0011
Instalator wykrył na dysku twardym partycję chronioną hasłem. Aby zainstalować system Windows 95 (lub Windows 98), należy najpierw usunąć ochronę hasłem. Więcej informacji można znaleźć w pliku SETUP.TXT na dysku nr 1 Instalatora lub dysku CD-ROM systemu Windows.
Aby wyświetlić informacje zawarte w pliku Setup.txt systemu operacyjnego, kliknij jeden z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Plik Setup.txt systemu Windows 95

SU0012

Ostrzeżenie SU0012
Instalator wykrył na twardym dysku partycję systemu OS/2 lub systemu Windows NT. Pliki na tej partycji nie będą dostępne w trakcie korzystania z systemu Windows 95 (lub Windows 98). Więcej informacji można znaleźć w pliku SETUP.TXT na dysku nr 1 Instalatora lub dysku CD-ROM systemu Windows.
Aby wyświetlić informacje zawarte w pliku Setup.txt systemu operacyjnego, kliknij jeden z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Plik Setup.txt systemu Windows 95

SU0013

Błąd SU0013
Instalator nie mógł utworzyć plików na dysku startowym i nie może zainstalować systemu Windows. Jeśli masz system plików HPFS lub Windows NT, musisz utworzyć partycję rozruchową MS-DOS. Jeśli masz serwer LANtastic lub kompresję SuperStor, wyłącz je przed uruchomieniem Instalatora. Zajrzyj do pliku SETUP.TXT na dysku nr 1 Instalatora lub dysku CD-ROM systemu Windows.
Ten komunikat o błędzie może się pojawić, jeśli system Windows 95 został zainstalowany w miejsce systemu Windows 95 OSR2 i na dysku twardym jest używany system plików FAT32.Ten komunikat o błędzie może się pojawić także wtedy, gdy używany jest program EZ Drive i jest w nim włączona opcja Floppy Boot Protection (Ochrona dyskietki rozruchowej). Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć opcję Floppy Boot Protection w programie EZ Drive.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267782 Norton AntiVirus 7.0 Corporate Edition Prevents Upgrade
200119 Err Msg: Setup Cannot Create Files on Your Startup Drive and Cannot Set Up Windows 98
188166 Error Message "SU0013" Running Setup on Toshiba Tecra Computer
Aby wyświetlić informacje zawarte w pliku Setup.txt systemu operacyjnego, kliknij jeden z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Plik Setup.txt systemu Windows 95

SU0014

Ostrzeżenie SU0014
Instalator znalazł w tym komputerze urządzenie, które nie reaguje. Aby ponowić próbę, kliknij przycisk Dalej.
Jeśli nie można rozwiązać tego problemu, zakończ pracę instalatora i zamknij wszystkie działające programy, wyłącz komputer, a następnie ponownie go uruchom. Po ponownym uruchomieniu komputera jeszcze raz uruchom program instalacyjny i, gdy pojawi się odpowiedni monit, wybierz opcję Bezpieczne uruchamianie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
136747 SU0014 Error When Detection Reaches 100 Percent Complete
120388 Windows 95 Setup Err Msg: Warning SU-0014...

SU0015

Ostrzeżenie SU0015
Instalator wykrył na dysku twardym partycję systemową systemu Windows NT. Pliki na tej partycji nie będą dostępne w trakcie korzystania z systemu Windows 95 (lub Windows 98).

SU0016

Ostrzeżenie SU0016
Instalator wykrył w komputerze pliki systemu OS/2. Po zainstalowaniu systemu Windows 95 (lub Windows 98) nie będziesz w stanie korzystać z systemu OS/2. Więcej informacji można znaleźć w pliku SETUP.TXT na dysku nr 1 Instalatora lub dysku CD-ROM systemu Windows.
Aby wyświetlić informacje zawarte w pliku Setup.txt systemu operacyjnego, kliknij jeden z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Plik Setup.txt systemu Windows 95

SU0018

Błąd SU0018
Instalator nie mógł utworzyć plików na dysku startowym i nie może zainstalować systemu Windows.

