Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Lista zgodności sprzętu systemu Windows

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL131900
Streszczenie
Na liście zgodności sprzętu systemu Windows (HCL) znajdują się systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne zgodne z systemem Windows. Listę HCL można znaleźć w witrynie sieci Web Microsoft Windows Hardware Quality Labs pod adresem:
Więcej informacji
Lista HCL jest również dołączona do Asystenta pomocy technicznej systemu Windows 95.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania Asystenta pomocy technicznej systemu Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
134363 Windows 95 Support Assistant Available

Instalowanie nowych sterowników z listy HCL

Aby zainstalować sterownik znajdujący się na dysku twardym lub dysku CD-ROM z systemem Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj nowy sprzęt.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
PORADA: Firma Microsoft zaleca, aby wykrywanie nowego sprzętu było przeprowadzane przez system Windows. Przed uruchomieniem Kreatora dodawania nowego sprzętu należy upewnić się, że sprzęt został podłączony, a jego składniki zainstalowane na komputerze.

Aby zainstalować sterownik dostępny jako usługa online, wykonaj następujące kroki:
 1. Korzystając z usługi online, pobierz sterownik na dysk.
 2. W oknie Mój komputer lub w Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go wyodrębnić.
 3. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj nowy sprzęt. Po wyświetleniu monitu „Czy chcesz, aby system Windows wyszukał nowy sprzęt?” kliknij przycisk Nie.
 5. Kliknij typ sprzętu instalowanego sterownika.
 6. Kliknij przycisk Z dysku.
 7. Wprowadź lokalizację pliku sterownika.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zastępowanie istniejących sterowników sterownikami z listy HCL

 1. Korzystając z usługi online, pobierz sterownik na dysk.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie w wyświetlonym menu kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Menedżer urządzeń, a następnie kliknij dwukrotnie typ oraz nazwę urządzenia, którego sterownik chcesz uaktualnić.
 4. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
 5. Kliknij przycisk Z dysku.
 6. Wprowadź lokalizację pliku sterownika.
 7. Po wyświetleniu monitu o włożenie dysku instalacyjnego wprowadź lokalizację pliku sterownika.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodawanie urządzeń/sterowników do listy HCL

Producenci sprzętu, którzy chcą dodać urządzenia lub sterowniki do listy HCL, powinni postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w dokumencie „Microsoft Compatibility Labs — Program Overview”. Aby otrzymać ten dokument, należy zatelefonować pod numer (+01-425) 635 22 22 i jako numer dokumentu wprowadzić numer 879.
whql
Właściwości

Identyfikator artykułu: 131900 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:47:00 — zmiana: 2.3

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbinfo kbwinme win98se win98 kbfaq win95 KB131900
Opinia