W katalogu głównym dysku startowego może być zbyt wiele plików lub litera tego dysku mogła zostać ponownie zamapowana przez sieć lub oprogramowanie kompresujące. Więcej informacji można znaleźć w pliku SETUP.TXT na dysku nr 1 Instalatora lub dysku CD-ROM systemu Windows.

Aby wyświetlić informacje zawarte w pliku Setup.txt systemu operacyjnego, kliknij jeden z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Plik Setup.txt systemu Windows 95

SU0019

Ostrzeżenie SU0019
Instalator wykrył w pliku AUTOEXEC.BAT lub CONFIG.SYS polecenia, które są niezgodne z systemem Windows.
Instalator tworzy kopie zapasowe istniejących plików Autoexec.bat oraz Config.sys i, w razie potrzeby, tworzy nowe pliki.

SU0129

Błąd SU0129
Instalator nie mógł ustalić konfiguracji sprzętowej komputera. Kontynuacja pracy Instalatora jest niemożliwa.
Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie uruchomić komputer, ponownie uruchomić program instalacyjny, a następnie wybrać opcję Bezpieczne uruchamianie. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
186738 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message

SU0130

Ostrzeżenie SU0130
Sprawdź, czy podane informacje: nazwa użytkownika, identyfikator beta i hasło, są poprawne.

SU0133

Ostrzeżenie SU0133
Instalator nie mógł ustalić konfiguracji sprzętowej komputera za pomocą pełnej analizy systemu. Czy spróbować ponownie, używając funkcji minimalnej analizy?

Uwaga: Jeśli to nie zadziała, należy ponownie uruchomić program instalacyjny i wybrać opcję Bezpieczne uruchamianie, gdy pojawi się odpowiedni monit.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
186738 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message
258560 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message
262793 Cannot Cancel Saving System Files When Installing Windows Millennium Edition
262381 Jak rozwiązywać problemy powodujące zawieszanie się komputera podczas wykrywania sprzętu

SU0135

Ostrzeżenie SU0135
Instalator nie był w stanie poprawnie wykryć wszystkich urządzeń. Aby potwierdzić ustawienia sprzętu, kliknij przycisk Zmień ustawienia komputera.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262381 Jak rozwiązywać problemy powodujące zawieszanie się komputera podczas wykrywania sprzętu

SU0136

Ostrzeżenie SU0136
Instalator nie zdołał zainicjalizować Pomocy systemu Windows. Pomoc podczas instalacji może nie być dostępna.

SU0139

Ostrzeżenie SU0139
Podany katalog zawiera wersję systemu Windows z innym zestawem znaków. Instalator nie może uaktualnić tej wersji. Podaj inny katalog.

SU0141

Ostrzeżenie SU0141
Instalator ma problem z kopiowaniem plików potrzebnych dla dysku startowego. Można jednak kontynuować pracę z Instalatorem bez tworzenia dysku startowego. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

SU0142

Ostrzeżenie SU0142
Instalator nie znalazł wystarczającej liczby wolnych wpisów katalogowych w katalogu głównym następujących dysków. Usuń kilka plików lub katalogów, aby zwolnić dość miejsca. Instalator potrzebuje więcej wolnych wpisów katalogowych na dysku.

SU0147

Ostrzeżenie SU0147
Instalator nie znalazł wystarczającej liczby wolnych wpisów katalogowych w katalogu głównymdysku startowego. Usuń kilka plików lub katalogów, aby zwolnić dość miejsca, a następnie ponownie uruchom Instalatora. Instalator potrzebuje jeszcze co najmniej X wolnych wpisów katalogowych na dysku. Gdzie „X” jest parametrem.

SU0151

Ostrzeżenie SU0151
Instalator nie mógł zweryfikować, czy w komputerze jest minimalna ilość pamięci (RAM) niezbędna do uruchomienia systemu Windows 95 (lub Windows 98). Czy chcesz kontynuować instalację?

SU0152

Ostrzeżenie SU0152
W komputerze jest X bajtów pamięci (RAM). System Windows 95 (lub Windows 98) wymaga minimum X bajtów. Musisz zainstalować więcej pamięci przed zainstalowaniem systemu Windows 95 (lub Windows 98).

SU0153

Ostrzeżenie SU0153
Stacja X, dysk hosta skompresowanego dysku X, musi mieć co najmniej X wolnych bajtów, aby zainstalować system Windows. Zwolnij trochę miejsca na dysku i ponownie uruchom Instalatora.

SU0156

Ostrzeżenie SU0156
Instalator znalazł w tym komputerze zainstalowany program Pen Extentions 1.0. W przypadku kontynuacji instalacji zostanie on usunięty. Aby kontynuować, kliknij OK. Aby zakończyć pracę programu Instalator, kliknij przycisk Anuluj.

SU0159

Ostrzeżenie SU0159
Podany katalog X zawiera instalację systemu Windows NT. Instalator nie może zainstalować systemu Windows w tym katalogu. Wybierz inny katalog.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące podwójnego rozruchu z systemem Windows NT, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
153762 Jak skonfigurować podwójny rozruch po zainstalowaniu systemu Windows NT
221061 Cannot Dual Boot Windows 2000 on a Shared Partition
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations
243896 How to Dual Boot Windows 98 and Windows NT 4.0 with FAT16 or NTFS Volumes
293401 How to Enable Dual Boot After You Install Windows Me on a Windows 2000-based Computer
155034 Dual-Booting Between Windows NT Workstation 4.0 and Windows 95

SU0160

Ostrzeżenie SU0160
Katalog X, który jest potrzebny do zainstalowania systemu Windows, zawiera już instalację Windows. Wybierz inny katalog instalacyjny.

SU0161

Ostrzeżenie SU0161
Katalog X, który jest potrzebny do zainstalowania systemu Windows, zawiera już instalację Windows. Instalator wybierze inny katalog, który będzie można później zmienić.

SU0162

Ostrzeżenie SU0162
Katalog X zawiera instalację systemu Windows NT. Instalator nie może zainstalować systemu Windows w tym katalogu. Instalator wybierze inny katalog, który będzie można później zmienić.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące podwójnego rozruchu z systemem Windows NT, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
153762 Jak skonfigurować podwójny rozruch po zainstalowaniu systemu Windows NT
221061 Cannot Dual Boot Windows 2000 on a Shared Partition
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations
243896 How to Dual Boot Windows 98 and Windows NT 4.0 with FAT16 or NTFS Volumes
293401 How to Enable Dual Boot After You Install Windows Me on a Windows 2000-based Computer
155034 Dual-Booting Between Windows NT Workstation 4.0 and Windows 95

SU0163

Ostrzeżenie SU0163
Podany katalog X zawiera instalację MS-DOS. Wybierz inny katalog.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations

SU0164

Ostrzeżenie SU0164
Instalator nie może uaktualnić wersji systemu Windows w %1, ponieważ działa już system Windows uruchomiony z innego katalogu. Wybierz inny katalog.

SU0165

Ostrzeżenie SU0165
W nazwie ścieżki wprowadzono niewłaściwą literę (na przykład \344, \374, \366, \350, \343, \346). Wpisz prawidłową nazwę ścieżki

SU0167

Ostrzeżenie SU0167
Podany katalog zawiera już podkatalog o nazwie 'pulpit'. Przed kontynuacją należy go przenieść lub zmienić jego nazwę. Więcej informacji można znaleźć w pliku SETUP.TXT na dysku nr 1 Instalatora lub dysku CD-ROM systemu Windows.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
187580 "SUWIN Warning SU0167" Message During Windows 98 Setup
224836 "SUWIN General Protection Fault" Error Messages During Windows 95 or Windows 98 Setup

SU0168

Ostrzeżenie SU0168
Na tym komputerze jest już zainstalowany system operacyjny, którego nie można uaktualnić za pomocą tej wersji Instalatora. Musisz mieć wersję Uaktualnienie systemu Windows 95 (lub Windows 98).
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
225252 Komunikat o błędzie: Na tym komputerze jest już zainstalowany system operacyjny, którego nie można uaktualnić za pomocą tej wersji Instalatora

SU0325

Ostrzeżenie SU0325
Instalator systemu Windows Millennium nie może kontynuować pracy.

Ten problem może być spowodowany uszkodzeniem pliku .cab skopiowanego na dysk twardy. To uszkodzenie może być spowodowane przez wirusa lub wadliwy sprzęt, ale najprawdopodobniej przez porysowany lub uszkodzony dysk CD-ROM.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
270593 „Błąd SU0325” występujący po ukończeniu 10 procent instalacji systemu Windows Me

SU0335

Błąd SU0335
Instalator nie mógł określić ustawień sprzętu. Nie można kontynuować - może brakować jednego z plików instalacyjnych, może on być uszkodzony lub może brakować pamięci. Zwolnijpamięć i uruchom ponownie Instalatora.

SU0343

Ostrzeżenie SU0343
Instalator nie może utworzyć X. Sprawdź, czy została podana prawidłowa litera dysku oraz nazwa katalogu. Sprawdź także, czy nazwa katalogu nie jest w konflikcie z istniejącymi plikami na tym dysku.

SU0344

Ostrzeżenie SU0344
Podany katalog systemu Windows X nie istnieje. Sprawdź, czy ścieżka jest poprawna.

SU0346

Ostrzeżenie SU0346
Nie można uaktualnić systemu Windows. Katalog X nie zawiera poprawnej instalacji systemu Windows. Podaj inny katalog.

SU0347

Ostrzeżenie SU0347
Nie można uaktualnić systemu Windows <numer wersji> w <nazwa katalogu>. W celu uaktualnienia wymagana jest wersja 3.0 lub nowsza. Podaj inny katalog w polu Nowy katalog.

SU0349

Błąd SU0349
Załadowano niepasujący plik SETUPX.DLL. Instalator nie może kontynuować. Zamknij wszystkie aplikacje systemu Windows i MS-DOS i spróbuj ponownie lub zamknij system Windows i uruchom Instalatora z systemu MS-DOS.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299961 Error Message: Mismatched Setupx.dll Is Loaded - Setup Cannot Continue

SU0350

Błąd SU0350
Instalator nie zdołał uruchomić programu wyświetlającego treść Umowy o nieujawnianiu. Instalator zakończy teraz działanie.

Problem:

Ten problem może wystąpić z powodu problemów z plikiem License.txt lub z powodu braku pamięci. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311009 Komunikat o błędzie: Błąd SU0350 Instalator nie mógł wyświetlić Umowy o nieujawnianiu

SU0358

Błąd SU0358
Instalator wykrył uruchomione programy systemu MS-DOS. Zamknij wszystkie programy MS-DOS i kliknij przycisk OK, aby kontynuować. Lub kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć działanie Instalatora.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
185354 Err Msg: Setup Detected One or More MS-DOS-Based Programs...
131663 Setup Error Message: Error SU0358

SU0360

Ostrzeżenie SU0360
Instalator nie może utworzyć X. Wpisz literę dysku i nazwę katalogu, podając, gdzie ma być zainstalowany system Windows 95 (lub Windows 98). Przykładem poprawnego wpisu jest C:\WINDOWS.

SU0361

Ostrzeżenie SU0361
Znaleziony został plik Rejestru systemu Windows. Jeśli system Windows 95 (lub Windows 98) jest zainstalowany w innym katalogu, kontynuowanie instalacji wyłączy go. Czy chcesz kontynuować?

SU0362

Ostrzeżenie SU0362
Nie zaleca się kontynuowania instalacji bez wystarczającej ilości miejsca na dysku. Jeśli będziesz kontynuować, Instalatorowi może zabraknąć miejsca na dysku i instalacja nie będzie zakończona prawidłowo.

SU0365

Ostrzeżenie SU0365
Opcja ta może usunąć sterowniki, które są potrzebne do uruchomienia tego komputera, w tym polecenia, które mogą uruchamiać sieć.

SU0366

Ostrzeżenie SU0366
Opcja ta wyłącza niektóre polecenia w plikach Autoexec.bat i Config.sys, tak aby system Windows 95 (lub Windows 98) mógł się prawidłowo zainstalować i używać najszybszych sterowników.

SU0369

Ostrzeżenie SU0369
Instalator usunie teraz wszystkie składniki opcjonalne. Na następnym ekranie będzie można wybrać składniki do zainstalowania. Czy chcesz kontynuować?

SU0370

Ostrzeżenie SU0370
System Windows nie może zostać zainstalowany na dysku sieciowym w tym trybie. Należy wpisać literę dysku lokalnego oraz nazwę katalogu, w którym ma być zainstalowany system Windows 95 (lub Windows 98). Przykładem prawidłowego wpisu jest C:\WINDOWS.

SU0403

Błąd SU0403
Nie odnaleziono pliku X do konwertowania na nowy format Rejestru.

SU0404

Błąd SU0404
Instalator już działa.

SU0406

Błąd SU0406
System Windows 95 (lub Windows 98) wymaga do uruchomienia przynajmniej procesora 486.

SU0409

Błąd SU0409
Nie można odnaleźć pliku X.

SU0409

Ostrzeżenie SU0409
Instalator systemu Windows nie był w stanie zaktualizować plików systemowych. Może to być spowodowane przez program antywirusowy wbudowany w komputer lub działający na nim. Aby wyłączyć wbudowany program antywirusowy, należy uruchomić program konfiguracyjny, który był dostarczony wraz z komputerem, lub skontaktować się z producentem komputera. Aby wyłączyć program antywirusowy działający na komputerze, może być konieczne usunięcie polecenia uruchamiającego ten program, znajdującego się w pliku AUTOEXEC.BAT lub CONFIG.SYS. Po wyłączeniu programu antywirusowego należy ponownie uruchomić komputer, a następnie ponownie uruchomić Instalatora.

SU0409

Ten komunikat o błędzie może się także pojawić, gdy na komputerze zainstalowany jest program WildFile Inc. GoBack. Zaleca się wyłączenie programu przed kontynuacją pracy Instalatora.

SU0410

Błąd SU0410
Nie można otworzyć pliku X. Pliku może brakować, może on być uszkodzony lub brakuje pamięci. Zwolnij trochę pamięci lub zwiększ rozmiar pliku wymiany i spróbuj ponownie. Instalator zakończy teraz działanie.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego komunikatu o błędzie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
189143 PRB: Error During Preinstallation of Third-Party Driver

SU0433

Błąd SU0433
Nie załadowano plików INI. Instalator zakończy teraz działanie.

SU0434

Błąd SU0434
Błąd podczas ładowania plików INF X.

SU0507

Błąd SU0507
Podczas analizy komputera pojawił się następujący błąd: Kontynuacja pracy Instalatora jest niemożliwa.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
132186 Cannot Install/Upgrade Windows 95 from GUI on IBM Aptiva 710

SU0515

Błąd SU0515
Instalator nie potrafił skonfigurować składników sieci. Aby kontynuować bez obsługi sieci, wybierz Tak. Aby zamknąć teraz program Instalator, wybierz Nie.

SU0516

Ostrzeżenie SU0516
Instalator napotkał problemy podczas próby zainstalowania na tym komputerze następującego urządzenia: X

Instalator spróbuje później zainstalować to urządzenie. Jeżeli problem nie zniknie, uruchom ponownie Instalatora i, gdy pojawi się monit, wybierz opcję Bezpieczne uruchamianie. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować instalację.

SU0700

Ostrzeżenie SU0700
Nie można zaktualizować systemu Windows w trybie instalacji AT. Podaj inny katalog w polu Nowy katalog.

SU0701

Ostrzeżenie SU0701
You cannot do upgrade Setup over English mode Windows. (Nie można przeprowadzić aktualizacji systemu Windows działającego w trybie angielskim). Specify another directory in the New Directory box, or quit Setup and turn it into Japanese mode, then run Setup again. (Określ inny katalog w polu Nowy katalog lub zakończ pracę Instalatora, wróć do trybu japońskiego i ponownie uruchom Instalatora).

SU5019

Błąd Instalatora SU5019. Uszkodzone dane kontrolne.

SU5038

Błąd w wierszu polecenia.
Ten komunikat o błędzie występuje wtedy, gdy w wierszu polecenia Instalatora występuje błąd. Na przykład, gdy do programu Setup.exe zostaną przekazane nieprawidłowe argumenty.

SU8072

Błąd SU8072
Instalator nie zdołał odnaleźć zasobów interfejsu użytkownika.

SU8073

Błąd SU8073
Uruchomienie systemu Windows w trybie znakowym jest niemożliwe.

SU8074

Błąd SU8074
Instalator napotkał błąd podczas tworzenia klasy okna lub okna.

SU8075

Błąd SU8075
Przełączenie ekranu do trybu graficznego się nie udało.

SU8077

Błąd SU8077
Instalator napotkał nieprawidłową wartość HINST.

SU8078

Błąd SU8078
Interfejs użytkownika był inicjalizowany dwukrotnie.

SU8079

Błąd SU8079
Wystąpił nieznany błąd.

SU8080

Błąd SU8080
Zakończenie na żądanie użytkownika.

SU8128

Ostrzeżenie SU8128
Nie można utworzyć katalogu X, ponieważ istnieje już plik o tej nazwie. Kliknij przycisk OK, aby zmienić nazwę pliku X na Y. Kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć instalację.

SU8129

Ostrzeżenie SU8129
Dysk X został skompresowany za pomocą wersji beta programu DoubleSpace. Przed zainstalowaniem systemu Windows należy uaktualnić kompresję dysku do wersji handlowej lub zdekompresować go.

SU8130

Ostrzeżenie SU8130
Dysk X jest częściowo skonwertowanym dyskiem DriveSpace. Zakończ konwersję tego dysku przed instalacją systemu Windows.

SU995038

Podano niewłaściwą opcję polecenia. Sprawdź wiersz polecenia i ponów próbę lub wpisz /?, aby uzyskać pomoc dotyczącą opcji Instalatora. (ox13ae)

Zmiana katalogu

W trakcie pracy z systemem Windows 95 nie można wybrać innego katalogu. Aby zainstalować system Windows 95 w innym katalogu, należy uruchomić Instalatora z poziomu systemu MS-DOS.

Skrzyżowane pliki

Na dysku X znajduje się skrzyżowany plik. Uruchom program Scandisk.exe /ALL z dyskietki Instalatora nr 1 lub dysku CD-ROM systemu Windows. Instalator nie może kontynuować.

Katalog już istnieje

Katalog X już istnieje. W przypadku kontynuacji pliki w tym katalogu mogą zostać zastąpione. Czy chcesz kontynuować operację z podanym katalogiem?

Katalog komputera

Aby kontynuować, musisz określić katalog komputera.

Problem z dyskiem

Prawdopodobnie występuje problem z dyskiem X. Uruchom program ScanDisk lub Chkdsk i usuń ten problem. Instalator nie może kontynuować.

UPI

Do zainstalowania systemu Windows 95 (lub Windows 98) wymagany jest numer identyfikacyjny produktu.

Maszyna wirtualna

Nie można uruchomić %s w trybie MS-DOS systemu Windows. Uruchom %s z systemu Windows.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
suwin
Właściwości

Identyfikator artykułu: 129971 — ostatni przegląd: 12/04/2015 11:21:17 — zmiana: 1.4

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbsetup kbfaq KB129971
Opinia